IKT модуль Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей учителі початковій школі


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Розвиток ІК-компетенцій вчителів початкових класів. Надання теоретичних та практичних відомостей про сучасні можливості використання програмного забезпечення на уроках в початковій школі.

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (0)