Очно-дистанційні курси підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов (2020)


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Актуальність курсу визначається:


– сучасними тенденціями розвитку суспільства (глобалізація, інтеграція, інформатизація, формування нового бачення громадянина)

– тенденціями євроінтеграційного розвитку освіти на сучасному етапі;

– сучасними тенденціями оновлення системи освіти України: «… різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. …»;

– концептуальними засадами сучасної шкільної мовної освіти;

– інноваційними процесами в теорії і практиці викладання шкільного курсу «Іноземна мова».

Мета курсу:

формування професійних компетенцій для здійснення подальшого особистісного, професійного розвитку, впровадження інноваційних методів викладання та навчання у контексті сучасних вимог в освіті щодо розвитку ключових компетентностей особистості та нових ролей педагогів.

Навчальна стратегія курсу

Реалізація завдань для досягнення результатів модуля здійснюється в очному та дистанційному форматі шляхом:

– розгляду навчального матеріалу на лекціях-презентаціях та інтерактивних лекціях;

– самостійного вивчення слухачами навчального матеріалу на основі розробленого для модуля комплексу навчально-методичних матеріалів;

– виконання практичних та самостійних завдань, спрямованих на набуття слухачами вмінь і навичок на практиці застосовувати теоретичні знання;

– участі слухачів у вебінарах;

– проведення поточного самооцінювання (після вивчення кожної теми модуля), а також підсумкового контрольного тестування до модуля.Lection Lections of (20)
Task Tasks of (1)Course structure

Part 1. Календар


Переглянути розклад занять

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 2. Вхідне діагностування


Вхідне діагностування для слухачів курсів підвищення кваліфікації

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 3. Професійний модуль


Лекція 1. "Психологічні аспекти педагогічної конфліктології" (викладач Лєскова Ангеліна Анатоліївна).

Лекція 2. "Прийоми «активного слухання» та «Я-висловлювання»" (викладач Лєскова Ангеліна Анатоліївна).

Лекція 3. "Інклюзивне навчання організація, підходи та допоміжнітехнології навчання з різними категоріями учнів з ООП" (викладач Колесніченко Юрій Леонтійович)Lection Lections of (6)
Task Tasks of (0)Part 4. Фаховий модуль


Тематичний блок 1. "Професійні компетенції вчителів як запорука ефективного розвитку компетенцій XXI століття учнів" (викладач Береснєва Наталія Володимирівна).Lection Lections of (3)
Task Tasks of (0)Part 5. ІКТ модуль


викладач Хоменко Лілія Вікторівна

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (0)Part 6. Фаховий модуль


Тематичний блок 2. "Проектування сучасного уроку з іноземної мови" (викладач Юрченко Тетяна Валеріївна).
Lection Lections of (2)
Task Tasks of (0)Part 7. Фаховий модуль


Тематичний блок 3. "Система контролю та оцінювання рівня сформованості в учнів іншомовної комунікативної та загально-навчальної компетенцій" (викладач Береснєва Наталія Володимирівна, викладач Юрченко Тетяна Валеріївна).Lection Lections of (2)
Task Tasks of (0)Part 8. Нормативно-правовий модуль


Лекція "Правове забезпечення освіти в Україні і технологія атестації педагогічних працівників" (викладач Фурсенко Л.І.)

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (0)Part 9. Модульний контроль


Підсумковий тест за матеріалами 6 модулів.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (1)