Навчальний план дистанційного курсу підвищення кваліфікації вчителів образотворчого, музичного мистецтва, інтегрованого курсу мистецтво, художньої культури


Classes: 
Only pupils of the school and these classes have access to the course.Навчальний план дистанційного курсу підвищення кваліфікації вчителів образотворчого, музичного мистецтва, інтегрованого курсу мистецтво, художньої культури відтворює концептуальну основу програми дистанційного навчання як індивідуалізованого процесу удосконалення професійних знань, умінь за спеціальністю без відриву слухачів від виконання ними професійних обов’язків.

Lection Lections of (8)
Task Tasks of (7)Course structure

Part 1. Модуль «Методичні та дидактичні аспекти формування ключових компетенцій засобами фахової діяльності» (ст.викладачі: Левчишена О.М., Стукас Е.А., Топор І.М.)


Навчальний модуль передбачає розгляд, розвиток і удосконалення предметних та міжпредметних компетентностей. Даний модуль має навчальні міні-модулі, зміст яких спрямований на підвищення рівня професійної компетентності вчителя, а саме: Спілкування рідною / державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя. Соціальна та громадянська компетентності. (А). Соціальна компетентність для здоров’я і добробуту. (Б). Компетентності для демократичного громадянства.

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (1)Part 2. Професійний модуль «Арт-педагогіка в роботі сучасного педагога»


Формування загальнокультурної та професійної компетентності педагогів у галузі художньо-педагогічних інновацій, для ефективного їх використання в контексті компетентно - спрямованого освітнього процесу.Завдання модуля: систематизувати знання щодо: o основ компентнісно-орієнтованого

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (2)Part 3. Сучасні підходи до викладання мистецьких дисциплін


Предметно-інтегративна система мистецької освіти у загальноосвітніх навчальних закладах складає основу державних освітніх стандартів освітніх галузей «Мистецтво» та «Естетична культура» як в початковій, так і в основній та старшій школі. Навчальні предмети утворюють єдиний наскрізний цикл, спрямований на всебічне неперервне опанування учнями художніми цінностями впродовж усього терміну навчання в школі на основі особистісно орієнтованого та компетентнісного підходу. Тому опрацювання модуля «Інтерактивні технології організації діяльності учнів на етапі формування ключових та художньо-естетичних компетентностей» сприятиме підвищенню професійної компетентності вчителя мистецьких предметів щодо усвідомленого та ефективного застосування сучасних педагогічних технологій в контексті компетентнісно спрямованої освіти.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (3)