Географічний простір Землі


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Курс географії «Географічний простір Землі» розкриває сутність географічної науки в цілому; інтегрує знанняпро природу,людину і господарську діяльність; формує у студентів чіткі уявлення про основнізакономірності будови і розвитку географічної оболонки та загальні суспільно-географічні закономірності світу з метою забезпечення сталого розвитку.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)