STEM - ОСВІТА


STEM-освіта (абревіатура від англійських слів Science, Technology, Engineering, Math, що в перекладі означає наука, технології, інженерія та математика) – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять. Чим STEM відрізняється від звичайної школи?Змінюється звична для нас форма викладання, коли урок побудований навколо вчителя. За STEM методикою, в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок.Крім того, вже починаючи з ранніх етапів навчання, у класі використовуються спеціалізовані інструменти: наприклад програми з комп’ютерної анімації. Зазвичай діти починають знайомство з такими програмами на перших курсах університету, але за методикою STEM – вже у старшій школі.УВАГА!Основний фокус нових стандартів – на розуміння і застосування знань, а не на запам’ятовування основних фактів Основні підходи до викладання курсу шкільних дисциплін проектно-орієнтований, проблемно-орієнтований, практико-орієнтований Всі ці підходи передбачають участь у проектній діяльності як основу для набуття практичних навичок і формування професійних компетенцій шляхом застосування методик навчання, що базуються на досвіді інших інженерних дисциплін.Чого навчати? критично мислити; спостерігати; проектувати; опрацьовувати дані (включаючи комп’ютерну обробку): аналізувати, робити висновок; проводити експерименти та лабораторні роботи; створювати інтерактивні моделі; конструювати.Як навчати?Фокусувати увагу на формуванні практичних знань, умінь, навиків.Пріоритетний метод - метод проектів.Опиратися на підтримку в онлайн-середовищі: науково-популярні канали на Youtube, WEB – 2,0 (онлайн-карти, схеми, діаграми, інструменти ведення проектів та співробвтництва)Практикувати метод перевернутого навчання, DIY-підхід (робототехніка, мейкерство).Нормативні документиНаказ департаменту освіти та науки Дніпропетровської державної адміністрації No 881/0/212-16 від 22.12.2016 р. «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти»;Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності ( наказ МОН України №522 від 07.11.2000 р.; із змін. і доп., внесеними наказом МОНмолодьспорт України №1352 від 30.11.2012 р., наказом Міністерства освіти і науки України №380 від 31.03.2015р.);Положення про експериментальний загальноосвітній заклад ( наказ МОН України №114 від 20.02.2002р.; із змін. і доп., внесеними наказом МОН України№1054 від 23.11.2009 р. );План заходів щодо впровадження STEM –освіти в Україні на 2016-2018 роки, затверджений Міністерством освіти і науки України 05.05.2016 року;«Про форсайт соціо-економічного розвитку України на середньострокову ( до 2020 року) і довгострокову ( до 2030 року) часових горизонтах ( в контексті підготовки людського капіталу)» - рішення КолегіїМіністерства освіти і науки України від 21.02.2016 року, протокл №1/1-4.Теорія та методологіяРекомендуємо ознайомитися з теорією та методологією педагогічної інноватики ( І.Бехї,С.Гончаренко, В.Кремінь, О.Савченко та інші);проблемами виявлення і розвитку обдарованих школярів (С.Рубінштейна, Дж. Фріман, А.Савенкова, В.Чудновського, Н.Шумакової);існуючими інтегративними, міждисциплінарними підходами до вивчення творчої особистості: інвестиційної теорії креативності Р.Стернберга і Т.Любарта, теорії інвестування в людський капітал (Т.Шульц, Г.Беккер, ДЖ.Мінсер); концепції креативного класу Ричарда Флориди;педагогічними аспектами синергетичного підходу до проблем освіти (С.В.Кульневич, В.Маткин,О.С.Разумовский, А.И.Субетто).Інтернет-джерелаМодель інноваційного загальноосвітнього навчального закладу - http://nvk12.rv.ua/modelschool.html «STEAM-освіта: інноваційна науково-технічна система навчання» - http://ippo.kubg.edu.ua/content/11373 STEM: проблеми і перспективи. - https://www.slideshare.net/ippo-kubg/stem-65590054 STEM в образовании - https://www.slideshare.net/schoolnano/stem-50268745 Stem в школе - https://www.slideshare.net/schoolnano/stem-24079984 STEM-STEAM-STREAM - http://uvirit.blogspot.ru/2015/10/stem-steam-stream.htmlПро актуальність запровадження STEM-навчання в Україні - http://glibosvit.ucoz.ua/load/naprjamki_roboti/metodichna_robota/pro_aktualnist_zaprovadzhennja_stem_navchannja_v_ukrajini/55-1-0-1395 STEM-освіта в Україні: від дошкільника до компетентного випускника. -1) http://btdc.org.ua/stem-osvita/2) http://pedrada.com.ua/news/gruppy/zakhodi_svjata_konkursi_i_tp/stem-osvita_v_ukrayini_vid_doshkilnika_do_kompetentnogo_vipusknika/# STEM-освіта - http://iteach.com.ua/news/mass-media/?pid=2621 Як надати вашим дітям STEM освіту. 8 кроків до успішного майбутнього. (Технічна студія «Винахідник») - http://vynahidnyk.org/arhiv-novyn-ta-podiy/STEM.html Обучающие роботы-конструкторы Makeblock - http://hobbytech.com.ua/product-category/makeblock/ Робототехніка як складова частина STEM-освіти - https://www.slideshare.net/ippo-kubg/stem-65590176 Стратегії державної освітньої політики в країнах Європейського Союзу -http://studopedia.com.ua/1_387359_pravo-intelektualnoi-vlasnosti-na-selektsiyni-dosyagnennya.html Сучасні_моделі_організації_навчання - http://ua-referat.com/Обучение вне стен классной комнаты - кому и зачем это нужно? - https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=8&showentry=2150 Парковые уроки -https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=24823D – уроки - https://plp.ivannikitin.ru Біологічні карти - http://lotoskay.ucoz.ru/_ld/11/1148_170.swf Дни математики, программирования и робототехники в школе: первый опыт-https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=8034 Перелік сайтів з іграми по математиці:http://www.education.com/games/education/

Подобається