Українська мова 5-а.


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Повторити вивчене в початкових класах

Lection Lections of (44)
Task Tasks of (47)Course structure

Part 1. Т.2. Відомості з синтаксису й пунктуації. Т. 2.1. Словосполучення.


вивчити основні відомості з синтаксису і пунктуації

Lection Lections of (10)
Task Tasks of (10)Part 2. Т.2.2. Речення з однорідними членами


з'ясувати особливості речень з однорідними членами, специфіку розділових знаків у таких реченнях

Lection Lections of (6)
Task Tasks of (7)Part 3. Т. 2.3. Пряма мова. Діалог.


вивчити особливості вживання прямої мови, діалогу, специфіку розділових знаків у цих конструкціях

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (3)Part 4. ІІ семестр. Т.3.2. Графіка.


вивчити основні відомості з зазначеної теми

Lection Lections of (16)
Task Tasks of (16)