Методичні та дидактичні асапекти формування ключових компетенції


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.У курсі представлені матеріали щодо визначення компетентностей відповідно до нового Стандарту освіти, коротко висвітлені методичні та дидактичні аспекти її формування.

Lection Lections of (7)
Task Tasks of (1)