Застосування коректурних таблиць в організованій навчально-пізнавальній діяльності дітей (за авторською технологією Н. Гавриш)

        Сьогодні педагог має у своєму розпорядженні цілий арсенал засобів для оптимізації освітнього процесу та особистісного розвитку кожної дитини. Одним з таких засобів, на думку педагогів Роменського дошкільного навчального закладу № 10 “Казка” є робота по застосуванню коректурних таблиць за авторською технологією доктора педагогічних наук Наталії Василівни Гавриш. Робота з якими активізує пізнавальні психічні процеси дошкільника, сприяє розвитку комунікативності, удосконаленню сприймання, уваги, пам’яті, забезпечує інтерес до інтелектуальної діяльності та формує здатність творчо, нешаблонно мислити, самостійно поповнювати свої знання.

      З метою конкретного вивчення значення авторської технології Н. Гавриш та її використання в роботі з дітьми ми перш за все створили творчу групу вихователів дошкільного закладу. Перед Вами план роботи творчої групи, так ми працювали цілий рік:- в методичному кабінеті організували виставку науково-методичної літератури;- розробили завдання, запитання, вправи, конспекти інтегрованих занять щодо застосування коректурних таблиць у роботі з дітьми;- організували та провели майстер-клас, консультації для педагогів;- виготовили демонстраційні та індивідуальні коректурні таблиці. Тож за рік ми мали певні напрацювання, результатом нашої роботи було створення методичного посібника.  Члени творчої групи розпочали впровадження технології в закладі за трьома напрямками: робота з педагогами, робота з дітьми та робота з батьками.

      Першим напрямком, за яким ми почали працювати, то є робота з педагогами. Розробили систему консультацій для вихователів:

- консультація-діалог: «Коректурні таблиці як засіб розвитку логіко-математичного мислення у дошкільнят»;

- консультація-повідомлення: «Розвиток мовлення за допомогою коректурних таблиць»;

- консультація-порада: «Вплив коректурних таблиць на креативні можливості дошкільника»;

-консультація-ілюстрація: «Пограємо – природу пізнаємо» та

інші.

       Що ж саме являють собою коректурні таблиці? Це інформаційно-ігрове поле з різною кількістю клітинок (від 9 до 25), заповнених предметними картинками (цифрами або буквами, символами чи знаками; геометричними фігурами тощо).

     Працюючи над створенням коректурних таблиць ми дотримувалися рекомендацій щодо їх виготовлення, розроблених Наталею Гавриш. Незалежно від формату таблиці картинки обов’язково мають бути предметними, щоб забезпечити якість і чіткість сприйняття: слухового (завдання чи запитання дорослого) і зорового (пошуку й знаходження відповіді на запитання чи розв’язання завдання в таблиці). Картинки мають бути достатньо великими, реальними, щоб дитина могла їх легко впізнати, бажано однотипними (малюнки, фотографії, схематичні зображення тощо) для полегшення їх сприйняття дітьми і дотримання естетичних вимог. Кількість картинок у коректурній таблиці для використання в молодшій групі становить від 9 до 12, максимально – 16 картинок, у старшій – 20 – 25 картинок. Що менші діти, то більш очевидними мають бути зв’язки між предметами як тематичним угрупуванням.Кожну клітинку коректурної таблиці вихователі пронумерували і підписали друкованим шрифтом – це значно розширює розвивальні можливості використання таких таблиць.Слайд № 9.Педагогами нашого дошкільного закладу виготовлено коректурні таблиці різної тематики. Тематична палітра досить широка і відповідає вимогам освітніх ліній Базового компонента: «Мовлення дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини» . Вона майже не змінюється в різних вікових групах, розширюється лише змістове наповнення та урізноманітнюються зв’язки між елементами теми.Скажімо, тема «Давай познайомимося» для молодших дошкільників представлена коректурними таблицями з підтем: «сім’я», «я серед інших», «дитячий садок». А для старших дошкільників дану тему розширено ще й такою підтемою, як-от: «хлопчики-дівчатка».

       З огляду на конкретність мислення дошкільників та нестійкість їхньої уваги, ключову організаційну роль у роботі з корек¬турними таблицями виконує дорослий. Він ставить запитання або формулює завдання, а діти виконують їх, пояснюючи свої дії. Вихователь за потреби коментує дії дітей, оцінює їх, надає дітям додаткову інформацію, уточнення тощо.

      Під час роботи з коректурними таблицями ми ставили перед дітьми такі завдання:

  •  знайти правильну відповідь;
  •  назвати потрібне слово/слова;
  •  пояснити свої дії;
  •  висловити власну думку.  

       Під час виконання цих завдань у дітей формується така важлива навичка, як концентрація уваги, а ще — здатність зосереджуватися на слуховому сприйнятті та розгляданні таблиці.

      Коректурні таблиці, як і будь-які інші творчі ігри, ми використовуємо в різних формах організації роботи з дітьми: - різні типи занять, - інтегрована діяльність, - спілкування під час організації різних видів діяльності,- дидактичні ігри, ситуації, вправи, тощо.

       Поза межами організованого навчання коректурні таблиці застосовуємо як своєрідну інтелектуальну гру, в якій діти змагаються поодинці або командами на швидкість реакції, точність і широту сприйняття, багатший словниковий запас тощо. Кількість учасників такої гри не обмежується. Організувати гру можна як з однією дитиною, так і з групою дітей: у будь-якому разі кожна дитина виконує завдання індивідуально. А організація групових ігор сприяє розвитку партнерських стосунків між дітьми.Під час таких дидактичних ігор, як “Порахуй”, “Швидко назви”, “Скажи котрий” діти мимоволі запам’ятовують цифри, вправляються в порядковій та кількісній лічбі; вчаться встановлювати послідовність, визначати форму.

       Такі вправи як “Купка слів”, “Додай слово”, “Знайди картинку і назви її” сприяють збагаченню лексичного запасу та фонематичного слуху; оволодівають граматичною будовою мовлення. Мовленнєві завдання “Склади речення”, “Поясни слово”, “Придумай історію за картинками” забезпечують розвиток зв’язного мовлення та формування комунікативних здібностей, до того ж дошкільнята вчаться виражати свої думки, бажання, індивідуальність. З метою активного засвоєння та закріплення знань дітей про природу доцільними будуть такі вправи: “Хто де живе, чим харчується”, “На прогулянку”, “Як їжачок до зими готується”.

        Зауважимо, що ефективним засобом стимулювання навчально-пізнавальної діяльності є не лише готові коректурні таблиці - а й так звані дидактичні рамки — розліноване на квадрати ігрове поле (набірне полотно) й набір предметних картинок-карток. Діти, виконуючи сло¬весні завдання-інструкції вихователя (старші дошкільники вже можуть самі давати завдання-інструкції своїм ровесникам), поступово заповнюють ігрове поле-рамку й одночасно контролюють правильність виконання дій кожним з учасників. У роботі з дидактичною рамкою перевагу віддаємо самостійній пізнавальній активності дітей, а дорослий переважно є організатором або партнером по грі.

      Для того, щоб поєднати зусилля дошкільного закладу й родини, педагоги:- провели «День відкритих дверей» (показ батькам занять з використанням коректурних таблиць);- організували виставку-презентацію коректурних таблиць для різних вікових категорій дітей;- залучали батьків до виготовлення індивідуальних коректурних таблиць;- розробили поради, рекомендації, які розмістили на інформаційному стенді для батьків;- провели консультації для батьків про ефективне застосування коректурних таблиць: «Розвиваємо мовлення у наших малят», «Креативний розвиток дітей дошкільного віку», «Що ховає в собі природа?», «Подорож світом чарівних таблиць» і т. д.

        Отже, впевнено можна сказати, що використання в освітньому процесі коректурних таблиць є надзвичайно ефективним засобом розвитку комунікативної діяльності, креативності, пізнавальної активності та самостійності дошкільників.

 

 

 

 

Подобається