"Множення десяткових дробів"


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.урок у 5 класі з теми "Множення десяткових дробів"

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Course structure

Part 1. Множення десяткових дробів


Цілі: Чому ви повинні навчитися, вивчаючи матеріал уроку: засвоїти правила множення десяткових дробів;  навчитися виконувати множення десяткових дробів і  множення десяткового дробу на натуральне число;ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ УРОКУ:Пригадайте, які дії над десятковими дробами ви вже вмієте виконувати? Звичайно, що це додавання і віднімання. Чи достатньо цих дій для обчислення різноманітних величин?Придумайте і наведіть приклади задач, для розв’язування яких необхідно виконувати множення десяткових дробів. Ось приклади.Задача 1. Як знайти площу прямокутника, якщо довжини його сторін дорівнюють 2,3 м і 1,5 м?Задача 2. Як знайти відстань, яку проїхав велосипедист за 2,5 год зі швидкістю 18,5 км/год?Пригадайте,1. Як називають компоненти множення?2. Що означає знайти добуток чисел?3. Як виконують множення натуральних чисел у стовпчик.4. Чи рівні дроби:1) 3,04 і 3,40; 2) 7,8 і 7,80; 3) 10,002 і 10,2; 4) 13,005 і 13,500?Для вивчення нової теми, уважно прочитайте матеріал підручника Параграф 38Зверніть увагу на наступні випадки:Випадок 1. Кількість знаків після коми в добутку не більша за кількість знаків після коми в обох множниках разом: 1) 12,36* 1,4 = 17,304; 2) 1,24* 1,5 = 1,860 = 1,86.Якщо добуток десяткових дробів закінчується нулем, то потрібно спочатку відокремити комою необхідну кількість знаків, а потім можна відкинути нуль.Випадок 2. Кількість знаків після коми в добутку дорівнює кількості знаків після коми в обох множниках разом:1) 0,7 * 0,5 = 0,35; 2) 2,153 * 0,4 = 0,8612.Якщо:1) такий випадок можливий (але не обов’язковий), якщо хоча б один з двох множників менший від одиниці;2) якщо хоча б один з двох множників менший від одиниці, то добуток обов’язково буде меншим від другого множника.Випадок 3. Кількість знаків після коми в добутку не менша від кількості знаків після коми в обох множниках разом:1) 1,02* 0,023 = 0,02346; 2) 0,09* 0,02 = 0,0018.Випадок 4. Множення десяткового дробу на натуральне число:1) 3 * 1,2 = 3,6; 2) 17,8*5 = 89,0 = 89.Для попередження помилок при обчисленні обов’язково треба перевіряти правильність відокремлення комою десяткових знаків, виконуючи прикидку.Наприклад, якщо під час множення чисел 2,34 і 3,6 учень дістав число 84,24, то зрозуміло, що це неправильно, адже якщо перемножити два числа, одне з яких приблизно дорівнює 2, а друге — 4, то дістати число, яке більше за 80, неможливо.Для засвоєння матеріалу виконайте вправи:1. Виконання усних вправ1) Скільки знаків потрібно відокремити справа комою в добутку чисел:а) 3,54 і 2,9; б) 12,54 і 1,12; в) 0,75 і 94,178; г) 0,8 і 0,5; д) 15 і 4,56; е) 8,029 і 7?2) Про які з наведених прикладів можна сказати, що вони виконані неправильно, не виконуючи обчислень:а) 7,8 * 5,06 = 394,68; б) 6,54 * 3,2 = 20,928; в) 8,56 * 0,9 = 9,704;г) 0,8 * 0,2 = 1,6; д) 5,7 * 3,8 = 2,166; е) 9,2* 10,5 = 96,6?3) Обчисліть:а) 1,2 * 3; б) 1,2* 0,3; в) 0,12* 0,3. 4) Виконайте множення:а) 0,3*8; б) 0,13 * 4; в) 0,9*0,7; г) 1,1*0,6; д) 0,12*0,4; е) 1,9*0,2.2. Виконання письмових вправ1) Замініть додавання множенням і обчисліть результат: а) 2,7 + 2,7 + 2,7; б) 13,16 + 13,26 + 13,26 + 13,26 + 13,26; в) 0,83 + 0,83 + 0,83 + 0,83.2) Виконайте множення:а) 6,25 * 3,4; б) 85 * 9,8; в) 12,6 * 7,5; г) 0,8 * 9,75; д) 0,98*1,74; е) 6,023*5,6; ж) 3,4*18,478; 3) 2,749 * 0,48; і) 0,075* 0,03; к) 2,0001 * 0,5.3) Маса 1 см3 заліза дорівнює 7,9 г. Знайдіть масу шматка заліза, об’єм якого дорівнює: а) 4,9 см3; б) 0,5 см3.4) Збільште в 2,8 рази число: а) 3,8; б) 0,705; в) 9,2; г) 100.5) Складіть задачу, яку можна розв’язати множенням: а) 5,4 на 2,8; б) 5,4 на 0,9.Під час розв’язування вправ проговорюйте відповідне правило, кожного випадку множення десяткових дробів. Виконайте завдання 1308 1302,1304, 1305, 1307, 1310Для перевірки засвоєння матеріалу, виконайте невеличку перевірну роботуОбчисліть значення виразів у першому стовпчику таблиці і за їх допомогою запишіть значення виразів у наступних стовпчиках:154* 16 15,4 * 16 1,54 * 1,6 0,154* 0,1687*52 8,7*52 0,87*52 0,087*52125*8 12,5*8 1,25*8 0,125*8

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)