Урок


        
   Тема:  «Ступінь електролітичної дисоціації.
Сильні і слабкі електроліти»
Мета:
·        Ознайомити учнів з поняттям сильних та слабких електролітів, кількісною характеристикою процесу дисоціації;
·        поглиблювати вміння користуватися хімічною мовою;
·        Формувати в учнів науковий світогляд, розвивати конкретне та образне мислення в процесі навчання засобами наочності;
·        виховувати розуміння сучасних проблем, проблем довкілля, усвідомлення їх актуальності для себе, свого краю та країни.
 
Тип уроку: Комбінований (урок засвоєння нових знань та формування навичок та вмінь)
 
Обладнання: Зразки оксидів (вода, пісок, оксиди кальцію та феруму), питна сода, розчин хлоридної кислоти, газовідвідна трубка, пробірки, колекції мінералів.
Хід уроку:
 
Етапи уроку
Зміст уроку
Форми, методи
Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
 
Організація початку уроку.
Хімічний диктант:
1.           Записати формули речовин: (вчитель диктує формули 8-10 різних за складом сполук, 4 з яких є оксидами).
2.           Підкреслити оксиди.
3.           Виписати формули оксидів та назвати їх за систематичною номенклатурою.
Фронтальне опитування:
1.           Що таке оксиди?
2.           Як можна добути оксиди?
3.           Як правильно називати оксиди?
 
Контрольно - корекцій ні
 
 
 
 
 
 
 
Усне опитування
 
Мотивація навчальної діяльності.
Викликати інтерес до вивчення матеріалу, спрямувати навчальну діяльність на досягнення поставленої мети.
Зв’язок з набутим досвідом
 
Сприйняття та первинне усвідомлення нового матеріалу
 
Лабораторна робота.
Тема: Ознайомлення із зразками оксидів, вивчення їх фізичних властивостей.
Мета: Ознайомитися з прикладами оксидів, розглянути їх агрегатний стан, колір, запах, розглянути колекції.
Хід роботи.
1.     Розглянути видані оксиди, визначити їх колір, запах, агрегатний стан.
2.     Добути вуглекислий газ і зібрати його в пробірці, розглянути його фізичні властивості.
3.     Розглянути колекції.
Зробити висновки, результати занести в таблицю.
Наявність установки на запам’ятовування.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Вербальні та невербальні засоби викладу матеріалу.
 
Корекція і розвиток знань, умінь, навичок.
 
1.            Вибрати з таблиці оксид, закреслити його, назвати та класифікувати:
AgNO3
CrO3
CO2
Na2S
KPO3
AsH3
N2O
H2O
SnO2
2.            Закінчити рівняння горіння речовин, назвати і класифікувати добуті оксиди:
As2S3+ O2
BaН2 + O2
СН4 + O2
3.            Запропонувати учням помінятися зошитами та скласти для сусіда формули трьох будь яких оксидів. Повернути зошит, щоб сусід назвав та класифікував придумані оксиди.
Колективна робота
 
 
 
 
 
 
Робота під контролем вчителя
 
 
 
 
 
Взаємозв’язок теорії та практики
Підведення підсумків
Вчитель пропонує учням визначити результати уроку, порівняти їх з очікуваними та оцінити власну діяльність. Потім вчитель дає свої коментарі та виставляє оцінки.
Бесіда
Повідомлення домашнього завдання
 
Пояснення
 

Подобається