PRESENT CONTINUOUS TENSE


ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ PRESENT CONTINUOUS TENSE:

Описує дію, яка проходить у момент мовлення.

Вживається у реченнях з обставиною «now» («зараз»), «at the moment» («у цей момент») ─ What are you writing? ─ I am writing a letter to my friend. ─ Що ти (зараз) пишеш? ─ Я пишу (зараз) листа моєму другові. ─ We are not working. ─ Ми не працюємо (зараз).

Інші випадки вживання Present Continuous Tense:

1. Запланована дія, яка обов'язково відбудеться у найблнжчому майбутньому: What are you going to do tonight? — Що ти будеш робити ввечері? I'm going to visit my parents. — Я поїду відвідати батьків.

2. У значенні майбутнього часу: I'm going to meet the friends tomorrow. (= I'm meeting ...) — Я зустрічаюся з друзями завтра.

3. Майбутнє, ознаки якого є в теперішньому: She's going to have a baby.— У неї буде дитина.

4. Вживасться для вираження висловлювань на позначення роздратування та критики, в яких зазвичай використовусться прислівник always: You are always telling me lies! — Tи завжди обманюєш мене!

5. Вживасться для вираження змін, які відбуваються тривалий час: The climate is slowly getting warmer.— Клімат повільно теплішає. It's getting dark. — Сутеніє.

6. Вживасться для вираження дій чи ситуацій, що є тимчасовими: Не is living at. the hotel at thp moment.— Bin зараз живе у готелі. We're working on a new experiment.— Ми працюсмо над новим експериментом.

Подобається