Інформатика 11 клас Тема № 3 «Бази даних. Системи управління базами даних» (9 год.) с 13.01. по 14.03.2015


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Інформатика 11 клас Тема № 3 «Бази даних. Системи управління базами даних» (9 год.) с 13.01. по 14.03.2015

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)