ІІ курс Гроші та кредит


Классы: 
ФБС-2/20, ФБС-3/20
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Предметом вивчення курсу "Гроші та кредит" є грошові та кредитні відносини, які виникають на різних етапах розвитку суспільства. Історичною передумовою вивчення економічних категорій "гроші" є розвиток форм витрості та обміну на окремих етапах розвитку виробництва. Знання предмету "Гроші та кредит" дає можливість успішно перейти до вивчення предметів: "Фінанси", "Фінанси підприємств", "Бухгалтерський облік", "Банківські операції" та інші. Курс надає можливість орієнтуватися в питаннях грошово-кредитної та валютної політики України на сучасному етапі.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (9)