"Магнітне поле". Фізика 9 кл.


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Дистанційний навчальний курс створений для учнів 9 класів, які мають елементарні навички роботи в Інтернеті і елементарні знання про магнітні явища, отримані в процесі вивчення курсу "Природознавство". Даний курс відповідає чинній програмі з фізики для 9 класу середньої загальноосвітньої школи. Навчальний курс складається з семи частин. Курс містить теоретичну частину: лекційний матеріал з мультимедійною підтримкою та практичний матеріал. Завдання курсу:- розвиток у школярів пізнавального інтересу до вивчення предметів природничого циклу;- формування ключевих компетенцій: соціальних, полікультурних, інформаційних, комунікативних, саморозвитку та самоосвіти; розвиток загальнонавчальних і спеціальних умінь (загальнопредметні компетенції); формування емоційно-ціннісного ставлення учнів до явищ природи навколишнього середовища на основі знань про магнітні явища. Курс буде корисним учням, які навчаються вдома за індивідуальним планом навчання також для самостійного опанування даного матеріалу, в ході підготовки до ЗНО і вчителям фізики для підготовки до уроків.

Lection Lections of (24)
Task Tasks of (13)Course structure

Part 1. 1. "Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Магнітна взаємодія"


Матеріал лекції знайомить з особливим видом матерії - магнітним полем, речовинами, які довгий час зберігають намагніченість, їх властивостями; розкриває закономірності такого всеосяжного явища, як магнетизм земної кулі.

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (4)Part 2. 2. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Гіпотеза Ампера. Магнітне поле провідника зі струмом.


Ви дізнаєтесь про магнітну дію струму, як визначити напрямок ліній магнітного поля прямого провідника зі струмом,як взаємодіятимуть проводи тролейбусної лінії, які висновки зробив Х. Ерстед, спостерігаючи за магнітною стрілкою біля провідника зі струмом. Познайомитесь з гіпотезою Ампера та його висновками.

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (2)Part 3. 3. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніт.


Ця частина курсу знайомить Вас з магнітним полем котушки зі струмом. На основі проведення різних дослідів, було доведено існування магнітного поля навколо котушки зі струмом. За правилом свердлика Ви навчитесь визначати полюси котушки. Познайомитесь з будовою електромагніту та використанням його у техниці.

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (2)Part 4. 4. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електродвигуни.


Частина курсу знайомить Вас з силою Ампера, яка діє на провідник зі струмом, що розміщений у магнітному полі. Здобудете практичні навички визначати цю силу за правилом лівої руки.Познайомитесь з принципом дії електродвигуна постійного струму та його застосуванням.

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (2)Part 5. 5. Електровимірювальні прилади. Гучномовець.


Матеріал лекції знайомить з різними типами електровимірювальних приладів, принципом їхньої дії, недоліками та перевагами, будовою та застосуванням у техниці.

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (1)Part 6. 6. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея.


Лекційний матеріал знайомить з життям і творчістю Майкла Фарадея, його дослідами. Розкривається поняття явища електромагнітної індукції та застосуванням його у електричних генераторах.

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (1)Part 7. 7. Повторення курсу "Магнітне поле"


Частина курсу містить короткий огляд кожної теми у вигляді мультимедійної презентації. Презентація складається з двох частин. Друга частина містить тестові завдання з правильними відповідями, а також завдання для самостійного виконання різного типу складності.

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (1)