Курс фізики для профільних класів Частина 1


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Курс призначений для підготовки учніів випускних класів до вступу в університет. Він заснований на лекціях, які викладаються в фізико-математичній школі ХАІ. Курс забечпечується підтримкою кращих викладачів ХАІ, які мають багаторічний досвід роботи із абітурієнтами. Спілкування з викладачем забезпечується через особисті повідомлення skype, ICQ, та електронну пошту. Курс в середньому розрахований на 4 місяці, однак учні вчаться в зручному для них темпі і по зручному графіку .

Lection Lections of (58)
Task Tasks of (19)Course structure

Part 1. КІНЕМАТИКА


Вивчає рух тіл в просторі з часом без обгрунтування причин, які обумовлюють цей рух

Lection Lections of (9)
Task Tasks of (3)Part 2. ДИНАМІКА


Вивчає рух тіл в просторі з часоми з обгрунтуванням причин, які обумовили цей рух

Lection Lections of (7)
Task Tasks of (0)Part 3. СТАТИКА


Вивчає стани, коли на тіло діють декілька сил, але при цьому воно покоїться або рухається рівномірно і прямолінійно

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (2)Part 4. РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ. ЕНЕРГІЯ


Вивчають механічну роботу, яка харатерезує дію сил; потенціальні поля; види механічних енергій

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (2)Part 5. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ


Вивчаються гармонічні механічні рухи - періодичні рухи

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (2)Part 6. МЕХАНІКА РІДИН І ГАЗІВ


Вивчає рівновагу і рух рідин і газів, а також механічну дію цих середовищ на занурені в них тверді тіла

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (2)Part 7. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ


Вивчаются залежності фізичних властивостей і агрегатних станів тіл від їх внутрішньої будови, сил взаємодії між частинками, які становлять ці тіла, та характер їх руху

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (2)Part 8. ЗАКОНИ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ


Вивчаются макроскопічні властивості ідеальніх газів

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (2)Part 9. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ


Вивчаються властивості речовин і зміна їх станів шляхом аналіза умов і кількісних співвідношень перетворення енергії при переході з одного стану в інший

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (2)Part 10. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИКИ В ФІЗИЦІ


Необхідність цієї глави продиктована тим, щоб надати допомогу учневі розібратися в математичних питаннях, які виникають при вивченні курса фізики.

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (0)Part 11. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Покажчик сторінки, де знаходяться оновні поняття

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 12. СПИСОК ПОЗНАЧЕНЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН


ПОЗНАЧЕННЯ, ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ В СІ

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 13. КОДИ ВІРНИХ ВІДПОВІДЕЙ


Відповіді

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 14. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК


Використана література

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 15. ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИН. ВОЛОГІСТЬ


Вивчаются переходи речовин із одних агрегатних станів в другі.

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (2)