Табличний процесор


Price  Free

Course without the support of teachers
Registered pupils: 2

Ми живемо в світі цифр і чисел, тому що все в нашому житті вимірюється і фіксується, підлягає рахунку, обрахунку і обліку. Щоб правильно розпоряджатися, контролювати час, а отже, і гроші, треба швидко і зручно вести різного роду обчислення, різних профілів і напрямів обрахунки, накопичувати чисельну і текстову інформацію, обробляти, співставляти дані, вести їх пошук і обмін. Програми обробки електронних таблиць широко застосовуються в наш час, так як без обчислень не обійтись в багатьох сферах нашого життя. Серед сучасних засобів обробки числових даних широко застосовується табличний редактор Microsoft Excel, який дозволяє виконувати обчислення, аналізувати дані і працювати зі списками в таблицях і на Web-сторінках.Поряд з такими задачами, як підготовка різних бланків, створення ділової графіки, Excel дозволяє вирішувати дуже складні проблеми, такі як обробка замовлень на підприємстві, планування виробництва, розрахунок податків, заробітної платні, облік кадрів і витрат, керування збутом і т.д.Область застосування Excel не обмежується сферою ділового життя. Потужні математичні та інженерні функції Excel дозволяють вирішувати багато задач природного і технічного плану, а взагалі виходять далеко за рамки вказаного.Мета цього предмету – прищепити початківцям навички користування електронними таблицями, вирішувати різні типи задач при допомозі Excel, застосовувати їх при підбитті облікових, фінансових підсумків, наочно демонструвати результат з допомогою діаграм.В результаті вивчення дисципліни необхідно: заповнювати робочі листи книги, створювати списки, вміти використовувати формули і функції для обчислень, по заданих даних вміти побудувати діаграму чи графік, проводити фільтрацію даних по заданих ознаках, створювати макроси, вміти автоматизувати на базі табличного процесора будь-яку підвласну його функціям задачу.

Lection Lections of (6)
Task Tasks of (0)Course structure

Part 1. Тема: Мета і завдання курсу

Price  Free

Мета: Визначити завдання курсу та зміст табличних процесорів, як систем обробки, та підсистему. Надати знання та розуміння основних положень курсу.Пояснити основні вимоги, що до роботи та організації навчання по курсу

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 2. Тема : Області застосування електронних таблиць Excel. Загальні принципи організації таблиць в Excel

Price  Free

Мета: визначити доцільність використання табличних процесорів, вказати області застосування. Вивчити загальні принципи організації таблиць та загальні принципи організації роботи табличного процесора.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 3. Тема: Форматування робочих листів в Excel

Price  Free

Мета: Визначити поняття форматування. Вивчити способи форматування в табличному процесорі. Вивчити інструменти форматування комірок та елементів робочих листів.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 4. Тема: Побудова формул в Ехсеl. Функції в Ехсеl

Price  Free

Мета: Визначити поняття формул та функцій. Вивчити способи створення формул та функцій в табличному процесорі. Вивчити інструменти для заповнення комірок та елементів робочих листів формулами та функціями. Розгляд табличного процесора, як потужного інструменту для обчислень.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 5. Тема: Створення та модифікація діаграм

Price  Free

Мета: Визначити способи аналізу табличних даних графічне порівняння даних методи створення діаграм. Навчитись використовувати можливості табличних процесорів при порівнянні даних. Використання швидких методів та побудова з допомогою майстра діаграм. Застосування діаграм для різних задач

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 6. Тема: Аналіз даних

Price  Free

Мета: З’ясувати рівень знань студентів по пройденому матеріалу з практичних робіт курсу табличні процесори.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)