Психолого-педагогічні умови формування гармонійно-досконалої особистості школи еколого-економічного профілю здоров’язберігаючого середовища

   Здоровий спосіб життя лежить в основі здоров'язберігаючого середовища. Соціальне та навколишнє середовище має низку якостей, на зміни яких ми можемо вплинути, але є і такі властивості середовища, які ми трансформувати не можемо. Щоб сформувати середовище найбільш сприятливе для нашого здоров'я, ми повинні дотримуватися основних правил здорового способу життя. Діти повинні усвідомити для себе, що ряд умов, в яких вони розвиваються, вони підвладні змінити на більш сприятливі для свого здоров'я.

          1.Поняття "здоров'язберігаючого середовища"

Поняття "середовище" має два аспекти: соціальне середовище та навколишнє середовище.

Соціальне середовище - це навколишні людини суспільні, матеріальні і духовні умови його існування та діяльності.

Навколишнє середовище - це середовище існування і діяльності людства, оточуючий людину природний і створений ним матеріальнийсвіт. Здоров'я людини-це життєва енергія, можливість творчо, розумово і фізично трудитися, відпочивати, радісно жити, бути впевненим у собі і своєму майбутньому.

Якщо взяти умовно рівень здоров'я за 100%, то, як загальновідомо, здоров'я людей визначається умовами і способом життя на 50 - 55%, станом навколишнього середовища - на 20 - 25, генетичними факторами - на 15 - 20 і лише діяльністю установ охорони здоров'я на 8 - 10%.

Учасники виховного процесу повинні створити максимально сприятливі умови для розвитку особистості дитини, залучити його до дотримання правил здорового способу життя.

Найважливішим завданням збереження і зміцнення  здоров'я є гармонійний фізичний і духовний розвитокмолодого покоління.

       Мікросередовище (соціальне середовище у вузькому сенсі) грає важливу роль в процесі соціалізації дитини. Здоровий психічний клімату сім'ї та навчальній групі, дотримання гігієни розумової та фізичної праці, правильне благоустрій житла, його естетикаі гігієна, дотримання основних правил раціонального харчуваннясправляють істотний вплив на становлення особистості дитини.

2. Вплив сім'ї на створення здоров'язберігаючого середовища .

Сім'я - це особлива атмосфера, в якій діти діляться з батьками своїми турботами, думками, справами та новинами, це та педагогічнасистема, в якій дитина перебуває постійно, тому кожен член сім'ї також постійно здійснює виховання дитини.

Поведінка дитини є своєрідним індикаторомсімейного благополуччя або неблагополуччя .

Батьківська увага, як і  педагогічнийвплив, повинна мати певну міру. Увага не повинна переходити в настирливість.

Таким чином,самев сім'ї людина отримує перший досвід соціальної взаємодії, тут виявляються з найбільшою повнотою індивідуальність дитини, її внутрішній світ. Головне в сімейному вихованні - досягнення духовного єднання, моральної зв'язку батьків з дитиною.

При роботі з батьками учнів враховуються проблеми, висунуті перед суспільством самим життям: нечисленність сім'ї, виховання в ній одну дитину; окреме проживання молодого подружжя та звідси - утрачені сімейні традиції,дефіцит спілкування батьків з дітьми у зв'язку з великою зайнятістю батьків. Індивідуальна робота з батьками та іншими дорослими членами сім'ї учня складна і різноманітна.

 Дуже уважно слід відноситься до прохань батьків. Не виконати прохання можна тільки в тому випадку, якщо її виконання може завдати шкоди дитині.

Основна форма роботи з колективом батьків - батьківські збори.

Батьківські збори зближують вчителів і батьків, наближають сім'ю до школи, допомагають визначити найбільш оптимальні шляхи впливу у виховному впливі на дитину. На зборах батьків систематично знайомлять з цілями і завданнями, змістом, формами і методами, виховання та навчання дітей у сім'ї та школі.

        Вивчення сімейного середовища вкрай важливо , адже саме в ній дитина отримує перший соціальний досвід, прилучається до того чи іншого стилю поведінки, засвоює моральні норми і цінності. Було б доцільно проводити анкетування  «Причини виникнення конфліктів у сім'ях»

 Наприклад:

1 - нерозуміння

2 - порушення етики взаємовідносин

3-відмова брати участь у сімейних справах, турботах

4 - розбіжності в питаннях виховання дітей

5 - зловживання алкоголем

6 - неувага з боку дорослих

    3. Вплив школи на створення здоров'язберігаючого середовища .

Основні етапи росту і розвитку дитини припадає на період шкільного життя - від 6 до 18 років. Тому система організації навчальної та виховної діяльності у школі  має першорядне значення для охорони здоров'я дітей, формування здорового способу життя. Загальна середня освітапокликана забезпечити духовне і фізичне становлення особистості, підготовку молодого покоління до повноцінного життя в суспільстві, виховання громадянина , оволодіння ним навичками розумової та фізичної праці, формування в нього моральних переконань, культури поведінки, естетичного смаку та здорового способу життя .

Проводити дослідження з метою отримання  відомостей з проблеми здоров'язберігаючого середовища. Основним методом дослідження може бути вибіркове анкетування учнів. Під час, якого можна :

- визначити ступінь  проінформованості учнів про проблеми створення здоров'язберігаючого середовища;

- вивчити ставлення учнів до здорового способу життя та їх уявлення про здоров'язберігаюче  середовище;

-зв'ясувати якою мірою діти дотримуються  основні правила і принципи здорового способу життя.

- визначити ступінь уявлення учнів про сутність і складові компоненти здорового способу життя

Питання для анкетування «Складові здорового способу життя»:

1 - заняття спортом, фізичною культурою;

2 - відсутність шкідливих звичок;

3 - гігієна харчуванняі культура прийому їжі;

4 - розумний режим праці та відпочинку;

5 - психогігієна;

6 - дотримання правил особистої гігієни.

Результат: виявлення рівеня сформованості в учнів уявлення про те, що потрібно робити, щоб дотримуватися здорового спосібу життя. Для здорового способу життя недостатньо зосереджувати зусилля лише на подолання чинників ризику виникнення різних захворювань (боротьбі з алкоголізмом, тютюнопалінням, наркоманією, гіподинамією, нераціональним харчуванням, конфліктнимивідносинами), а важливо виділити і розвивати всі ті різноманітні тенденції, які "працюють" на формування здорового способу життя , адже наш час характеризується гіподинамією (зниженням сили м'язових скорочень) і гіпокінезією (довготривалим зменшенням обсягу рухів). Гіподинамія та гіпокінезія - справжнє лихо для  людей. Дуже важливо крім занять з фізкультури у школі, активно залучати учнів до відвідування різних спортивних секцій, проводити  спортивні змагання між класами, саме ця форма активної діяльності учням найбільше подобається.

Проводити дослідження, щоб дізнатися думку і ставлення підлітків до вживання спиртних напоїв,  куріння,яке є найпоширенішою і, мабуть, однією з найбільш шкідливих звичок. Воно є хворобою століття, настільки ж небезпечною для здоров'я людей, як ВІЛ-інфекція, алкоголізм, наркоманія, хвороби, що передаються статевим шляхом, туберкульозі т.д.

У той час як, учні намагаються дотримуватися активного способу життя, усвідомлюють шкоду шкідливих звичок , приділяють недостатню увагу гігієні харчування і культурі їжі, а також дотриманню певного режиму дня.

Для того щоб учні були більш обізнані в галузі раціонального харчування, потрібно проводити просвітницьку діяльність не тільки у відношенні учнів, а й їхніх батьків, тому що правильне здорове харчуванняграє не менш важливу роль, ніж оптимальна фізична активність.

З метою формування навичок здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок можна виділити такі напрямки діяльності:

1. Організація і проведення виховної та культурно-масової роботи з учнями по пропаганді здорового способу життя, екологічної культури.

2. Формування навичок культури поведінки і організації побуту учнів.

3. Вивчення індивідуальних особливостей, інтересів і схильностей учнів. Проведення індивідуальної роботи з учнями, схильними до асоціальної поведінки.

4. Організація змістовного дозвілля учнів з формування здорового способу життя, відповідального ставлення до навколишнього середовища, проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями.

5. Організація роботи з благоустрою школи та прилеглої території, економного витрачання електроенергії, води.

7. Організація практичної діяльності учнів з захисту та поліпшенню природного оточення в позаурочний час.

 

 

Подобається