Зразки мотивації навчальної діяльності на уроках української мови у 7 класі


Р і д н а    м о в а   7   к л а с

 

Тема: «Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль»

Мотивація навчальної діяльності шляхом розподільного диктанту.

1). Записати слова у чотири колонки: перша колонка – іменники; друга – прикметники; третя - займенники; четверта – всі інші слова.

Зелень, зелений, зеленіти, зеленіючий, позеленівши, в’їзд, виїжджає, його, сказано, свої, друзі, уважний…

2). Підписати четверту колонку. Чому ці слова об’єднані в одну групу? (за допомогою звернутись до §4)

3). Визначити мету і завдання уроку.

 

Тема: «Форми дієслова»

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання технології «Таблиця ЗХЗД»

Знаю

Хочу знати

Дізнався(лася)

1).Що таке дієслово.

2).Питання, на які відповідає дієслово.

3). Синтаксична роль дієслова – присудок (найчастіше).

4). Часи дієслова: минулий, теперішній, майбутній.

1). Які є форми дієслова.

2).На які запитання вони відповідають.

3). Як їх розрізнити.

 

1). Неозначена форма дієслова (інфінітив).

2). Дієприкметник (який? яка? яке?).

3). Дієприслівник

(що робивши?

 що зробивши?

 що роблячи).

4). Безособові форми на -но, -то.

 

Колонку таблиці «Знаю» діти заповнюють самостійно, опираючись на здобуті раніше знання. У колонку «Хочу знати» роблять записи колективно, опираючись на теоретичний матеріал §4* і основні поняття теми, виписані у блакитному прямокутничку:

Морфологія

Частини мови

Неозначена форма

Особові форми

Дієприкметник

Дієприслівник

Безособові форми на -но, -то

Третю колонку «Дізнався(лася заповнюють у кінці уроку самостійно під час етапу «Рефлексія».

*Підручник за редакцією М.І.Пентилюка

 

Тема: «Букви е, и  в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін»

Мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації та технології «Какографія»*

1). На дошці записані слова любе, робе, ходе, баче, носе…

2). Проблемне завдання: опираючись на вміння визначати дієвідміни дієслів, знайти помилки у словах, виправити їх і пояснити орфограми.

3). Зі словом баче виникають труднощі, бо у ІІІ особі множини теперішнього часу важко правильно вжити закінчення: вони бачать чи вони бачуть?

4). Постановка проблемних запитань: Як правильно? Що необхідно знати, дізнатися ще? Для чого? Що це нам дасть?

5). Учні самі намагаються визначити мету і завдання уроку, які їм необхідно до кінця уроку реалізувати, щоб отримати гарний результат.

* «Какографія» - запис із навмисними помилками.

 

 

Тема: «Способи творення дієслів»

Мотивація навчальної діяльності шляхом визначення ключового слова

1). Ключове слово   Морфема.

2). Графічне позначення морфем

3). Назвати відомі способи творення слів:

     а) ¬ - префіксальний

     б) ^ - суфіксальний

     в) ¬^ - префіксально-суфіксальний

     г)                - складання основ

                                    

  

     Тема уроку: «Повторення теми «Дієслово».

                         Підготовка до контрольної роботи»

            Мотивація навчальної діяльності за технологією «Мовні шаради»

 

Відгадати слова, назвати в них морфологічні ознаки.

1.    Перша частина слова – іменник, що є узагальнюючим словом до однорідних членів: футбол, волейбол, баскетбол, фанти, піжмурки… у Н.в., однини. (гра)

Друга частина слова – займенник ІІ особи однини(ти).

     Слово грати.

2.    Перша частина слова – назва однієї із сторін річки. (берег)

Друга частина – займенник ІІ особи однини(ти).

 Слово берегти.

3.    Перша частина слова -  узагальнююче поняття слів Карпати, Уральські, Тянь-Шань (гори).

Друга частина у продовженні правила: «Дієслова на … пишуться із ь» (ть).

 Слово горить.

 

 

Тема: «Написання -н- у дієприслівниках, -нн- у прикметниках дієприкметникового походження»

Мотивація навчальної діяльності за технологією

«Незакінчене речення»

 

1)    Учням пропонується закінчити речення логічним висновком, на місці пропусків уставити орфограми -н- або -нн-

Незбагне´..ий, бо …(не можна збагнути).

Несказа´…ий, бо … (не можна сказати).

Неоціне´…ий, бо … (не можна оцінити).

Неска´за… ий, бо ще не … (сказали, але скажуть).

Неоці´не…ий, бо ще не … (оцінили, але оцінять).

Незба´гне…ий, бо ще не …(збагнули, але збагнуть).

 

2)    Звернути увагу на залежність орфограм -н- і -нн- від наголосу у слові.

 

 

 

 

Тема: «Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті»

 Мотивація навчальної діяльності шляхом самостійного вибору вправи із параграфа даної теми

 

1.    Найбільше труднощів виникає при вивченні теми у побудові речень із дієприслівниковими зворотами. Ось приклад із творчої роботи учня: «Відправляючись на прогулянку, з нами трапилася пригода». Що учень не врахував, складаючи таке речення?

2.    На сторінках §23 знайдіть вправу, яка б довела необхідність вивчення теми уроку. (Вправа 259. Знайдіть помилки в уживанні дієприслівникових зворотів і правильно побудуйте речення).

 

 Тема: «Діалог. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування»

 Мотивація навчальної діяльності шляхом інсценування гуморески П.Глазового «Артист»

Автор.  Простий батько сина

              Вивчив  на артиста.

              Мова в того сина

              Ідеально чиста.

 Як зі сцени скаже

 Українське слово,

 То аж дух займає –

 Просто пречудово!

 Тож невчений батько

 Запитав у сина:

Батько. – Розтлумач, будь ласка,

  В чому тут причина,

  Що на сцені в тебе

  Українська мова,

  А у хаті, дома –

                    Нашого ні слова…

Автор.   Син великодушно

               Посміхнувсь до тата

Син.    – Підготовка в тебе ,

               Батьку, низькувата,

               А тому, хто  вчений,

               Істина відома,

               Що одне - на службі,

               Зовсім інше – дома.

               Дома в мене мова -

Засіб спілкування,

               А в театрі мова –

Спосіб існування.

               Як же рідну мову

Я забуду, тату,

Як за неї маю

Непогану плату?

 

 

 

Тема.  « Особливості побудови роздуму дискусійного характеру. Усний  твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю»

 Мотивація навчальної діяльності шляхом технології «Мозкова атака»

 

        Семикласники знають, що таке  твір-роздум, а от із поняттям «дискусія» мало знайомі. Для того, щоб  учні практично познайомились з процесом дискусії, пропоную їм розглянути таку гіпотезу: «Існує думка, що жінки розумніші за чоловіків». Між хлопчиками та дівчатками виникає дискусія.

 

 

Тема. «Аналіз контрольного переказу тексту»

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання технологій «Зміни позицію» та

 «Прес»

 

1.    Діти щиро відповідають  на запитання вчителя:

чи необхідна дана тема уроку для розгляду, чи можна обійтися без неї?

   Учні діляться на дві групі: хто за тему , хто проти.

2.    Учитель дає завдання учням першої групи переконати однокласників другої групи в актуальності теми уроку  за допомогою технології «Прес»:

1)    «Я вважаю що ...»

2)    «Тому, що …»

3)    «Отже, …»

 

3.    Учні, яких переконали аргументи однокласників, змінюють свою позицію.

 

 

 

 

Подобається