Catalog of courses

Miscellaneous
Математика 1 класс
Губа Евгения Александровна
School Course
Parts number: 1

Пояснительная записка курса

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
История 5 класс
Павловська - Кравчук Вікторія Анатоліївна
School Course
Parts number: 4

Курс історії в 5 класі має пропедевтичний (вступний) характер. Головними завданнями курсу є: а) формування уявлень і початкових знань учнів про історію як галузь людських знань, як науку, що має свій предмет вивчення і свої методи дослідження; б) розвиток у школярів/школярок інтересу до предмета та мотивації до його вивчення як передумови до формування низки загальних (уміння вчитися впродовж життя, обізнаність і самовираження у сфері культури тощо) і предметних (хронологічна, просторова, інформаційна тощо) компетентностей; в) формування первинних уявлень про структуру і зміст історії України як передумови до реалізації засобами навчання наскрізних, міжпредметних і предметних змістових ліній (громадянська відповідальність, культурна свідомість тощо). Програма надає вчителеві широкі можливості для самостійного наповнення навчальної роботи змістом відповідно до національного та локального вимірів, залишає простір для самостійних дій щодо форм і методів навчальної роботи. За потреби вчитель /учителька може змінити порядок розділів програми, використовувати як пряму, так і зворотну хронологію, планувати вивчення інших (не тільки визначених у програмі) історичних осіб, подій, пам’яток з акцентом на історії України.

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (10)

 

Miscellaneous
Українська мова 7 клас
Чаговец Людмила Борисовна
School Course
Parts number: 5

За програмою: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання / Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук. – К: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585). 88 годин.

Lection number Lections of (32)
Tasks number Tasks of (7)

 

Miscellaneous
8 класс Физика
Косенко Ірина Сергіївна
School Course
Parts number: 2

Содержание

Lection number Lections of (10)
Tasks number Tasks of (14)

 

Miscellaneous
9 класс Физика
Косенко Ірина Сергіївна
School Course
Parts number: 3

Содержание

Lection number Lections of (13)
Tasks number Tasks of (21)

 

Miscellaneous
5 класс Математика
Підпала Лідія Федорівна
School Course
Parts number: 3

5 класс, учебник Г.В.Дорофеев, Л.Г. Петерсон, «Математика 5 класс»

Lection number Lections of (4)
Tasks number Tasks of (18)

 

Miscellaneous
10 класс Физика
Косенко Ірина Сергіївна
School Course
Parts number: 3

Содержание

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (12)

 

Miscellaneous
8 класс Алгебра
Косенко Ірина Сергіївна
School Course
Parts number: 3

Содержание

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (20)

 

Miscellaneous
8 класс Геометрия
Косенко Ірина Сергіївна
School Course
Parts number: 3

Содержание

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (13)

 

Miscellaneous
10б класс Алгебра
Косенко Ірина Сергіївна
School Course
Parts number: 3

Содержание

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (18)