Урок етики у 5 класі

Тема  уроку  :     Що таке спілкувальна поведінка та мовний етикет. Що  означає  бути цікавим і приємним співрозмовником. Які є моральні основи спілкування.   

Мета  уроку  : Ознайомити   учнів  з поняттям «спілку вальна поведінка», «мовний  етикет»; формувати  в  учнів  основи  культури  спілкування,  вчити  чітко  висловлювати свої думки; вміти вислухати іншого співрозмовника;ознайомити  учнів з моральними  основами спілкування ; виховувати  у дітей доброзичливість, щирість і повагу до партнера у спілкуванні.

Очікувані результати.

На основі вивчення теми учні зможуть : 

              пояснювати  поняття « спілкування»; «спілкувальна  поведінка»;  «спілкувальні  норми»; «комунікативна  ситуація»; «мовний  етикет»;  «співрозмовники»;

               характеризувати основні  правила спілкування для мовців,  слухачів;  

Розповідати про необхідність доброзичливості, щирості, уваги і поваги до партнера у спілкуванні.

Формулювати і використовувати найважливіші правила бесіди (для того, хто говорить; для того, хто слухає).

Моделювати ситуації та розв’язувати їх.

 Обладнання:  таблиця « Комунікативна  ситуація»,  підручник,  дошка,  крейда,  роздавальний  наочний  дидактичний  матеріал,  шпаргалка – схема  «Основні правила спілкування», пазли. 

Методи  та  прийоми  роботи:  розповідь  учителя,  бесіда,  робота  з  підручником, робота в малих групах, спостереження над мовою.

 

План уроку

І.  Етап  орієнтаціїї,  з’ясування   емоційної готовності до уроку

- Мотивація,  позитивна  установка   на  роботу.

- Орієнтація   у  місці   даного  заняття  в  цілісному   курсі , розділі , темі (   схеми , опори, таблиці, словесна  установка)

- Опора  на  особистий  досвід учнів з проблеми заняття.

Методи  і  прийоми : Інтрига,  ігрова  ситуація, актуалізація, проблематизація

ІІ. Етап  визначення  мети.

- Визначення   спільно з  учнями  особистісно  значимих  цілей   наст. діяльності  на  уроці. (Що  може  дати це  заняття  школяреві  зараз ,  майбутнього  життя) .

-  Визначення  показників   досягнення (  які  знання ,  уміння, уявлення  , способи  діяльності   свідчитимуть  про це)

Методи  і  прийоми : Інтрига,  ігрова  ситуація, актуалізація, проблематизація

ІІІ. Етап  проектування.

- залучення  учнів  до  планування діяльності  учнів  через   попередню  роботу:

·        Випереджаючі  завдання

·        Повідомлення

·        Реферати

·        Підготовка  наочності

·        Самостійні  завдання

-Обговорення  плану роботи.

ІУ.  Етап  організації   виконання  плану діяльності.

- Надання  варіативності  у  виборі  способів навчальної діяльності (   письм. , усно;інд., груп)

- Виклад  положень   чи  розгорнута  відповідь

- вибір  учнями  способів   фіксації пояснення нового  матеріалу(  конспект, табл., опора, план, тези,  висновки)

-  Варіативність   в  завданні

Методи  і  прийоми :

·        Заохочення

·        Створення  яскравих   наочно-образних  уявлень

·        Навчально-пізнавальна  гра

·        Створення  ситуації  успіху

·        Пізнавальний  інтерес

·        Створення  проблемної  ситуації

·        Підготовка  до  пошуку  альтернативних рішень

·        Виконання  творчих  завдань

·        Кооперації учнів

·        Створення  ситуації  взаємодопомоги

У.Етап  контрольно-оціночний

-Залучення  учнів  до  контролю  за  ходом  навч. діяльності

-Участь  учнів  у  виправленні  допущених  помилок,  неточностей, осмислення причин(  взаємо  і самоаналіз)

Надання  можливості порівнювати   одержаний  результат з  критеріями  мети

-використання механізмів «заохочення»  і  «  оцінювання» не  лише  кінцевого результату   але  й  процесу  навчання

ХІД УРОКУ

 

І. І.  Етап  орієнтаціїї,  з’ясування   емоційної готовності до уроку

- Мотивація,  позитивна  установка   на  роботу.

1.  Психологічний тренінг «Храм тиші»   

Слово вчителя  Уявіть, ви прогулюєтеся околицею великого гомінкого міста . Зверніть  увагу  на  перехожих,  вираз  їхніх  облич,  фігури . Можливо,  ви  помітили  у  натовпі знайоме обличчя ? Ви підійдете і привітаєтеся чи пройдете повз? Що ви  відчуваєте на цій вулиці?  Тепер  поверніться  і  прогуляйтесь  тихою  вуличкою . Незабаром  побачите велику будівлю , яка за архітектурою відрізняється від усіх інших. На  ній вивіска «Храм тиші». Ви відчиняєте двері , входите, і вас огортає повна і  глибока тиша…  Коли захочете залишити храм , штовхніть двері та вийдіть на вулицю.  Запам’ятайте дорогу, яка веде до храму , щоб ви могли повернутися туди.  Чи важко було мовчати? Чи гнітила вас тиша? Яке воно мовчання ?  Іноді нам хочеться побувати на самоті, відгородитися від усього світу.  Проте це лише хвилинки нашої слабкості. У цьому житті ми отримуємо саме те,  що говорять наші уста .  Щоденні  контакти  з  людьми,  навіть  короткотривалі,  формують  суспільне  обличчя  людини,  багато  в  чому  визначають  її  характер  і  навіть  подальшу долю.

Ребус  «Скарб»   Випишіть літери  , що  стоять поруч ,  у  вільні  клітинки.Ви  отримуєте   назву того,  що  вважають  найбільшим  скарбом  ,  яким  володіє  кожна  людина.

                                           
 

С

 
 

 

 
 

 

 
 

Л

 
 

К

 
 

 

 
 

В

 
 

 

 
 

Н

 
 

 

 
 

Я

 
 

 

                                                                                                                                             Н,П,А,І,У

 Небезпідставно вміння спілкуватися вважається витонченим, складним  мистецтвом , вивченням якого людство займається з давніх часів.

Спілкування – це життєва необхідність кожного.

На  думку  видатного  французького  письменника  Антуана  де  Сент –  Екзюпері, спілкування – це розкіш.  Спілкування вважається найбільшим скарбом, яким володіє людина.

2.                           Якщо спілкування – це розкіш та скарб, то пропоную вам визначити  сьогодні на уроці, у  чому цінність спілкування. 

Поділ класу на дві групи: команди «Розкіш» та «Скарб».  Команда переможців отримає ключ до скриньки, де міститься відповідь  на питання: «У чому цінність спілкування?»      Вирушаймо на пошуки ключа, але пам’ятайте, що на кожному шляху  трапляються перешкоди.

- Орієнтація   у  місці   даного  заняття  в  цілісному   курсі , розділі , темі (   схеми , опори, таблиці, словесна  установка)

Тема   4. Що   означає    дотримуватися  норм етикету   в повсякденному  житті.

                                                                                                       Щастя -  це  віра   в  добро  і   любов ,

Щастя   -  це   музика  вільних  дібров ,  

                                                                                              Щастя  - це діти   і  рідний  дім ,

                                                                                                         Щастя  -   це світ  подарований  всім!                          

    -  Побажаємо один одному   успіху.

       
 
   

Оцінювання  з теми 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

- Опора  на  особистий  досвід учнів з проблеми заняття.

 -  Як подарувати  всім  світ ?

ІІ. Етап  визначення  мети.

- Визначення   спільно з  учнями  особистісно  значимих  цілей   наст. діяльності  на  уроці. (Що  може  дати це  заняття  школяреві  зараз , для майбутнього  життя) .

-  Визначення  показників   досягнення (  які  знання ,  уміння, уявлення  , способи  діяльності   свідчитимуть  про це)

ІУ.  Етап  організації   виконання  плану діяльності.

- Надання  варіативності  у  виборі  способів навчальної діяльності (   письм. , усно;інд., груп)

- Виклад  положень   чи  розгорнута  відповідь

- вибір  учнями  способів   фіксації пояснення нового  матеріалу(  конспект, табл., опора, план, тези,  висновки)

-  Варіативність   в  завданні

Методи  і  прийоми :

·        Заохочення

·        Створення  яскравих   наочно-образних  уявлень

·        Навчально-пізнавальна  гра

·        Створення  ситуації  успіху

·        Пізнавальний  інтерес

·        Створення  проблемної  ситуації

·        Підготовка  до  пошуку  альтернативних рішень

·        Виконання  творчих  завдань

·        Кооперації учнів

·        Створення  ситуації  взаємодопомоги

1 перешкода                             Що таке спілкування? 

Спілкування (як відомо з уроків мови) можливе за певних умов, що становлять  комунікативну ситуацію.      

Щоб мову свою 

Від помилок вберегти

 П’ять речей пам’ятай завжди 

Кому ти говориш, 

Про кого говориш, 

Та як, і де, і коли.         ( Омар Хайям)    

2  перешкода                                 Словникова робота   

Робота з підручником. Тлумачення понять: спілкувальна поведінка,  спілкувальники (с.124 підручник)  Мовний етикет і запис до словника етичних термінів.

Тест «Чи вмієте спілкуватися ?»  (   висновки  робить  кожна  дитина сама )

 3  перешкода                               Стежка ввічливих слів   

Чия команда першою заповнить таблицю,  отримає ☺ посмішку.   

 

Етикетні формули

За яких умов  вживається

Дозвольте вас познайомити ( вам представити )...  Будьмо знайомі . Дуже приємно . Багато про вас чув. 

  При знайомстві   

Дякую ! (Вельми дякую ! Дякую від душі !) Спасибі !  Безмежно вдячний . Я вам зобов’язаний . Ви зробили  мені велику послугу . Як же мені віддячити ?        

 

Вибачте ( пробачте ) . Даруйте . Перепрошую . Прошу  вибачення . Прийміть мої вибачення . Мені прикро,  що так сталося . Не гнівайтеся , будь ласка .

 

        Прошу вас ! Маю до вас прохання . Будь ласка   ( будьте ласкаві , будьте люб’язні ), допоможіть мені .  Буду дуже вдячний , якщо ви мені допоможете . Чи не  допомогли б ви мені ?    

 

   Доброго ранку!( Добрий день! Добридень! На  добридень!) Добрий вечір! (Добривечір!) Здрастуйте!  Здорові були! Радий бачити! Доброго здоров’я !  Вітаю! Слава Ісусу Христу!       

 

До побачення! Прощавайте! До зустрічі! Бувайте  здорові! Щасти вам! Нехай вам гараздиться! З Богом

 

 

А чому посмішку?  Бо у спілкуванні ми використовуємо не тільки слова, а й жести, міміку,  тобто немовні засоби. Та дуже приємно, коли наше спілкування починається із  посмішки.  Етикетні формули вивчили, а чи достатньо цього, щоб досягти успіху в  спілкуванні. 

4  Перешкода                 Коли спілкування приносить задоволення   

Як  і  будь-які  етикетні  правила,  правила  спілкування  ґрунтуються  на  моралі.  Мораль (с. 2 роб.  зошит ) – правила  поведінки у ставленні  один  до  одного.  Сучасна  мораль  базується  на  заповідях  Ісуса  Христа.  Понад  тисячу  років українці звіряють своє життя з Божими заповідями: люби ближнього, як  самого себе; шануй батька й матір; не вбивай; не кради; не свідчи неправдиво;  не заздри.  Це означає, що справжньою розкішшю є тільки таке спілкування, яке   не принижує, не ображає, не завдає болю.   Що треба знати, аби почуватися під час спілкування комфортно?   Уміти  користуватися  словом – велике  мистецтво. «Слово – це  найтонший різець, здатний доторкнутися  до найніжнішої рисочки  людського  характеру». Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Тож  оволодіваймо цим різцем так, щоб з-під наших рук виходила тільки краса!  

 Колективне складання основних правил спілкування 

ПАМ’ЯТАЙТЕ!       Хто говорить, той сіє, хто слухає – збирає .

 Може, на нашому полі зберемо гарний урожай.   

Виготовлення схеми-підказки «Основні правила спілкування»  (Учитель  читає  уривки  творів,  а  учні  визначають  головну  думку  і  формулюють наступне правило спілкування)  Учитель: Уривок із вірша А. Костецького «Загублена чемність» 

1.  Будьте завжди чемні, ввічливі, привітні і доброзичливі у  спілкуванні і поведінці.  Учитель: гумореска «Хвастунець» Г. Бойка

2.  Не хваліться даремно, нехай вас інші похвалять!  Вірш у виконанні вчителя

3.  Вмійте слухати і не перебивати інших. 

4.  Не будьте нав’язливими! Говоріть про те, що може бути цікавим і  корисним для тих, хто вас слухає!  Вірш « Балакуни» О. Сенатович 

5.  Учіться допомагати людям і словом, і ділом.  

5 перешкода  Пазли «Знайди пару»   

До правил треба дібрати відповідне прислів’я чи приказку

 • Не завжди говори , що знаєш , а завжди знай , що говориш – 4

 • Не кричи , а ліпше навчи – 3

 • Себе не хвали , другого не гудь – 2

 • Не мели , як пустий млин – 5 

• Красне слово – золотий ключ – 1 

• Треба знати , що де казати – 4 

• Шабля ранить тіло , а слово душу –1 

• Більше діла –менше слів – 5 

• І від солодких слів буває гірко –1 

• Язик до Києва доведе – 5   

6  перешкода   Пояснити, як ви розумієте вирази 

Команда №1 – Заговори , щоб я тебе побачив. 

Команда № 2 – Хто стереже свої уста , той зберігає свою душу. 

7        перешкода . Розіграти життєву ситуацію  «Скарб»

   Зустріч  ровесників , дівчинки з хлопчиком ( першим вітається  хлопчик) 

  Твій друг вітається зі своїм другом , але незнайомим тобі ( тобі  треба привітатись , бо друг мого друга – мій друг ) 

  Як пройти до музично – драматичного театру імені М . Гоголя ?  «Розкіш» 

  Якщо в автобусі ви помітили в іншому кінці салону свого  знайомого, як вчините ? 

  Зустріли ви свого вчителя , а у вас канікули . Як будете діяти ? 

  Вам запропонували залишитись замість однокласника після уроків  полити квіти. Ваші дії ?

Учитель. Бути цікавим для інших непросто. Приємний і цікавий співрозмовник - це той, хто здатен захоплено розповідати про останні події, описувати комічні історії і, одночасно, вміє уважно вислухати, що говорять інші, не перериває їх, дає можливість висловитися кожному. 

Вміння слухати, як і вміння говорити - ціле мистецтво. Ось найважливіші правила бесіди:

(ознайомлення   з   правилами  у  електронному підручнику )

Якщо ви бажаєте, щоб вас слухали, навчиться слухати інших людей. Коли весь час говорить один, це не розмова, а монолог.

Гарний співрозмовник ніколи не виставляє наперед власну персону.

Неможна починати з кимось розмову, поки говорить інший.

Неможна перебивати, насміхатися над словами іншого. Звичка голосно сміятися, широко розкриваючи рот, свідчить про невихованість.

Якщо при розмові з кимось ваші думки сильно розходяться, не треба починати сварки. Краще змініть тему розмови.

Якщо ви ненароком когось образили своїми словами, треба коректно вибачитись.

Співрозмовнику можна заперечувати, говорити, що він помиляється, доводити його помилки, але робити це треба делікатно і тактовно.

При розмові слід утримуватися від непристойних і грубих виразів, пліток, вибухів гніву.

Частіше всміхайтеся. Щира посмішка робить кожного більш привабливим і цікавим.

Не можна говорити тільки про себе. Як вважає Д.Карнегі, відомий американський психолог, "Людина, що говорить тільки про себе, тільки про себе і думає. А людина, що думає тільки про себе - безнадійно некультурна". Однак найкращий спосіб привернути увагу людини до себе - це почати розмовляти про неї саму.

Розмову треба вести так, щоб усі присутні могли прийняти в ній участь.

Отже, щоб бути гарним співрозмовником, треба:

більше знати;

правильно користуватися своїм знанням;

вміти не тільки говорити, але і слухати;

бути тактовним і делікатним у розмові.

Взагалі, для того, щоб люди бажали з вами спілкуватися, ви самі повинні продемонструвати своїм співрозмовникам це бажання.

Перегляд  відео  .

У.Етап  контрольно-оціночний

-Залучення  учнів  до  контролю  за  ходом  навч. діяльності

-Участь  учнів  у  виправленні  допущених  помилок,  неточностей, осмислення причин(  взаємо  і самоаналіз)

Надання  можливості порівнювати   одержаний  результат з  критеріями  мети

-використання механізмів «заохочення»  і  «  оцінювання» не  лише  кінцевого результату   але  й  процесу  навчання

Асоціювання  .Самооцінка  :Учні виставляють від 0 до 3 балів за кожним із наведених критеріїв :

 a.  Я не відволікався і був уважним –  

b.  Я активно працював –  

c.  Я висував цікаві думки й пропозиції – 

d.  Я допомагав своєму товаришеві по групі –   Підраховуємо ☺ команд  Команда  переможців  відкриває  скриню  ключем. 

Тестування  (комп’ютерна підтримка )  .Корекція  знань .Пошук   відповідей 

У  скрині – “серце”,  відповідь на питання: у чому цінність спілкування?  Нехай  ці  рядки  з  англійського  вірша  стануть  гаслом,  з  яким  ви  крокуватимете стежками життєвого шляху. І тоді ви матимете змогу підібрати  ключ до будь – чийого серця. 

До всіх сердець , як до дверей , є ключики малі .

 Їх кожен легко підбере , якщо йому не лінь . 

Ти , друже , мусиш знати їх , запам'ятати їх не важко .

 Маленькі ключики твої – ‘’Спасибі’’ і ’’Будь ласка’’.

Домашнє  завдання Опрацювати      статтю «Як  досягнути  успіху   в  спілкуванні « , відповісти на запитання і  виконати завдання .

Виконати завдання на  стор.  43,44  (  на  вибір  учнів )

 

 

Подобається