Молекулярна фізика


Classes: 
Only pupils of the school and these classes have access to the course.Молекулярно-кінетична теорія зародилася в ХІХ ст. у результаті спроб пояснити будову та властивості речовини на основі уявлень про те, що речовина складається з дрібних частинок — молекул, які безупинно рухаються і взаємодіють одна з одною. Особливих успіхів ця теорія досягла в поясненні властивостей газів. Молекулярно-кінетичною теорією називають учення, що пояснює будову і властивості тіл рухом і взаємодією частинок, з яких складаються тіла.

Lection Lections of (6)
Task Tasks of (1)Course structure

Part 1. Молекулярна фізика


Молекулярно-кінетична теорія зародилася в ХІХ ст. у результа¬ті спроб пояснити будову та властивості речовини на основі уявлень про те, що речовина складається з дрібних частинок — молекул, які безупинно рухаються і взаємодіють одна з одною. Особливих успіхів ця теорія досягла в поясненні властивостей газів. Молекулярно-кінетичною теорією називають учення, що по¬яснює будову і властивості тіл рухом і взаємодією частинок, з яких складаються тіла.

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (1)