Впровадження новітніх технологій на уроках української мови та літератури


Виступ

вчителя української мови та літератури

Стріжак Людмили Миколаївни

з теми “Впровадження новітніх технологій на уроках

української мови та літератури”

Основну мету роботи загальноосвітніх навчальних закладів формує головне завдання освіти ХХІ століття: “перейти від стратегії формування до стратегії розвитку”.

Життя доводить, що в складних умовах, які постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування й використання нового. Це є людина, яка володіє певними переліком якостей, а саме – рішучість, уміння не зупинятися на досягнутому. Тому людина формує вільна атмосфера на уроці, відсутність авторитарності, почуття довіри та поваги до учнів із боку вчителя, високий рівень пізнавальних інтересів серед учнівського колективу, використання ігрових технологій та інтерактивних методів навчання, а також урахування інтересів та можливостей кожного учня. Упевнена, що такий підхід до навчання підростаючого покоління допоможе нам, учителям, розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, мислення. Усі завдання творчого характеру повинні бути розраховані на пошукову діяльність учнів. Тому я у своїй роботі намагаюся використовувати методи та технології, які допомагають виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим. На уроках української літератури стараюся використовувати різні форми організації навчальної діяльності нестандартного типу: рольові ігри, інсценізації, асоціативні кущі, метод незакінчених речень, теоретичні тренінги, вікторини, інтерактивну вправу “Мікрофон”. Сьогодні передусім має змінитися урок: він повинен стати потрібним для кожного учня, зокрема, допомогти йому реалізувати власну мету, задуми, прагнення. Учень повинен здобувати не просто знання, а й грунтовані на них і на досвіді, цінностях, нахилах компетентності.

Головне завдання сучасного уроку – це створення такої ситуації, щоб учневі було цікаво, щоб він мав змогу розвивати свої творчі здібності. Виходячи з цього, хочу зауважити, що надзвичайно важливо навчити дитину бачити прекрасне, тонко сприймати навколишню дійсність, правильно й образно висловлювати думки: робота ця копітка, масштабна. Одним із засобів розвитку творчих здібностей учнів є виховання мовної особистості, яка володіє даром слова. Саме через нього людина пізнає те, що недоступне для безпосереднього сприйняття. Усі наші діяння, думки, почуття втілюються в мові. І побачити, відчути їх означає пізнати красу слова, вміти “милуватися” ним. Не один рік я шукаю шляхи, як навчити учнів писати гарні вірші. Майже кожного року мої учні стають лауреатами різних поетичних конкурсів. Це і Ноздрачова Поліна, Кучер Дарина, Орленко Анна, Голуб Іван, Олійник Данило та інші. У цьому навчальному році у науково-методичному посібнику №6 вийшла моя стаття з досвіду роботи “Розвиток поетичних здібностей на уроках української літератури” , в якій я поділилася наробками, які сприяють формуванню поетичної майстерності учнів. На своїх уроках великого значення приділяю вихованню патріотизму.

Отже, ефективність і успіх уроку залежить від творчого підходу вчителя, ретельної підготовки до уроку та глибоких теоретичних знань учнів, вчитель має пам’ятати, що на кожному уроці ми повинні сприяти духовному зростанню учнів.

Подобається