Курс фізики для профільних класів Частина 1


Price  Free

Course without the support of teachers
Registered pupils: 3

Курс призначений для підготовки учніів випускних класів до вступу в університет. Він заснований на лекціях, які викладаються в фізико-математичній школі ХАІ. Курс забечпечується підтримкою кращих викладачів ХАІ, які мають багаторічний досвід роботи із абітурієнтами. Спілкування з викладачем забезпечується через особисті повідомлення skype, ICQ, та електронну пошту. Курс в середньому розрахований на 4 місяці, однак учні вчаться в зручному для них темпі і по зручному графіку .

Lection Lections of (58)
Task Tasks of (19)Course structure

Part 1. КІНЕМАТИКА

Price  Free

Вивчає рух тіл в просторі з часом без обгрунтування причин, які обумовлюють цей рух

Lection Lections of (9)
Task Tasks of (3)Part 2. ДИНАМІКА

Price  Free

Вивчає рух тіл в просторі з часоми з обгрунтуванням причин, які обумовили цей рух

Lection Lections of (7)
Task Tasks of (0)Part 3. СТАТИКА

Price  Free

Вивчає стани, коли на тіло діють декілька сил, але при цьому воно покоїться або рухається рівномірно і прямолінійно

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (2)Part 4. РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ. ЕНЕРГІЯ

Price  Free

Вивчають механічну роботу, яка харатерезує дію сил; потенціальні поля; види механічних енергій

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (2)Part 5. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

Price  Free

Вивчаються гармонічні механічні рухи - періодичні рухи

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (2)Part 6. МЕХАНІКА РІДИН І ГАЗІВ

Price  Free

Вивчає рівновагу і рух рідин і газів, а також механічну дію цих середовищ на занурені в них тверді тіла

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (2)Part 7. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ

Price  Free

Вивчаются залежності фізичних властивостей і агрегатних станів тіл від їх внутрішньої будови, сил взаємодії між частинками, які становлять ці тіла, та характер їх руху

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (2)Part 8. ЗАКОНИ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ

Price  Free

Вивчаются макроскопічні властивості ідеальніх газів

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (2)Part 9. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

Price  Free

Вивчаються властивості речовин і зміна їх станів шляхом аналіза умов і кількісних співвідношень перетворення енергії при переході з одного стану в інший

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (2)Part 10. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИКИ В ФІЗИЦІ

Price  Free

Необхідність цієї глави продиктована тим, щоб надати допомогу учневі розібратися в математичних питаннях, які виникають при вивченні курса фізики.

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (0)Part 11. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Price  Free

Покажчик сторінки, де знаходяться оновні поняття

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 12. СПИСОК ПОЗНАЧЕНЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

Price  Free

ПОЗНАЧЕННЯ, ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ В СІ

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 13. КОДИ ВІРНИХ ВІДПОВІДЕЙ

Price  Free

Відповіді

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 14. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Price  Free

Використана література

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 15. ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИН. ВОЛОГІСТЬ

Price  Free

Вивчаются переходи речовин із одних агрегатних станів в другі.

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (2)