Географія 6 - А клас


Only users in the organization have access to the course.

Підручник Загальна географія автор Бойко В.М.

Lection Lections of (0)Course structure

Part 1. § 1 Що і як вивчає географія


Прочитати параграф, розглянути малюнки 1 та 2, відповісти на запитання на с.11

Lection Lections of (0)