Тиждень права в школі


         ВІДДІЛ ОСВІТИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

         КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МИКОЛАЇВСЬКА СЕРЕДНЯ ШКОЛА № 2

 

 

 

 

 

 

 

       

         ТИЖДЕНЬ ПРАВА В ШКОЛІ

       

 

              МЕТОДИЧнА РОЗРОБКА СЕМІНАРУ З ТЕМИ:

                     “ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ»

Вчитель: Скорик Т.А.

ТЕМА: Права та обов’язки громадян України.

              Семінар.

МЕТА: 1.Спрямувати увагу на практичне вдосконалення знань, вмінь та навичок  з права, виробляти вміння аналізувати, робити висновки, доводити 

власну думку.

              2. Виховувати правову свідомість, правову культуру учнів.

ОБЛАДНАННЯ:

         Таблиці “Права  та обов’язки громадян України, матеріали творчих робіт учнів, матеріали Інтернету, електронний посібник “Основи правознавства”, матеріали Конституції України.

Міжпредметні звязки:

        Історія, інформатика, суспільствознавство.

Місце проведення: класна кімната

Класи: 9, 10 класи.

             ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

·        Як гарантуються державою громадянські права .

·        Як гарантуються державою політичні права.

·        Як гарантуються державою економічні права.

·        Як гарантуються державою соціальні права.

·        Як гарантуються державою культурні права.

·        Які обов’язки виконують громадяни України.

 

           Розігрування правових ситуацій

·        Захист своїх майнових прав

·        Захист особистих прав

·        Захист соціальних прав

 

                     

                        ХІД СЕМІНАРУ

 І. Вступне слово вчителя. Мотивація діяльності учнів.

В сучасному світі громадяни повинні мати грунтовні знання з права, щоб захистит себе і свою родину від порушень закону. Після проведення семінару ви зможете:

·        пояснювати, що для вас означають права і свободи громадян;

·        як захистити свої права в Україні;

·        визначати різні типи прав людини і протиріччя, що можуть існувати між ними;

·        приймати рішення відносно захисту прав людини;

·        виробите власне ставлення до проблеми.

ІІ.Заслуховування виступів учнів за темою семінару.

1.     Виступ Горобець Г. з проблеми: “ Втягування неповнолітніх у злочинну   

діяльность”(Виступ додається).

·        Які права громадян порушуються?

·        Якими законами, нормами права регулюється ситуація?

·        В чому полягає конфлікт?

2.     Робота з таблицею.

   Права людини і громадянина

              в Україні

  Статті Конституції України,

   в яких вони закріплені

Громадянські (особисті)

Ст.21, 22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33

Політичні

Ст.34,35,36, 37,38,39,40

Економічні

Ст.41,42,43,44

Соціальні

Ст.45,46,47,48,49,50,51,52,53

Культурні

Ст.54

Сст .57.Кожному гарантується  право знати свої права та обов’язки.

 

 

3.     Дискусія за запропонованими питаннями.

Виступ на тему:”Права та свободи громадян” (додається).

Учні виступають по конкрентим питанням з теми: громадянські права, соціально-економічні права, політичні права, культурні права.

·        Які гарантії захисту прав мають громадяне України?

·        Ваше ставлення до прав та свобод громадян?

4.     Виступ учнів на тему: «Обов’зки громадян України»

·        Які обов’зки громадян України?

 5. Обговорення норм та положень міжнародно- правових актів.

  1948 р.- Загальна декларація прав людини

   1952р.- Конвенція про політичні права жінок

  1959р.- Декларація прав дитини

  1965 р.- Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

 1966 р.- Міжнародний пакт про громадянські та політичні  права

 1979 р.- Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

 1984 р. – Конвенція проти катувань та інших нелюдських або принижуючих гідність

                видів поводження.

 1989 р.- Конвенція про права дитини.

Права людини- це можливості людини існувати й розвиватися як особистість, задовольняти свої потреби,здебільшого закріплені заканодавством.

6.Аналіз правових ситуацій.

·        Після дорожньо-транспортної пригоди лікар “швидкої допомоги” відмовився надати постраждалому допомогу, у якого не було документів.

·        Хлопця, підозрюваного в крадіжці, побили співробітники міліції, вимагаючи зізнання.

-         Що спільного в цих ситуаціях?

-         Висловіть свою думку, чи потребують захисту учасники правової ситуації?

ІІІ.  Підведення підсумків семінару.

         Запитання для учнів.

·        Як співвідносяться  міжнародні документи щодо прав людини і Конституція України?

·        Які обов’язки громадян України

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

КОРИСНІ САЙТИ:

http.// www. coe .fr-офіційний сайт Ради Європи

http.// www. Dhdirhr. сoe. Fr- сайт Директорату прав людини Ради Європи.

Аналіз матеріалів електронного посібника “Основи правознавства”

 

 

 

 

Подобається