Музичне мистецтво. 8 клас. Урок № 25. Музика в діалозі з сучасністю. Діалог із пам'яттю.


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Лекція. Тестове завдання.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)