Цикл уроків з української мови з теми "Дієслово" в 4 класі.

 

Тема  Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами. Закріплення вивченого матеріалу

Мета: з’ясувати, чи мають дієслова майбутнього часу такі ж граматичні ознаки, що й дієслова теперішнього часу, вчити змінювати дієслова майбутнього часу за числами та особами, визначити особливості змінювання складної форми дієслів майбутнього часу, вчити визначати число та особу дієслів майбутнього часу;

розвивати уважність, спостережливість;

виховувати працелюбність.

Обладнання: картки індивідуального опитування.

               ХІД УРОКУ

I. Організація класу.

             Аутотренінг

Щоб урок нам розпочати,

Треба разом промовляти:

« Я уважний і серйозний,

Хоч іще малого зросту.

Зараз з силами зберусь,

Я нічого не боюсь.

Впевнений, кмітливий я,

Хочу отримати знання»          С. Є. Рибальченко

  Який у вас урок? (Українська мова)

Гомінка, немов сопілка,

Запашна, як вишні гілка,

Мусиш завжди, я і ти,

Рідну мову вчити і берегти.                  Н. Лаврів

 Девіз уроку: Міркуємо – швидко,

                       Відповідаємо – точно,

                       Пишемо – гарно,

                       Говоримо – правильно.

Інтерактивна вправа «Очікування»

Чого кожен з вас очікує від уроку? ( «Я очікую, що …  Цей урок навчить мене …») ( Я очікую, що на уроці буде цікаво; дізнаюсь про щось корисне, важливе;   будемо працювати в групах, парах; … Цей урок навчить мене робити висновки, складати розповіді, висловлювати своє ставлення до почутого… )

Я теж хочу висловити свої очікування щодо уроку:

 • ви повинні згадати яка частина мови називається дієсловом;
 • які частини мови ви вивчали на передодні?
 • довести, що знаєте що таке неозначена форма дієслова;
 • пригадати правопис не з дієсловами;
 • точно і красиво висловлювати свої думки;
 • будете злагоджено працювати в парах та групах;
 • зумієте переконати, що любите і знаєте рідну мову.

ІІ. Узагальнення і систематизація знань.

Інтерактивна вправа « Бліц-опитування по ланцюжку»

 1. Що називається дієсловом?
 2. Яким членом речення найчастіше є дієслово? ( Присудком)
 3. З якою частиною мови найчастіше зв’язане дієслово? ( З іменником)
 4. Як називається початкова форма дієслова? (Неозначена форма дієслова)
 5. Чому вона отримала таку назву? ( Незмінна форма дієслова. Не вказує ні на час, ні на особу, ні на кількість)
 6. На які питання відповідає неозначена форма дієслова? ( Що робити? Що зробити?)
 7. Як пишеться частка НЕ з дієсловами? ( Окремо)

II. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 109

— Прочитайте свої міркування.

— Назвіть дієслова теперішнього часу, визначте їх особу й число. Додаткові питання

— Як змінюються дієслова теперішнього часу?

— Як визначити число й особу дієслів теперішнього часу?

— Усно змініть дієслово дивлюсь.

2. Тренувальний диктант.

Ніби в білих чистих сорочках, виглядають хати з густих садів на горі. Тополі гнуться, розмовляючи з вітром. Ніби вся земля, з гаями, садами, запашними луками, живе, радіє і всміхається до сонця — і чомусь радіє і всміхається Тарас.

(За О. Іваненко)

— Підкресліть дієслова. Визначте час.

— У дієсловах теперішнього часу визначте особу та число.

— Назвіть в тексті іменники — назви неістот.

— Чи є у тексті власні іменники? Назвіть орфограму у власних іменниках.

— Відшукайте у тексті слова, в яких звуків більше, ніж букв.

— Знайдіть у тексті слова, що починаються буквою, яка позначає м'який приголосний звук.

2. Картки індивідуального опитування

Картка 1

Спиши. Підкресли дієслова теперішнього часу. Визнач їх число й особу.

Сонце заходить, гори чорніють.

Пташечка тихне, поле німіє.

Веселиться земля, зеленіють поля,

Розвеселились гаї і діброви.

Соловейко в гаю тьохка пісню дзвінку.

Все збудилось од сну. Зустрічає весну...

Картка 2

Від неозначеної форми утвори дієслова теперішнього часу 2-ї особи однини і множини.

Сидіти —    

Клеїти —

Прати —    

Різати —

Картка 3

Від неозначеної форми утвори дієслова теперішнього часу 3-ї особи однини і множини.

Писати —   

Лежати —

Бачити —   

Нести —

III. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Вибіркове списування (за вправою 110).

— Виберіть і запишіть дієслова майбутнього часу.

— Що цікавого ви можете сказати про форму дієслів майбутнього часу? (Може виражатися одним словом або двома словами.)

— Як утворюється складна форма дієслів майбутнього часу? (Допоміжне дієслово бути в майбутньому часі + неозначена форма дієслова.)

2. Робота із словниковими словами.

Ознайомлення з групою слів рух: аеродром, вперед, інженер, механік, трамвай, океан, тролейбус, футбол.

Списування з книжки, завдання знайти цікавий матеріал.

IV. Оголошення теми й мети уроку

— З опорою на тему минулого уроку спробуйте визначити тему сьогоднішнього уроку.

— А що ми будемо вчитися робити? (Змінювати дієслова майбутнього часу за особами і числами, вчитися визначати особу і число дієслів майбутнього часу.)

V. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Робота із таблицею із вправи 111

— Роздивіться таблицю змінювання дієслів у вправі 111 і дайте відповіді на питання. (Вчитель відкриває запис на дошці.)

1) Як змінюються дієслова майбутнього часу?

2) Які закінчення мають дієслова майбутнього часу. Чи відрізняються вони від закінчень дієслів теперішнього часу?

3) Чи є різниця у змінюванні форм простого майбутнього часу і складного майбутнього часу? Яка?

Після розмови запропонувати порівняти свої висновки із правилами на с. 60, 61.

— Чи маємо ми рацію?

Фізкультхвилинка.

2. Гра «Знавці»

Учні ланцюжком усно змінюють дієслова розкажу і буду розказувати за особами і числами.

— Як змінюються дієслова майбутнього часу?

VІ. Закріплення та систематизація знань

1. Самостійна робота із підручником (за вправою 113)

2. Каліграфічна хвилинка.

У У У У ууу ру уд ву бу уду

У труді ми всі примножим предків славу,

Розбудуємо дбайливо ми свою державу.

(Ю. Загорський)

— Як ви розумієте зміст кожного речення?

— Пригадайте, яка частина мови називається займенником. Назвіть займенники у вірші.

— Відшукайте у вірші дієслова. Визначте їх час, особу і число.

— Визначте головні члени речення у другому реченні. Якою частиною мови виражений підмет?

— Доберіть синоніми до слова дбайливо.

Дбайливо — старанно, пильно, уважно, турботливо.

Хвилинка чистопису (з дошки)

Без ск уш шту єш

Без праці меду не скуштуєш.

— Визначте час і особу дієслова майбутнього часу.

— Як ви це зробили?

Фізкультхвилинка.

3. Розподільний диктант

— Запишіть дієслова майбутнього часу у три стовпчики:

в перший — дієслова 1-ї особи; в другий — дієслова 2-ї особи; в третій — дієслова 3-ї особи.

Носитиму, носитимуть, носитимеш, готуватиме, готуватиму, готуватимеш, одягатимемо, одягатимеш, одягатиме.

— Підкресліть дієслова у множині.

— Як визначити число й особу дієслів майбутнього часу?

7. Самостійна робота. (Матеріал для самостійної роботи — заздалегідь записаний на дошці вірш Т. Гриненка "Коли нам весело буває".)

Коли нам весело буває?

Як пташка в гаї заспіває,

коли барвінком чи розмаєм

себе весною заквітчаєм.

Коли ми деревце пригоже посадим,

гарно обкопаєм, коли ми зробим

щось хороше, тоді нам весело буває. (Т. Гриненко)

— Випишіть дієслова майбутнього часу, визначте їх особу та число.

VIІ. Підсумок уроку

1. Бесіда

— Усно змініть за числами та особами дієслово грати.

— Що можете розповісти про змінювання дієслів майбутнього часу?

— Як визначити число й особу дієслів майбутнього часу?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

 VIIІ. Домашнє завдання

Правило — с. 60, 61; вправа 114; повторити словникові слова.

 

Тема. І і II дієвідміни дієслів. Особові закінчення

Мета: познайомити дітей з дієвідмінами дієслів, показати граматичний зміст поняття дієвідміна, формувати в учнів вміння розрізняти дієслова І і ІІ дієвідмін;

розвивати дієслова І і ІІ дієвідмін; розвивати вміння співвідносити, зіставляти; виховувати дбайливе ставлення до живої природи.

                         ХІД УРОКУ

I. Організація класу до уроку.

Всі за парти ми сідаємо,

До роботи приступаємо.

Щоб помилок уникати,

Треба пильність розвивати!          

  Який у вас урок? (Українська мова)

Мову  рідну  я  вивчаю ,

Її  люблю , не  забуваю ,

Рідну  мову  буду  знати .

Берегти  і  поважати .

Інтерактивна вправа «Очікування»

Девіз уроку: Діти, на уроці ми повинні:

                       Пам’ятати про культуру мовлення!

                       Говорити вдумливо і виразно!

                       Писати охайно і  грамотно!

                       Ретельно звіряти написане! 

II. Перевірка домашнього завдання.

 Вправа 114

 1. Вибірковий диктант-пісня. (Перша строфа романсу "Чари ночі" на слова Олександра Олеся.)

Сміються, плачуть солов'ї

і б'ють піснями в груди,

цілуй, цілуй, цілуй її,

знов молодість не буде.

— Виписати дієслова (ті, що повторюються, записувати один раз).

— Назвіть дієслова-антоніми. (Сміються — плачуть.)

— Діти, розкажіть все, що ви знаєте про дієслово плачуть як частину мови.

Плачуть — поч. ф. — плакати, що роблять? Теперішній час, множина, 3-я особа.

— А яка дієвідміна?

2. Каліграфічна хвилинка.

К К К К к к кн кр инк ір

Кружляють, падають сніжинки,

вдягають все у білі шати,

летять легенькі, мов пір’їнки,

вкривають поле, ліс і хати.

(В. Сухомлинський)

— Які образні слова та вирази ви зустріли у вірші?

— Якою частиною мови починається кожна строфа?

— Визначте час і дієвідміну дієслів.

— Поясніть розділові знаки у вірші.

3. Робота з прислів'ями.

Кого поважають, того й величають.

Ноги носять, руки годують.

Як сіно косять, то дощів не просять.

Одні кажуть, що знають, а інші знають, шо кажуть.

Золото добувають із землі, а знання — з книг.

Лінощі не стомлюють, а тільки мучать.

Семеро одного не ждуть.

Радість і труд поряд ідуть.

а) — Прочитайте прислів'я, які прославляють знання і розум.

— Відшукайте прислів'я, які висміюють лінощі.

б) Гра "Хто більше?"

— Уважно прочитайте прислів'я.

— Зверніть увагу на закінчення дієслів. За закінченнями дієслів випишіть за 3 хвилини: І в. — якнайбільше дієслів І дієвідміни, II в. — якнайбільше дієслів II дієвідміни.

Фізкультхвилинка.

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Змініть за числами та особами: жити, сидіти.

— Виділіть закінчення.

— Що цікавого побачили? (Різні закінчення в однакових формах)

— Чим відрізняються закінчення? (и — е)

— Як ви думаєте, чому так відбувається?

2. Робота із словниковими словами.

Диктант : аеродром, вперед, інженер, механік, трамвай, океан, тролейбус, футбол.

III. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні дізнаємось, чому одні дієслова в закінченнях мають е, а інші — и.

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Самостійна робота із правилом

— Прочитайте правило на С. 62. Можливо, воно допоможе нам розв’язати нашу проблему.

— Розкажіть, про що дізналися.

2. Складання схеми-опори

— Давайте спробуємо скласти опорну схему за цим правилом.

— Чому ж дієслова в однакових формах мають різні закінчення? (Тому що належать до різних дієвідмін.)

— Як ви думаєте, чи потрібно нам вміти визначати дієвідміну дієслів? Для чого?

— Подивіться на схему. Яка форма дієслова може допомогти чітко розрізнити дієвідміни? (Тільки форма 3-ї особи однини, оскільки ненаголошені е — и дуже схожі у вимові одна на одну, неможливо їх чітко розрізняти.)

V. Закріплення та систематизація знань

1. Колективна робота (вправа 117)

— Як визначити дієвідміну дієслова?

2. Коментар до домашнього завдання

VI. Підсумок уроку

Складання алгоритму.

— Що нового дізнались на уроці?

— А що вчилися робити?

— Давайте складемо алгоритм (послідовність дій), який допоможе нам визначити дієвідміни.

Як визначити дієвідміну дієслова?

1. Поставте дієслово в 3-ю особу множини. (Вони...)

2. Виділити закінчення.

VII. Домашнє завдання

Правило — с. 62, алгоритм у зошиті, вправа 118.

 

Тема. Правопис особових закінчень дієслів. 1-а особз дієслів

Мета: закріплювати вміння визначати дієвідміну дієслів, вчити розпізнавати дієслова 1-ї особи, правильно писати і вживати у мовленні;

 розвивати мислення дітей, вміння виділяти головне;

виховувати відповідальне ставлення до праці.

Обладнання: Конституція України.

             ХІД УРОКУ

I. Організація класу до уроку.

Щоб урок пройшов не марно,

треба сісти рівно, гарно.

Спитати хочеш – не гукай,

а тільки руку піднімай.

  Який у вас урок? (Українська мова)

На уроці рідну мову

Зараз будемо вивчати.

Розберемо кожне слово,

Щоб її нам краще знать.

Бо вона така чарівна

Мелодійно так звучить.

Як її нам не любить!

Можемо ми осиротіти,

Як не будемо мову знать!

Українську мову, діти,

Треба на високий рівень вивчать!

Девіз уроку:  Думати швидко
                         Виконувати чітко
                         Творчо працювати
                          Каліграфічно писати.

ІI. Перевірка домашнього завдання

1. Відновлення алгоритму

• Як визначити дієвідміну дієслова?

1) Поставити...

2) Виділити...

— Чи став вам вдома у пригоді складений алгоритм? Яким чином?

2. Перевірка вправи 118

— Зачитайте виписані дієслова.

— Користуючись алгоритмом, визначте дієвідміну.

— Які споріднені дієслова ви дібрали? Якої вони дієвідміни?

Інтерактивна вправа «Очікування»

ІII. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання Визначення закономірності групи.

1. Фронтальне опитування.

— Як визначити дієвідміну дієслова?

— Які дієслова належать до І дієвідміни?

— Які дієслова належать до другої дієвідміни?

— Чим схожі всі дієслова, що записані на дошці?

Думаю, граємо, дзвоню, дзвонимо, гратимемо, гратиму, нарву, нарвемо. (Всі вони — 1-ї особи.)

— Як ви це визначили?

— Як ви вважаєте, чи можуть дієслова у формі 1 -ї особи однини і множини розповісти про дієвідміну?

2. Каліграфічна хвилинка.

З З З з Зз за зг зграя

Заспівали, задзвеніли, мов заграли кобзарі...

Де взялась весела зграя, жарогруді снігурі.

(Олександр Олесь)

— Назвіть дієслова у вірші. Визначте їх час та дієвідміну.

— Доберіть синонім до слова "жарогруді". (Червоногруді.)

— Назвіть слова, в яких звуків більше, ніж букв. (Зграя.)

 IV. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні ми будемо спостерігати за закінченням дієслів різних дієвідмін у 1-й особі однини і множини, будемо вчитися розпізнавати форму 1-ї особи дієслів.

 V. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Робота з таблицею (за вправою 120)

— Чи можуть закінчення дієслів в 1-й особі однини допомогти визначити дієвідміну? Чому?

— А що можете сказати про множину 1-ї особи?

— Звірте свої висновки із правилом.

2. Робота в парах (за вправою 121)

3. Робота із словниковими словами.

Запис слів в парах. Взаємоперевірка.

Фізкультхвилинка.

VІ. Закріплення та систематизація знань

1. Списування з граматичним завданням

— Спишіть, вставивши потрібну літеру. Доведіть правильність свого вибору.

Ми з Оверком друж_мо,

жив_мо — не туж_мо:

разом ход_мо до школи,

поруч в класі сид_мо,

разом з школи ід_мо

і не свар_мось ніколи.

Ми з ним діл_мось усім,

бо на те ж ми друзі з ним!

(І. Муратов)

— Усно визначте особу і число дієслів.

— Чи може форма 1-ї особи допомогти у визначенні дієвідміни?

— Які закінчення у 1-й особі однини і множини мають дієслова І і ІІ дієвідміни?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

VIІ. Підсумок уроку

— За чим сьогодні спостерігали?

— Що побачили?

— А що вчилися робити?

— Як визначити дієвідміну дієслова?

VIIІ. Домашнє завдання

Правило на с. 65; вправа 122; повторити словникові слова.

 

Тема. 2-а особа дієслів. Спостереження за вживанням дієслів у тексті

Мета: познайомити дітей з системою закінчень дієслів різних дієвідмін в однині та множині 2-ї особи, вчити розпізнавати дієслова 2-ї особи, правильно писати і вживати їх у мовленні;

розвивати уважність, зібраність і спостережливість;

виховувати самостійність у навчанні.

Обладнання: картки індивідуального опитування.

                ХІД УРОКУ

I. Організація класу до уроку.

Всі сідаймо тихо, діти.

Домовляємось не шуміти.

а знання мерщій хапати.

Щоб не було в нас мороки.

Всі готові до уроку?

  Який у вас урок? (Українська мова)

Сьогодні у нас незвичайний урок, 

Сьогодні ми зробимо ще один крок.

В країну цікаву, в країну чудову,

Де там вас чекають, й збагачують мову.

То ж сядьте рівненько і будьте уважні,

Щоб працювати було вам не важко.

Девіз уроку: Мову рідну я вивчаю, її люблю, не забуваю.

                         Рідну мову буду знати, берегти і поважати.

                         Самостійно я працюю,

                        Помилок не буде, факт!

Інтерактивна вправа «Очікування»

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 122.)

1. Фронтальне опитування.

— Яку частину мови ви тепер вивчаєте? (Дієслово).

— Які граматичні ознаки дієслова ви вже знаєте? (Дієслово означає дію; початковою формою дієслова є неозначена форма; дієслова змінюються за часами (минулий, теперішній, майбутній); числами (однина, множина); особами; поділяються на дієвідміни (1-а,2-а).

— Як розрізняють дієвідміни дієслів? (За закінченням дієслова у 3-ій особі множини. А в теперішньому і майбутньому часі дієвідміну дієслова можна розрізняти за особовими закінченнями.)

2. Перевірка виконання вправи 122.

— Зачитайте виписані дієслова.

— Яка особа і число виписаних дієслів? (1-а особа множини.)

— Як ви це визначили? (Особу однини визначаємо за допомогою закінчення, запитання і займенника, з яким дієслово зв'язане за змістом.)

— Хто автор вірша? (Олександр Олесь.)

— Які почуття викликає цей вірш?

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1.Каліграфічна хвилинка.

В В В ову як як орб зн айд еш знайдеш

В голову як в торбу — що знайдеш, те й сховаєш.

— Поясніть, як ви розумієте зміст прислів'я.

— Знайдіть у прислів'ї дієслова. Визначте їх особу, число, час, дієвідміну. Позначте закінчення цих дієслів.

2.Гра «Скажи, що я роблю»

Вчитель показує, що він читає книгу.

— Що я роблю?

Один із учнів фіксує на дошці: «Ви читаєте».

Вчитель показує, що він спить.

— Що я роблю?

Далі можна залучити до гри дітей.

— У формі якої особи стоять використані вами дієслова? Доведіть.

III. Оголошення теми і мети уроку

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Колективне виконання вправи 123

— За результатами роботи заповніть таблицю.

— Якої форми 2-ї особи ми не зустріли?

2. Самостійна робота із таблицею (за вправою 124)

2. Робота із словниковими словами.

Зоровий диктант: аеродром, вперед, інженер, механік, трамвай, океан, тролейбус, футбол.

Фізкультхвилинка.

V. Закріплення та систематизація знань

1. Диференційоване завдання

Учні з недостатньою підготовкою — вправа 126 (1,2)

Сильні учні — вправа 127.

2. Самостійна робота із вправою 128

— Як ви визначали особу дієслів?

— Що ви можете розповісти про 2-у особу дієслів теперішнього часу?

— В якому часі дієслова мають таку ж систему закінчень?

3. Творча робота із вправою 125. Робота в парах

— Які закінчення ви використали при творенні 2-ї особи однини майбутнього часу?

— Поясніть, чому в одних закінченнях ви використали літеру е, а в інших — и.

— Чому в прислів’ях найчастіше вживається форма 2-ї особи дієслів?

 4. Вибіркове списування дієслів теперішнього часу.

— Випишіть дієслова теперішнього часу. Поставте їх в усіх особових формах однини і множини.

Думаєш — я думаю ми думаємо

ти думаєш ви думаєте

він думає вони думають

чую — трясеться —

в) Робота над віршем.

— Яка головна думка вірша?

— Доберіть заголовок до вірша Валентина Бичка.

— Відшукайте в тексті і прочитайте з правильною інтонацією питальне речення, розповідне і спонукальне.

— Відшукайте речення з окличною інтонацією. Яке воно за метою висловлювання? (Ну заспокойсь! — спонукальне)

5. Робота з прислів'ями. (Самостійна робота). (Заздалегідь записати на дошці).

Без праці меду не скуштуєш.

У сусіда ума не позичиш.

Часок у добрі побудеш — все горе забудеш.

Як не вмієш, то не знайдеш.

Добру славу втратиш — поганої слави не знищиш.

— Прочитайте прислів'я і поясніть їх зміст.

— Спишіть прислів'я (2 на вибір). Підкресліть дієслова, визначте їх особу, число і час. Виділіть закінчення дієслів.

VI. Підсумок уроку

1. Командна гра «Знавці»

Клас розбити по рядах на команди.

Вчитель називає дієслово в неозначеній формі, а команди ставлять його у формі однини і множини 2-ї особи теперішнього часу. За правильну відповідь команда отримує «+», а за неправильну — «-».

Копати, кликати, нести, робити, читати, грати, говорити, спати.

Виграє та команда, яка не має мінусів.

— Що ви можете розповісти про закінчення дієслів 2-ї особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

VIІ. Домашнє завдання

Правило на с. 67; вправа 129; повторити словникові слова.

 

Тема. Написання закінчень у дієсловах 3-ї особи

Мета: познайомити учнів з системою закінчень дієслів 3-ї особи однини і множини, вчити розпізнавати дієслова 3-ї особи, правильно писати й вживати їх у мовленні, підготувати дітей до знайомства з орфограмою «Ненаголошений голосний у закінченнях дієслів»;

розвивати культуру письмового спілкування;

виховувати почуття патріотизму, інтерес до історії країни.

               ХІД УРОКУ

I. Організація класу до уроку.

В путь щасливу і широку

Всіх виводить школа вас.

До уроку! До уроку!

В школі дзвоник кличе вас!

Поспішіть місця зайняти,

Час урок розпочинати.

  Який у вас урок? (Українська мова)

Щоб помилок уникати

Мову  треба нам вивчати,

треба розум розвивати

гостре око,слух,терпіння.

І тоді прийде уміння

І про тебе на кінець

Люди скажуть молодець!

IІ. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 129

Діти обмінюються листами, читають їх, обмінюються враженнями.

Вчитель пояснює, що лист — особиста інформація, яку читати має право лише той, кому вона адресована.

— Які дієслова 2-ї особи ви вживали у листах?

— Що ви можете розповісти про дієслова 2-ї особи І і ІІ дієвідмін?

2. Робота із словниковими словами

— Замініть одним словом, запишіть:

• школяр, який цікавиться і досліджує природу (юннат);

• людина, яка грає у футбол (футболіст);

• характеристика будь-якого об’єкта, яка вимірюється у градусах (температура);

• найбільша одиниця ваги (тонна);

• жорстко встановлений порядок (дисципліна);

• зоровий або слуховий умовний знак для передачі будь-якого повідомлення (сигнал).

— Чим схожі всі ці слова? (Всі вони — іменники.)

— Спробуйте утворити від будь-якого іменника спільнокореневе дієслово. Поставте його у форму 2-ї особи однини.

— Про що може розповісти закінчення дієслова?

Девіз уроку: Люби, шануй, піднось до зір

                       Цю українську мову.

                      Нема солодшої — повір,

                      За неї, пречудову!

Інтерактивна вправа «Очікування»

IIІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

— Систематизуйте закінчення: -еш, -у, -ете, -емо.

— Які ще закінчення можливі у цих особах? Чому? (-иши, -имо, -ите)

— А чого не вистачає в цій таблиці? (Закінчень 3-ї особи)

IV.. Оголошення теми і мети уроку

— Отже, скажіть, чим ми будемо сьогодні знайомитися?

— Спробуйте спрогнозувати, з чим ми можемо там зустрітися? (Мабуть, знову з літерами -е та -и в закінченнях дієслів залежно від дієвідміни.)

Фізкультхвилинка.

V.Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Пошукова робота (за вправою 130)

Роботу провести колективно.

— Визначте не тільки час, дієвідміну, а й особу дієслів.

— Виберіть дієслова тільки 3-ї особи. Визначте закінчення.

— Звірте свої спостереження із таблицею з вправи 131.

— Підготуйте усну розповідь про закінчення дієслів І та ІІ дієвідміни у 3-й особі однини і множини.

— Звірте свої спостереження із правилом на с. 70.

2. Творчий диктант за варіантами

I варіант — утворює і записує форму 3-ї особи однини дієслова теперішнього часу;

II варіант — утворює і записує форму 3-ї особи множини дієслова теперішнього часу.

Мати, говорити, везти, ходити, вести, важити, чекати.

— Визначте закінчення.

— Чим зумовлений вибір голосного в закінченнях дієслів?

V I. Закріплення та систематизація знань

1. Вибіркове списування (за вправою 130)

2. Самостійна робота з підручником (вправа 132)

— Визначте дієвідміни слів, які змінювали.

— Як впливає дієвідміна на закінчення дієслів?

— Що ви можете розповісти про закінчення 3-ої особи однини і множини дієслів теперішнього і майбутнього часу?

VIІ. Підсумок уроку

1. Перевірка роботи шляхом постановки питань

— Подумайте, які питання за матеріалом сьогоднішнього уроку ви можете поставити.

— Виберіть товариша і поставте йому своє питання.

У разі потреби вчитель допомагає дітям сформулювати питання й дати відповідь на них.

— Чи цікаво вам було сьогодні на уроці?

— Які корисні відомості ви отримали на сьогоднішньому уроці?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

VIIІ. Домашнє завдання

Правило на с. 70; вправа 133.

 

Тема. Написання закінчень у дієсловах 3-ої особи.

Мета. Розвивати вміння розпізнавати дієслова 3-ої особи, правильно їх писати, вживати у мовленні. Вчити розвивати у собі почуття прекрасного через любов до природи.

Обладнання. Тлумачний словник. Ілюстрації жайворонка Малюнок церкви з золотистими куполами .

           ХІД УРОКУ

I. Організація класу до уроку.

Всі сідайте тихо, діти,

домовляємося не шуміти,

руку гарно підіймати,

 на уроці не дрімати,

 а знання мерщій хапати.

То ж гаразд, часу не гаєм

 і урок вже починаємо .

  Який у вас урок? (Українська мова)

Мово українська, мово наша мила!

 Дай поміч школярам,

Щоб ми всі шанували рідну мову,

І пісню любу, милу, пречудову...

Щоб солов'їну ми її повік любили,

 І рідним словом вільно говорили.

Девіз уроку:  Працюй наполегливо,

                         швидко, старанно,

                         Щоб жодна хвилинка

                         не втратилась марно.

Інтерактивна вправа «Очікування»

II. Повторення вивченого на попередньому уроці.

1. Фронтальне опитування.

— З чого складається наше мовлення? (З речень.)

— Які бувають речення за метою висловлювання? (Розповідні, питальні, спонукальні).

— З чого складається речення? (Зі слів.)

— На скільки частин мови поділено всі слова української мови? (10.)

— Яка частина мови відповідає на питання що робить? що робив? що зробить?

— Назвіть будь-яке дієслово у 2-ій особі однини теперішнього часу. Доведіть.

— Міркуйте так:

  Стрибаєш — закінчення -єш, ставимо питання що робиш? Дієслово зв'язане із займенником другої особи однини (ти), отже, дієслово вжито у 2-ій особі однини в теперішньому часі, бо означає дію, що відбувається тепер.

2. Робота з прислів'ями, записаними на дошці. (З наступною само­перевіркою.)

— Спишіть прислів'я, вставивши потрібну букву на місці крапок.

Дерево зруба...ш — назад не постав...ш.

В ліс не поїд...ш, то й на печі змерзн...ш.

Не дожен...ш і конем, що запізн..ш одним днем.

Не пережу...ш — не проковтнеш.

   Підкресліть дієслова, визначте їх особу, число, час, виділіть закінчення. (Після виконаної учнями роботи, вчитель вставляє пропущені букви, діти звіряють правильність своїх записів.)

III. Перевірка домашнього завдання.

(Вправа 129.)

1. Перевірка домашнього завдання проходить в групах у вигляді взаємоперевірки. Діти обмінюються конвертами. Читають адресовані їм листи, бажано під звуки мелодії, обмінюються враженнями, перевіряють граматичне завдання.

2. Коротка бесіда про лист як інформацію особисту, тому навіть вчи­тель не має права їх читати. Вчити дітей культури епістолярного спілку­вання.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Проблемна ситуація.

— Хто може дати відповідь на питання підручника на с. 69? Що треба знати про написання закінчень у дієсловах 3-ої особи?

— Спочатку назвіть займенники 3-ої особи однини і множини? (Він, вона, воно, вони.)

2. Вправа-дослідження.

— Підберіть дієслово 3-ьої особи однини теперішнього часу і поставте його в множині. Запишіть це.

Наприклад:

малює— малюють — І д. мету— метуть — І д. кричить — кричать — II д. мовчить — мовчать — II д. стоїть— стоять — II д.

— Визначте закінчення записаних дієслів, позначте їх дієвідміну.

3. Ознайомлення з особовими закінченнями дієслів 3-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (За вправою 131.)

4. Вивчення правила-висновку про особові закінчення дієслів І і II дієвідміни у 3-ій особі однини і множини (с. 70).

5. Вибіркове списування. (За вправою 130.)

а) Читання тексту, словникова робота. Демонстрування ілюстрації жайворонка.

б) Висловлювання учнями почуттів, викликаних оповіданням.

в) Підбір заголовка.

г) Вибіркове списування.

— Випишіть дієслова теперішнього часу. Над кожним словом позначте скорочено дієвідміну. (Чуєте, прислухається, замовкає, насторожується, шелестить, біжить, злітає, бачите, дивіться, піднімається, зустрічає, бачить, співає.)

— Відшукайте якнайшвидше у першому реченні слово, в якому більше звуків, ніж букв, і слово, у якому звуків менше, ніж букв. Доведіть. (Більше звуків — чуєте, більше букв — трепетання.)

Фізкультхвилинка.

6. Каліграфічна хвилинка (творчого характеру).

уть уть уть ють ють ють; ать ать ать ять ять ять

— Складіть якнайбільше дієслів 3-ої особи множини теперішнього часу на тему "Дитячі розваги". Початок такий:

Вони танцюють, ...

7. Робота над текстом (за вправою 132).

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

Варто зачитати значення слова баня за тлумачним словником і показати ілюстрації церков з золотистими куполами (банями).

б) Підбір заголовка до тексту.

— Хто ж написав таке гарне оповідання? (Михайло Старицький — український письменник.)

в) Бесіда за змістом оповідання. РЗМ.

— Про яку пору року йдеться в тексті? Які слова на це вказують?

— Які почуття викликає це оповідання?

— Яким словом у тексті названо спів жайворонка? (Трель.)

— Пофантазуйте, яким був настрій у письменника, коли він писав ці рядки.

г) Творче списування.

— Спишіть текст, замінюючи дієслова минулого часу дієсловами теперішнього часу.

Позначте у них закінчення.

V. Підсумок уроку.

Вибірковий диктант (з логічним навантаженням).

— Випишіть дієслова із тексту-загадки, яку я повільно читатиму.

Сниться принцесі сон, начебто йде вона прекрасним підземним королівством. Горять свічки, лунає музика, навколо квіти, фонтани... І раптом із найдальшої кімнати вистрибує дракон. От-от може трапитись непоправне. Що треба зробити принцесі?

— То що ж треба зробити принцесі, щоб не потрапити в лапи дракона?  (Прокинутись).

— Позначте скорочено над кожним виписаним дієсловом, до якої дієвідміни воно належить.

VI. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа. 133.

— Діти, сьогодні у вас фантастичне завдання. Напишіть короткий твір про те, чого ви прагнете в житті, як ви бачите майбутнє і яким уявляєте життя. Це може бути: твір-фантазія, твір-мрія, твір-вигадка, твір-програма майбутнього президента чи твір-завдання майбутнього. Дайте назву своєму твору.


 

Подобається