Catalog of courses

Miscellaneous
2 клас. Літературне читання
Сало Тетяна Валеріївна
Free
Parts number: 1

Курс призначений для учнів 2 класів

Lection number Lections of (7)
Tasks number Tasks of (15)

 

Miscellaneous
1 клас Природознавство Тема Рідний край
Грудина Тетяна Вікторівна
Free

.

Lection number Lections of (10)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
Free

Мета і завдання курсу: поглибити та систематизувати відомості про будову слова та словотворення. Формувати вміння виділяти основу слова, розрізняти морфеми, нульове закінчення, розуміти їх значення і роль у слові. Вивчити орфограми: «Чередование гласных и/е в корнях», «Буквы о/а в корнях -гор-/-гар-, -зар-/-зор, -клан-/-клон-, -твар-/-твор-»; «Буквы е, и в префиксах пре-, при-»; «Буквы з, с в префиксах»; «Буквы ы, и после префиксов», "Буквы е, и в суффиксах. Буквы е, о в суффиксах и окончаниях после шипящих и ц". Правила написання суфікса -ск-. Написання нн, н в суфіксах. Формувати в учнів здатність до застосування набутих знань у практичних життєвих ситуаціях, виробляти навички грамотного письма. Використовувати міжмовні співставлення, які розширюють лінгвістичний кругозір учнів, сприяють формуванню у них самоконтролю і служать підвищенню культури мовлення.

Lection number Lections of (11)
Tasks number Tasks of (34)

 

Miscellaneous
Free

Значення води і харчування для розвитку і здоров’я підлітків. Поживні речовини. Особливість харчування у підлітковому віці.Харчові звички. Принципи харчування для здоров’я. Калорійність харчування та енерговитрати залежно від фізичних навантажень.Профілактика йододефіциту і діабету.Правила купівлі, обробки і зберігання харчових продуктів. Перша допомога при харчових отруєннях.Складові особистої гігієни. Догляд за шкірою. Гігієна ротової порожнини. Особиста гігієна під час занять фізичною культурою та спортом

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
4 клас. Українська мова
Гридіна Світлана Анатоліївна
Free
Parts number: 3

Курс для учнів 4 класу

Lection number Lections of (15)
Tasks number Tasks of (4)

 

Miscellaneous
7 клас. ОТМ.
Грудина Тетяна Вікторівна
Free
Parts number: 4

Курс призначений для учнів 7 класу

Lection number Lections of (9)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
2 клас. Англійська мова
Грудина Тетяна Вікторівна
Free
Parts number: 3

Курс призначений для учнів 2 класів

Lection number Lections of (16)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
3 клас. Українська мова.
Сало Тетяна Валеріївна
Free
Parts number: 4

Розширити уявлення учнів про мову як засіб людського спілкування; розвивати мовлення, збагачувати словниковий запас; виховувати любов до рідної мови.

Lection number Lections of (34)
Tasks number Tasks of (28)

 

Miscellaneous
2 клас. Інформатика
Костенко Анна Володимирівна
Free
Parts number: 5

Курс призначений для учнів 2 класу.

Lection number Lections of (31)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
6 клас. Біологія
Стратегова Тамара Олександрівна
Free
Parts number: 1

Курс призначений для учнів 6 класу

Lection number Lections of (4)
Tasks number Tasks of (1)