7 клас Українська мова


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course....

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Course structure

Part 1. Вступ


Прочитати текст, дати відповіді на питання. Підготувати соціальну рекламу на тему: «Як парость виноградної лози, плекайте мову».

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 2. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.


Порівняти дієслово з іншими частинами мови. Списати речення, розставити розділові знаки, підкреслити дієслова. Дібрати синоніми до виділених слів.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 3. Частини мови. Дієприкметник як особлива форма дієслова


Зіставити дієслово та дієприкметник. Назвати спільні та відмінні риси. Перекласти текст, знайти дієприкметники. Замінити дієприкметники сполученням з дієсловом.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)