Фінансова грамотність


Classes: 
9-Д
Only pupils of the school and these classes have access to the course.Сьогодні значно зросла цікавість до фінансової діяльності людини, але культура фінансових розрахунків ще досить невисока. Основна маса людей ще мало обізнані про різноманітні форми проведення фінансових операцій. Тому успішна реалізація курсу математики потребує вдосконалення прикладної спрямованості викладання математичних дисциплін у школі

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (0)