Правознавство (практичний курс)


Price  Free

Course without the support of teachers
Registered pupils: 0

Метою курсу є забезпечення умов для формування елементів правової культури, правових орієнтирів та правомірної поведінки учнів.

Lection Lections of (25)
Task Tasks of (5)Course structure

Part 1. Розділ 1. Правила і закони у твоєму житті.

Price  Free

Ознайомлення учнів з метою, завданнями та особливостями курсу, а також з такими поняттями,як право, норми права, правові відносини, закон та підзаконний акт, правопорушення, юридична відповідальність, Конституція України та ін.

Lection Lections of (7)
Task Tasks of (5)Part 2. Правознавство Розділ 2

Price  Free

Правознавство Розділ 2

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (0)Part 3. Правознавство Розділ 3

Price  Free

Правознавство Розділ 3

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (0)Part 4. Правознавство Розділ 4

Price  Free

Правознавство Розділ 4

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 5. Правознавство Розділ 5

Price  Free

Правознавство Розділ 5

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 6. Правознавство Розділ 6

Price  Free

Правознавство Розділ 6

Lection Lections of (6)
Task Tasks of (0)Part 7. Правознавство Розділ7

Price  Free

Правознавство Розділ7

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)