Тези до досвіду роботи МК вчителів початкових класів

Досвід роботи

методичної комісії вчителів початкових класів

Молочанського опорного закладу загальної середньої освіти

І – ІІІ ступенів

на тему «Соціальна згуртованість учасників освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства».

[email protected]

         Педагогіка партнерства, орієнтація на учня, виховання на цінностях – саме ці складові концепції Нової української школи спрямовані на те, щоб побудувати довіру між школою, дітьми, батьками та суспільством.

         Головні аспекти педагогіки партнерства, що висвітлені у досвіді, є актуальними і базуються на основних тенденціях нової української школи, побудовані на гуманістичній педагогіці. Це орієнтація освітнього процесу на особистісно-орієнтовану модель взаємодії між учителем та учнем; учителем, учнем та батьками; батьками та учителем. Необхідність утвердити в освітньому процесі принципи взаємодії, взаєморозуміння, підтримки, усвідомленої особистісної відповідальності за результатами навчання.

         У досвіді представлені нестандартні форми роботи, проведені з метою соціальної згуртованості учасників освітнього процесу та розвитку компетентностей шляхом використання елементів педагогіки партнерства, які  сприяють всебічному гармонійному розвитку здобувачів освіти, формуванню їх життєвих компетентностей і підвищенню професіоналізму педагогічних кадрів.

Література

1.      Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII “Про освіту”

2.            Діяльність учителя. Режим доступу: http://pidruchniki.com/16520205/pedagogika/diyalnist_uchitelya

3.            Довіра до освіти починається з педагогіки партнерства, відкритості шкіл, поваги до кожної людини – заступник Міністра Павло Хобзей Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-12-02-dovira-doosviti-pochinaetsya-z-pedagogiki-partnerstva-vidkritosti-shkil-povagi-do-kozhnoy

4.            Особистісно орієнтоване навчання. Режим доступу: http://pidruchniki.com/14810405/pedagogika/osobistisno_oriyentovane_navchannya

5.       Посилання до презентації досвіду роботи методичної комісії вчителів початкових класів Молочанського опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів на тему «Соціальна згуртованість учасників освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства». Режим доступу: https://docs.google.com/presentation/d/1DCbsPndtU9IOqCOnkKctpLVLHVJvTkogo_y1RDNb1JM/edit?usp=sharing

 

 

 

Подобається