Розвиток інформаційно-комунікативної компетентності учителя мистецтва. Викладач методист інформатики Чебаненко Наталя Олегівна


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Визначити роль та значення застосування інформаційно-комунікаційних технологій як новітнього напряму у процесі навчання мистецтва в школі, розкрити особливості їх використання як найбільш ефективного і багатофункціонального засобу, що може забезпечити формування і вияв ключових компетентностей учнів – інформаційної, продуктивної творчої діяльності, комунікативної, самоосвіти та саморозвитку, соціальної, полікультурної.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)