Дистанційний курс з української мови "Лексикологія".


Price  Free

Course without the support of teachers
Registered pupils: 1

Шановні школярі! Цей курс буде корисним для учнів 5 класу та всіх бажаючих поглибити свої знання з розділу"Лексикологія". Під час вивчення цього курсу ви дізнаєтесь про засоби багатства української мови, вдосконалите свої знання про групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми), навчитесь вживати у мовленні поетичні засоби виразності. Матеріал поділено на окремі теми, до кожної з яких пропонується ознайомитись з навчальною лекцією, виконати практичні завдання-тренажери та перевірити здобуті знання завдяки тесту. Бажаю успіхів!

Lection Lections of (8)
Task Tasks of (10)Course structure

Part 1. Тема 1. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Тлумачний словник.

Price  Free

Ця тема допоможе вам розрізняти поняття про лексикологію, лексику, лексикон, лексичне та граматичне значення, однозначні та багатозначні слова. Ви навчитесь користуватися тлумачним словником.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 2. Тема 2. Використання багатозначних слів у прямому та переносному значенні. Лексична помилка.

Price  Free

У цій частині курсу ви дізнаєтесь про пряме та переносне значення слів, навчитесь редагувати тексти з лексичними помилками.

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (2)Part 3. Тема 3. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.

Price  Free

Ця частина курсу допоможе вам навчитися розрізняти загальновживані та стилістично забарвлені слова.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 4. Синоніми. Антоніми.

Price  Free

Ця частина курсу розкриє вам синонімічне багатство української мови та поняття про антоніми.

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (2)Part 5. Омоніми. Пароніми.

Price  Free

У цій частині курсу учні пригадають інформацію про омоніми та їх види, а також познайомляться з такою групою слів, як пароніми.

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (2)