Завдання №4 для 9 - А класу з історії України


Завдання № 4 для 9 А  класу

з курсу «Історії України» на період карантину.

Тема «Особливості суспільно-політичного розвитку Західної України в другій половині ХІХ ст.»

Працювати з матеріалом:

§ 21(3-5), 22 (п.1-3)  підручника,

 презентація  «Урок 35 Общественно-политическое движение в 50-60-е гг. ХІХ в.» та «Урок 37  Подъём национально-освободительного движения»

 за посиланням

https://drive.google.com/drive/folders/1sbg11EXsNoiWYQ6642S3K5drX_9YrJTo?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/16zwiGUeiyRvdrYsjBQKcuZqpcCr8hrbb?usp=sharing

І. Заповнити таблицю «Головні напрямки суспільно-політичного руху Західної України в 50-60-х рр. ХІХ ст.»

Запитання

Старорусини та москвофіли

Народовці

Головні ідеї, що пропагували

 

 

Заходи, які проводили

 

 

Організації, що створювали

 

 

Які верстви населення були учасниками цього руху

 

 

 

ІІ. Зазначте у вигляді плану, яка різниця існувала між Радикальним рухом та «Новою ерою».

Оформити наступним чином.

Суспільно-політичний  рух в  Західній  Україні в 80-90-х рр. ХІХ ст.

План

1.Розкол суспільно-політичного руху в Західній Україні на радикальний та поміркований, який отримав назву «Нова ера».

2. Радикали намагалися…………………., новоерівці на відміну від них хотіли………

3. ….

 

Завдання розміщено на сайті школи в блозі «Нетьосова Світлана Феліксівна», а також на шкільній платформі «Googleкласс»

 

Пошта для зворотнього зв’язку

[email protected]

телефон для консультацій з 9.00 до  12.00 – 068 688 30 84

 

Подобається