10 клас. І С Т О Р І Я У К Р А Ї Н И. Навчальний курс.


Classes: 
10а, 10б
Only pupils of the school and these classes have access to the course.Курс призначений для учнів 10 класу інституційної форми навчання. Складено за програмою в редакції 2019 року.

Lection Lections of (43)
Task Tasks of (28)Course structure

Part 1. Тема 1. Україна в роки Першої світової війни.


Частина курсу складається з лекцій, практичної роботи, що містять теоретичний матеріал, документи, ілюстрації, відео, тренажери. Курс закінчується тематичною контрольною роботою.

Lection Lections of (7)
Task Tasks of (7)Part 2. Тема 2. Початок Української революції (1917 — квітень 1918 р.)


Курс складається з лекцій, кожна з яких містить практичні завдання, тренажери. Курс містить також тематичну контрольну роботу.

Lection Lections of (7)
Task Tasks of (5)Part 3. Тема 3. БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ (квітень 1918 — 1921 р.)


Курс для учнів інституційної форми навчання.

Lection Lections of (8)
Task Tasks of (9)Part 4. Тема 4. ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (1921—1939 рр.)


Мілєйко Л.В. Курс містить лекції, тестові та практичні роботи.В ньому подано характеристику подій та явищ, що призвели до закріплення радянської влади в Україні, до зрушень у повсякденному способі життя різних верств українського населення у цей період; аналіз основних фактів закріплення радянської влади в Україні в економічній, соціальній та духовно-культурній сферах життя суспільства.

Lection Lections of (10)
Task Tasks of (2)Part 5. Тема 5. Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр.


Мілєйко Л.В. Курс складається з лекцій, тестових та практичних робіт. Лекції містять теоретичний матеріал з теми, ілюстрації, таблиці, презентації, відео, тренувальні вправи. Тематична контрольна робота складається з завдань, які використовуються в ЗНО.

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (2)Part 6. Тема 6. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.)


Курс складається з лекцій, практичних та тестових робіт. Містить текстові, відео, аудіо матеріали, тренажери, які дають змогу оволодіти програмним матеріалом в повному обсязі.

Lection Lections of (7)
Task Tasks of (3)