Зразки оформлення матеріалів самоосвіти


Зразок 1

 

«Самоосвіта вчителя –

           якість викладання –

                рівень знань, умінь та навичок учнів».

 

 ПЛАН  МОЄЇ  САМООСВІТИ

 

 • Моє  кредо
 • Моя методична карта
 • Моя діагностика
 • Методична проблема, над якою я працюю
 • Виховна тема, над якою я працюю
 • Індивідуальний творчий план
 • Мій відкритий урок
 • Самоаналіз уроку
 • Відкритий виховний захід
 • Самоаналіз проведеного заходу
 • Словник пед.термінів
 • Вивчення передового педагогічного досвіду     

 

Педагогічне кредо
Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити.                                                      Стародавня мудрість

 

Творче кредо:  Ідеал у самому тобі. Перешкоди до його досягнення, знову-таки, в тобі. Твій стан - це той матеріал, із якого ти маєш створити цей ідеал.
Життєве кредо: Доводиться бігти з усіх ніг лише для того, щоб залишитися на тому самому місці. Якщо хочеш потрапити в інше місце, потрібно бігти вдвічі швидше…
Моя мета:
 Виховати людину нового покоління, використовуючи компетентнісно – орієнтовані педтехнології.

 

 

Моя методична карта

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

Рік народження

 

 

Освіта

 

 

Посада

 

 

Який предмет викладаю,     в яких класах

 

Педагогічний стаж

 

Атестація

 

 

Нагороди та заохочення

 

 

 

Час і місце проходження курсової перепідготовки

 

             

Діагностична карта

Індивідуальний творчий план

 

Розділи

 

Зміст роботи

 1.  

Підвищення фахового рівня

 

 

 

 1.  

Науково-методична робота з предмета. Інноваційні технології.

 

 1.  

Позакласна робота з предмета.

 

 1.  

Вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду.

 

 

 

 

 1.  

Підвищення психолого-педагогічного рівня.

 

 

 

 1.  

Творча робота з класом, батьками.

 

 

 

 

 

  

САМОАНАЛІЗ  УРОКУ
 1. Тип і вид уроку, зв'язок його з попередніми.
 2. Які головні завдання уроку, як вони враховані під час реалізації мети уроку?
 3. Чи раціонально використано час уроку?
 4. Чи раціональна структура уроку для реалізації головних завдань, досягнення мети?
 5. Які методи навчання використано для вивчення нового матеріалу?
 6. Як здійснюється контакт із класом, окремими учнями?
 7. Ефективність організації самостійної роботи.
 8. Чи були елементи самоосвіти, самовиховання?
 9. Чи використано індивідуальний і груповий підхід до навчання?
 10. Як організовано контроль і самоконтроль за активністю знань?
 11. Чи забезпечено цілеспрямованість, оптимальну розумову діяльність учнів?
 12. Запобігання розумовому перевантаженню учнів та його подолання.
 13. Створення проблемно-пошукових ситуацій для глибини засвоєння матеріалу, емоційного настрою учнів.
 14. Дотримання правил педагогічного такту, загальноприйнятої етики, норм взаємин учителя та учня.
 15. Елементи, етапи, форми, методи, які були найвдалішими.
 16. Що із запланованого не вдалося? Чому?
 17. Чи цікавив урок учнів?
 18. Як працювати над подоланням недоліків? Яка необхідна допомога?

 

 

Самоаналіз виховного заходу
 1. Найменування виховного заходу, дата, місце проведення, вік дітей, що взяли в ньому участь.
 2. Визначення форми (жанру) заходу: етична бесіда, диспут, свято, похід-екскурсія, психологічний тренінг, урок самоврядування тощо.
 3. Конкретні педагогічні цілі й виховні завдання цього заходу (головною метою виховного заходу є зміна стосунків).

     Наприклад:

 • Виховання інтересу до спорту, техніки, науки, мистецтва, політики, тощо;
 • Формування здатності до збагачення власного внутрішнього світу, самовиховання;
 • Зміна характеру міжособистісних стосунків у класному колективі (виховання в учнів поваги один до одного);
 • Зміна ставлення до якогось члена колективу (в результаті його цікавої розповіді про своє захоплення, про яке ніхто раніше в класі не знав, у нього можуть з’явитися товариші);
 • Виявлення, розвиток здібностей будь-якого із членів колективу, забезпечення зміни його ставлення до себе;
 • Вивчення учнями правил поведінки (етикету): на вечорі, танцях, банкеті тощо.
 1. Наявність плану підготовки та проведення заходу, його продуманість, доцільність, завершеність.
 2. Участь колективу вихованців у розробці планів проведення заходу і їх мотивація до активної діяльності.
 3. Хід підготовчої роботи, розподіл доручень, ставлення учасників до її виконання.
 4. Педагогічна позиція вчителя, стимулювання ініціативи, активності, самостійності учнів, залучення їх до роботи в ролі помічників.
 5. Врахування вікових особливостей, індивідуальних і колективних запитів та інтересів дітей.
 6. Позиція школярів під час проведення заходу (активність та ініціатива; байдужість і пасивність).
 7. Позитивні, найбільш вдалі моменти заходу, створення виховної ситуації, у якій учні відчувають радість, гордість за себе і товаришів. Хиби і труднощі у роботі, шляхи їх подолання.
 8. Ступінь виконання поставлених завдань.
 9. Спрямованість у майбутнє (наявність перспектив), визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовані проведені заходи, системність виховної роботи у класі.

 

 

Вивчення передового педагогічного досвіду

 

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ І. ОПИС ЗМІСТУ ДОСВІДУ

1.ВСТУП

2. ТЕХНОЛОГІЯ ДОСВІДУ

 1. Створення системи мовленнєвих ситуацій у процесі побудови зв’язних висловлювань
 2.  Розвиток сприймання, уяви, мислення – основа словесної творчості
 3.  Формування узагальнених способів сприймання, відтворення і побудови тексту
 4. Способи організації мовленнєвої діяльності молодших школярів

3. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДОСВІДУ

4. ВИСНОВКИ

5.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ

 ДОДАТКИ

Додаток 1. Розробка уроку розвитку зв’язного мовлення на тему: «Сонце — джерело життя на землі»

Додаток 2. Розробка уроку  розвитку зв’язного мовлення на тему «Складання казки про Сонце»

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯ

 

Методична проблема, над якою я працюю

 

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК ЯК СПЕЦИФІЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

 

ПЛАН

 

ВСТУП............................................................................................................. 3

РОЗДІЛ 1.  ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ – ВАЖЛИВА ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

1.1. Історичний аспект проблеми інтегрованого навчання........................ 5

1.2. Теоретичний аспект проблеми використання інтегрованих уроків у процесі навчання на сучасному етапі розвитку національної школи..................... 6

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

2.1. Тема уроку. В осінні барви-шати вбралися ліси і поля.................... 12

2.2. Тема уроку. Обережно! Вогонь – не гра........................................... 15

2.3. Тема уроку. Помандруємо до лісу.................................................... 22

2.4. Тема уроку. Барви навколо нас. Інтегрований урок 2-й клас.......... 27

ВИНОВКИ..................................................................................................... 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ............................................... 33

 

 

Зразок 2

Індивідуальний творчий план

 

Розділи

 

Зміст роботи

 1.  

Підвищення фахового рівня

 

 

 

 

 

 1.  

Науково-методична робота з предмета. Інноваційні технології.

 

 

 

 

 

 1.  

Позакласна робота з предмета.

 

 

 

 

 

 

 1.  

Вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду.

 

 

 

 

 

 

 1.  

Підвищення психолого-педагогічного рівня.

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Творча робота з класом, батьками.

 

 

 

 

 

 

 

Методична карта вчителя

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Рік народження

 

Освіта

 

Посада

 

Який предмет викладає,     в яких класах

 

Педагогічний стаж

 

Атестація

 

Нагороди та заохочення

 

Час і місце проходження курсової перепідготовки

 

 

Матеріали, оформлені для кабінету

 

Наочність та матеріали

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

Виступи з методичних питань
(в школі та поза школою)

 

Тема виступу

Дата

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

Над якими питаннями методики, педагогіки та психології працює

 

Питання

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

Питання, які можуть бути впроваджені в практику роботи інших вчителів

 

Питання для впровадження

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 

Питання методики,
що викликають труднощі

 

Питання

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобається