Урок з художньої культури "Жанрова палітра музичного мистецтва"

 

 

                Художня  культура

9        клас

 

 

 

    Жанрова  палітра

музичного  мистецтва

 

 

Музика  вокальна , інструментальна

театральна.

 

 

 

                Вчитель:   Шегда В.І.

 

 

           2010 рік

 

 

 

 

Тема  уроку :   Жанрова  палітра  музичного мистецтва:

     музика  вокальна, інструментальна,теат-

    ральна.

 

 

Мета уроку :   ознайомити  учнів із  класифікацією  музичних  жанрів ,  видами 

                         жанрами  і  формами  вокального  мистецтва : пісня ,  романс ,

    гімн, кантата, ораторія ;  навчити  їх  розрізняти  та          аналізувати ;виховувати  емоційну  чутливість  до  музики   почуття  шанобливого  ставлення  до  патріотичних  творів  музичного  мистецтва;  розвивати  вокально – хорові  навички .

 

 

Тип  уроку:    урок – диспут

 

 

Обладнання :   магнітофон ,  диски  із  музичними  творами ,  таблиці «Музичні

                        жанри» , « Класифікація  музичних  жанрів».

 

 

Музичні  твори  для  прослуховування :

                              «Києве  мій» ( вик. М.Кондратюк ) , «Київський  вальс»(виконує  хорова  капела  українського  радіо ) ; « Ой  у  гаю  при  Дунаю»

( українська   нар.  пісня у  виконанні  тріо  «Мареничів»).

 

 

Хід  уроку :

 

І. Організація  навчальної  діяльності .

       (   Оголошення  теми  і  завдань  уроку . )

 

ІІ. Підготовка  до  сприйняття  навчальної  теми :

                    Слово  вчителя .

         

Музика..  Вона  супроводжує  нас  усе  життя .  починаючи  від  маминої  колискової .  Весела  і  сумна .  швидка  і  повільна .  класична  і  естрадна,  кожен  із  нас  має  свої  особливості  уподобання .  Різнобарв’я  музичних  жанрів  дає  можливість  отримувати  задоволення  від  прослуховування  музики  на  різних  етапах  нашого  життя .

          На  уроках  музичного  мистецтва  в  початкових  та  середніх  класах  ви  знайомилися  із  різними  музичними  творами ,  порівнювали  їх  та  давали  характеристики  ,  знаходили  спільні  риси  та  відмінності .

          Сьогодні  на  уроці  ми  ознайомимися  із  різними  видами  вокального  та  інструментального    мистецтва .

 

 

          Музичний  жанр  ( франц. gennre – рід,  вид ,  тип .  манера ) – багатозначне  поняття ,  щор  характеризує  класифікацію  музичної  творчості  за  родами  і  видами  , з  огляду  на  їх  походження  . умовами   виконання  ,  сприймання  та  інші   ознаки (  зміст ,  структура ,  засоби  виразності ,  склад  виконавців ) .

          Найпоширеніший  поділ  музичних  жанрів  за  складом  виконавців  та  способами   виконання  -  це  вокальний  та  інструментальний.

          Жанри:

1)     народна  музика ( муз . фольклор )

2)     розважальна  музика ( і  сучасна  естрада )

3)     камерна  музика ( камерний  ансамбль )

4)     симфонічна   музика ( великий  оркестр )

5)     хорова  музика ( вик.  хоровий  спів )

6)     театральна  музика ( опера ,  музика  до  спектаклів …)

 

 

Український  народ  має  славу  народу  дуже  співучого. Жодне  свято ,  жодне  дійство не  проходить  без  музики ,  без  пісні .  Саме  тому  сьогодні  ми  поговоримо  про  спів  як  вокальне  мистецтво – передання  засобами  співацького  голосу  художнього  змісту  твору .

 

     Давайте зараз  прослухаємо  три  різні  твори   та  їх  порівняємо .

    

1.         Слова  Д. Луценка ,  муз. І. Шамо «Києве  мій», (виконує  М. Кондратюк ).

2.         «Київський  вальс» ( сл. А . Малишка ,  муз. П. Майбороди )  у  виконанні  хорової  Капелли  українського  радіо.

3.«Ой  у  гаю  при  Дунаю» ( укр. нар. пісня )  у  виконанні  тріо  «Мареничі»

 

Запитання  до  учнів :

 

                    а) Що  об’єднує  ці  твори ?  ( Всі  твори  патріотичного  змісту – про  рідну  землю ,  Батьківщину)

 

                    б) Які  риси  характеру  цих  пісень ? ( Вони  мелодійні ,  прославляють  рідний  край ,  закликають  берегти  рідну  землю  і  країну)

 

                    в) Чим  відрізняються   ці  твори ?  ( Ці  пісні  виконані  різними  манерами  співу перша – естрадним ; другаакадемічним ,  третя народна (ансамбль))

          Таким  чином  існують  три  види  звукоутворення :  народний ,  естрадний ,  академічний .

 

 

ІІІ. Формування  нових  знань ,  умінь,  навичок .

 

 

                    Академічний -  класичний  спів  має  певну  штучність

                                                           і потребує  спеціального  навчання – поста-

                                                           новки голосу .

                    Народний – спирається  на  народнопісенні  та  виконавські 

                                     традиції   різних  куточків  України , передаючись 

                                                 із покоління  в  покоління .

 

                    Сучасний – естрадний  спів  передбачає  якнайширше  використання  підсилювальних  пристроїв ( мікрофонів ) , спираючись  на  побутову  манеру  вокалізації .

 

                    Спів може  бути :

1)    сольний ;

2)    ансамблевий ( унісонний  і  гармонічний ) (2-8ч.)

з  франц. означає «  разом» , вкупі « узгодженість»

                    3) хор – це  колектив  виконавців (25-35ч.)

                        зведений  хор ( 55-65ч.);

                              Є  дитячі  хори ,  академічні ,  народні ,  чоловічі ,  жіночі ,  змішані ,  любительські . учбові , церковні .  професійні .

          Відомий  хор  на  Україні : національний  народний-академічний  хор  ім. Г.Верьовки.

 

          А  зараз  розглянемо  основні  типи  вокальних  жанрів :

          Пісня – словесно-музич. Твір . призначений  для  співу .

 

 

Романс –невеликий  за  обсягом  вірш  для  сольного   співу  з  інструментальним   супроводом .

 

Кантата – ( canto  ( італ.) – співаю) – великий  вокально – інструментальний  твір  для  солістів ,  хору  і  оркестру . Є  кантати   святкового ,  радісного ,  ліричного ,  скорботного ,  розповідного  характеру ;  поділяються  на  святкові  та  духовні  ( релігійні ) . Кантата  складається  із  оркестрового   вступу ,  арії ,  речитативів   та  хорів . Близька  до  ораторії ,  відрізняються  від  неї  камерним  характером .

 

Ораторія – ( oratorio ( італ.) -  говорю ,  благаю ) – великий  концертний  твір   на  певний  сюжет (  для  солістів   хору і  симфонічного  оркестру)

Видатними  авторами  ораторій  були  :  А. Страделла , А. Скарлатті , 

Г. Телеман ,  Л. ван. Бетховен ,  В.А. Моцарт , Ж – Б. Ліллі  та  інших .

          У  ХІХ ст.  ораторія  втрачає  своє  з – ня  , набуваючи   ліричних  рис

(Ф. Мендельсон , Ф. Ліст ,  Р. Шуман   та  інші ) , а  з  ХХ  ст.  зближається  з  оперою  ( Рубін штейн , Стравінський , Онегер , С. Прокоф’єв ,  Г. Свиридов ,  Ю. Шапорін , Д. Шостакович ,  А. Штогаренко ,  Р. Щедрін …)

 

Гімн – ( грец. hymnos – похвальна  пісня ) – урочистий  музичний  твір  на  слова  символічно – програмного  змісту ,  вживається  здебільшого  як  символ  держав  (  поряд  з  прапором   і  гербом ) . Державний  Гімн  України  « Ще  не  вмерла  України…»  офіційно  прийнятий  після  проголошення   незалежності  України . Слова  написав  П. Чубинський  (1862 р.) , а  музику – М. Вербицький .

 

                    У ХІХ – ХХ ст.. у  ролі  національних   Гімнів  використовувались  й  інші  пісні – « Заповіт  Т. Шевченка ;  «Не  пора» ( сл. І. Франка , муз.

Д. Січинського ), « Вічний  революціонер» (сл. І.Франка ,муз. М. Лисенка).

 

                    Доповідь  учениці  про  «Історію  написання  Державного Гімну Ук-

раїни».

 

Інструментальна  музика – музика  призначена  для  виконання на  різних   музичних  інструментах . Вона  може  виконуватись  солістом , ансамблем  або  оркестром .

               Найдосконалішим  і надзвичайно  різнобарвним  видом  інструментальної  музики  є  музика  для  симфонічного  оркестру. В ньому  представлено  струнні ,  духові ( деревяні  та  мідні ) ,  а  також  ударні  інструменти . Для  симфонічного  оркестру  пишуться  твори :  симфонії ,  увертюри , симфонічні  поеми ,  інструментальний  концерт  тощо .

 

                    Симфонія – ( з грец. – співчуття ) – великий  твір  для  симф. оркестру ,  написаний  у  формі  сонатного  циклу . Як  правило  він  складається  з  чотирьох  частин .

                    Концерт – ( з лат. – змагатися )  має  два  значення :

1)    жанр  великого  муз .  твору  віртуозного  характеру  для  соліста (скрипка . ф – но ).

2)    Публічне  виконання  музичних  творів .

Увертюра – ( з лат. – початок .  відкриття ) – інструментальний  вступ  до  театрального  спектаклю (  опери, оперети, балету , кінофільму  чи  ораторії  та  кантати ) .

Соната – ( з італ. – звучати ) – циклічний  твір  для  одного  або декількох  інструментів .

Музично – театральні  жанри :

1)    Балет – союз  музики  і  хореографії . Зміст ,  думки  і  почуття  дійових  осіб  в  балеті  виражаються  засобами  музики  і  танцю.

                    2) Опера і оперетта – музично- драматична  вистава , де  співці  й  танці  поєднуються   з  розмовами  , діалогами( музична комедія).

                    3)  Мюзикл -  музична  вистава  сучасної  побутової  музики , хореографії , оперетти і  опери .

 

          Мюзикл  як  новий  жанр  народився  випадково 1886  року  в  одному  з  Нью – Йорських  музичних  театрів   виникла  пожежа ,  вгаслідок  якої  артисти  залишились  без  роботи . Продюсер  звернувся  за  допомогою  до  свого  колеги – режисера  драматичного  театру . Вони  створили  незвичну  виставу ,  яка  йшла  протягом  п’яти  годин,але  публіка  до  кінця   вистави  із  захопленням  сприймала  дійство. Завдяки  вдалому  експерименту  вистави  нового  жанру  швидко  розповсюдились  на  театральних  підмостках  США.

          Багато  мюзиклів  отримали  високохудожнє  кінематографічне  втілення .

 

IV.          Підсумок  уроку .

 

Учні  відгадують  кросворд.

 

1.    Виконання  твору  одним  виконавцем (соло).

2.    Великий  вокальний  колектив ( хор).

3.    Музичний  спів  для  сольного твору – співу  з  інструмент. Акомпанементом ( романс).

4.    Великий  вокально – інструментальний  твір для  солістів ,  хору  і  оркестру (кантата).

5.    Високий  жіночий  голос (сопрано).

6.    Високий  чоловічий  голос ( тенор).

7.    Урочистий  муз. твір на  слова  символ.- прогр. змісту ( гімн).

8.    Найрозповсюдженіший  жанр  вокальної  музики ( пісня).

 

 

V.             Домашнє  завдання .

 

Прочитати  тему  в  підручнику « Художня  культура» автор Л.Масол  с. ( 88 – 104).

 

Подобається