Навчальний план дистанційного курсу підвищення кваліфікації вчителів образотворчого, музичного мистецтва, інтегрованого курсу мистецтво, художньої культури

Навчальний план дистанційного курсу підвищення кваліфікації вчителів образотворчого, музичного мистецтва, інтегрованого курсу мистецтво, художньої культури


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Навчальний план дистанційного курсу підвищення кваліфікації вчителів образотворчого, музичного мистецтва, інтегрованого курсу мистецтво, художньої культури відтворює концептуальну основу програми дистанційного навчання як індивідуалізованого процесу удосконалення професійних знань, умінь за спеціальністю без відриву слухачів від виконання ними професійних обов’язків.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (7)Склад курсу

Частина 1. Модуль «Методичні та дидактичні аспекти формування ключових компетенцій засобами фахової діяльності» (ст.викладачі: Левчишена О.М., Стукас Е.А., Топор І.М.)


Навчальний модуль передбачає розгляд, розвиток і удосконалення предметних та міжпредметних компетентностей. Даний модуль має навчальні міні-модулі, зміст яких спрямований на підвищення рівня професійної компетентності вчителя, а саме: Спілкування рідною / державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя. Соціальна та громадянська компетентності. (А). Соціальна компетентність для здоров’я і добробуту. (Б). Компетентності для демократичного громадянства.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (1)Частина 2. Професійний модуль «Арт-педагогіка в роботі сучасного педагога»


Формування загальнокультурної та професійної компетентності педагогів у галузі художньо-педагогічних інновацій, для ефективного їх використання в контексті компетентно - спрямованого освітнього процесу.Завдання модуля: систематизувати знання щодо: o основ компентнісно-орієнтованого

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)Частина 3. Сучасні підходи до викладання мистецьких дисциплін


Предметно-інтегративна система мистецької освіти у загальноосвітніх навчальних закладах складає основу державних освітніх стандартів освітніх галузей «Мистецтво» та «Естетична культура» як в початковій, так і в основній та старшій школі. Навчальні предмети утворюють єдиний наскрізний цикл, спрямований на всебічне неперервне опанування учнями художніми цінностями впродовж усього терміну навчання в школі на основі особистісно орієнтованого та компетентнісного підходу. Тому опрацювання модуля «Інтерактивні технології організації діяльності учнів на етапі формування ключових та художньо-естетичних компетентностей» сприятиме підвищенню професійної компетентності вчителя мистецьких предметів щодо усвідомленого та ефективного застосування сучасних педагогічних технологій в контексті компетентнісно спрямованої освіти.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (3)