"Я маю право!"


 В Новопетриківській школі була проведена  робота  щодо формування у дітей та учнівської молоді правової культури та ціннісного ставлення до себе й до інших;
•    формування правової свідомості, системи правових уявлень і переконань у школярів; 
•    вироблення навичок відповідальної поведінки підростаючого покоління на основі сформованості превентивного світогляду, здатності супротиву до негативних впливів соціального середовища;
•    прищеплення учням поваги до прав і свобод людини, забезпечення знання й виконання ними законів; 
•    підвищення рівня правової культури учнів; 
•    здійснення інформаційно-просвітницької та профілактичної діяльності, спрямованої на попередження вчинення правопорушень неповнолітніми, попередження асоціальних проявів серед школярів;
•    виховання в учнів інтересу до активної суспільної діяльності в межах правового поля.                                                                                                                                                                                               З метою запобігання та протидії домашнього насильства в сім’і та  формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки,небайдужого ставлення до постраждалих осіб проведені виховні години,тематичні виставки і перегляд відеороликів.

 

Подобається