Практико - орієнтований, особистісний проект «Казка як перша сходинка у вихованні дитини»


Епіграф проекту:

Без казки і казкової ситуації

всі пояснення для дитини

мертві, бо мовчить її серце.

В. Сухомлинський.

1. Учасники проекту: учні, вихователь, батьки.

2. Актуальність, необхідність, значущість обраної теми:

     Навчання шестирічок – найгостріша на сьогоднішній день проблема.

     Що  відрізняє шестирічного першокласника від семирічного? В пошуках відповіді на це питання першою приходить думка про готовність дитини до шкільного навчання.

     Для успішного навчання важливе значення має психологічна готовність дитини до школи, яка включає:

-         навчальну мотивацію ( пізнавальні і соціальні мотиви навчання);

-         рівень інтелекта;

-         розвиток мовлення;

-         розвиток фонематичного слуху.

    Як правило, складові психологічної готовності до школи формуються природним шляхом за умови нормального розвитку дитини, який передбачає, що дитина:

-         грається з дорослими, однолітками;

-         розфарбовує, вирізає, клеїть, конструює, складає мозаїку, кубики по зразку, грає на іграшкових музичних інструментах;

-         слухає казки, оповідання і обговорює їх з дорослими.

   Здається, так зробити, щоб усе перелічене було присутнє в житті маленької дитини, і досягти бажаного результату – нормального розвитку на момент вступу до школи, просто.

  Але, як показують численні бесіди з батьками дітей, неготових до школи, такі ігри як мозаїка, кубики з сюжетними малюнками, лото, конструктори, зникли з дитячого вжитку.

   А книжки, які читають сьогодні дітям, не завжди спонукають до розвитку. Телевізор – уже звичний замінник батьківського тепла, спілкування. А про комп`ютер краще зовсім не згадувати! Усе це призводить до зниження інтелектуальної активності, творчості, згасання пізнавальних потреб дитини.

    Життя показує, що на момент вступу до школи більшість першокласників психологічно не готові до школи. Моє призначення, як вихователя, допомогти кожній дитині легше пройти процес адаптації до шкільного навчання, відчути впевненість у своїх силах, здібностях; сприяти розвитку пізнавальної мотивації, творчості дитини. Допомагає мені в цьому казка. Адже казка (на думку В.Сухомлинського) – активна творчість, яка охоплює всі сфери духовного життя дитини, її розум, почуття, уяву, волю. Казка не віддільна від краси, сприяє розвиткові естетичних почуттів, без яких немислиме благородство душі, чуйність, героїчний вчинок. Завдяки казці дитина осягає світ не лише розумом, але й почуттями, а в казці вона знаходить реальну форму виявлення своїх духовних сил. Казка виховує любов до рідного краю вже тому, що сама вона – творення народу. Саме тому я вибрала  тему проекту « Казка – як перша сходинка у вихованні дитини»

     Казка з давніх часів була і буде фундаментом розвитку   дитини, вона запалює вогник любові і допитливості до знань, тому мета проекту така:

3. Мета проекту:

   -  ознайомити дітей з терміном «казка», з класифікацією казок, їх особливостями;

   - розвивати мовлення, образне мислення, творчу уяву, фантазію, кмітливість;

   - виховувати інтерес до читання;

   - сприяти естетичному розвиткові дітей;

   - формувати соціальні, комунікативні вміння і навички;

   - виховувати потребу в чуйності, доброті, співчуття до оточуючих, бажання творити радість і добро.

   - виховувати патріотичні почуття.

4.  Завдання проекту:

-         допомогти першокласникам адаптуватися до школи;

-         сприяти розвитку пізнавальної мотивації шестирічок;

-         організація співпраці з батьками з питання популяризації казки.

5. Метод проекту дозволить:

- створити доброзичливу, «казкову» атмосферу навчання і виховання;

- сприяти вихованню творчої особистості;

- розвити прагнення дитини слухати і читати казки;

- позитивно ставитися до самого себе та інших дітей;

- дотримуватись правил спілкування.

6. Характеристика проекту: 

-         за остаточними результатом:  практико-орієнтований;

-         за кількістю учасників: індивідуальний, колективний, груповий;

-         за тривалістю: 1 рік;

-         за ступенем самостійності: частково-пошуковий, особистісний;

-         за характером контактів: внутрішній.

7. Термін реалізації проекту : 2015-2016 р.

8. Прогнозований результат:

-         розвиток пізнавальної мотивації;

-         вміння висловлювати свої думки і почуття;

-         сформованість у дітей інтересу до читання казок

-         вміння керувати власними емоціями, почуттями в спілкуванні.

9. Етапи та завдання реалізації проекту:

Етапи

Завдання

Діяльність

Термін

Результат

Виконавці

Аналіичний

І

Виявити рівень готовності першокласників до навчання у школі

- проведення експерименту;

- аналіз результатів експерименту.

Вересень 2015

Висвітлення проблеми психологічної готовності до школи.

Вихователь, психолог.

Підготовчий

ІІ

- емоційне налаштування;

- формування творчих груп;

- визначення форм і методів роботи;

- розробка основних ідей;

- збирання та аналіз даних;

- обгрунтування актуалізації(припушення про результати і шляхи їх досягнення).

Жовтень

Висвітлення значення казки у вихованні, формуванні моральних суджень і понять.

 

Домашнє завдання: ілюстрація або аплікація до казки.

Вихователь, батьки.

Адаптивний

ІІІ

Відійти від традиційної педагогіки  (односторонньої передачі знань).

Опанування методу проектів:

- допомогти учням визначити мету проекту;

- учень активний  - учитель створює

умови для прояву активності ;

- батьки – співучасники проекту.

Листопад - грудень

Проведення діагностики інтересу до казки.

 

Співпраця з батьками учнів з питань популяризації казок

Вихователь.

Практичний

ІV

- Реалізація практико-орієнтованого проекту «Казка як сходинка до навчання»

- Використання всього матеріалу з урахуванням теми і мети проекту.

- Підготовка наочно-графічного матеріалу, розробка проекту.

- Контроль і корекція проміжних

результатів, співвідношення їх з метою, керівництво, координація роботи учнів

Січень-березень.

- моніторинг рівня

сприйняття матеріалу

- розвиток 

 творчих інтересів учнів та їхніх батьків

Вихователь, учні.

Узагальнення та корекція

V

- Порівняння результатів роботи з поставленою метою та завданнями;

- підготовка звіту про підсумки реалізації проекту «Казка як сходинка до навчання»

- Демонстрація і захист проекту в групі продовженого дня, на МО;

- зіставлення первинних завдань і результатів роботи;

- обговорення  результатів проекту, пізнавальних, творчих і моральних знахідок.

Квітень

- Кількість учнів,  які виконували творчу роботу;

- наявність робіт учнів;

- збільшення активності учнів щодо участі в конкурсах, інсценізаціях, виставах.

Вихователь, учні.

10.Основні  перспективні напрямки проекту.

Зміст

Форма роботи

1.

Інтелектуальна діяльність

1. Розвиток психічних процесів ( пам`ять, увага, уява).

2. Формування інтелектуальних умінь.

 

Конкурси, вікторини, інтелектуальні ігри, ігри-драматизації, складання казки, лялькова вистава.

2.

Комунікативна діяльність

1. Формування навичок спілкування.

2. Формування духовних цінностей.

3. Формування навичок безконфліктного спілкування.

Ігри, казки. Години спілкування. Виховні заходи.

3.

Художньо – естетична діяльність

Розвиток творчих здібностей в:

- образотворчому мистецтві;

- театралізації;

- музиці;

- поезії.

Конкурси, вікторини, лялькові вистави.

11. Організаційна діяльність.

Зміст

Термін виконання

Відповідальний

1.

Вивчення питань, пов`язаних із проблемою проекту «Казка як перша сходинка у вихованні дитини».

І етап - вересень

Вихователь.

2.

Визначення напрямків роботи групи продовженого дня над проектом.

ІІ етап - жовтень

Вихователь.

3.

Створення проекту «Казка як перша сходинка у вихованні дитини» та опрацювання основних напрямків роботи за проектом.

Визначення етапів реалізації проекту. Розробка заходів роботи над проектом.

 

ІІІ етап – листопад

грудень

Вихователь, учні, батьки.

   4.

Організація роботи творчих груп учнів.

 ІV етап – січень, лютий

Вихователь.

5.

 Опрацювання технології творчих груп. Узагальнення роботи  за проектом.

V етап – березень, квітень

Вихователь.

12. План реалізації проекту «Казка як перша сходинка у вихованні дитини»

Основні напрямки та зміст роботи.

Форма реалізації.

Терміни

Відповідальні особи.

Примітка.

1.

Готовність першокласників до навчання.

Анкетування дітей.

Вересень-жовтень

Психолог, вихователь

 

2.

«Наші гості дорогі – три літери чарівні».

Ігрова хвилинка.

жовтень

Вихователь

 

3.

«Казка вчить, як треба жити – Будемо її любити».

Читання казок з обговоренням.

Вересень-травень

Вихователь, батьки.

 

4.

Улюблена казка

Ілюстрація, аплікація.

Листопад

Батьки, діти

 

5.

«Дружіть із казкою, малята,

І між собою теж дружіть»

Лялькова вистава «Яблуко».

Листопад

Вихователь, діти.

 

6.

«Казкова математика»

 

Ігрова хвилинка.

Грудень

 

Вихователь

 

7.

«Загадкова скарбничка»

Конкурсна програма

Грудень

Вихователь

 

8.

«З якої казки?»

Вікторина

Січень

Вихователь

 

9.

«Подорож в країну маленьких казок В.Сухомлинського».

Усний журнал.

Лютий

 

Вихователь

 

10.

«Свято – театралізація за творами В.Сухомлинського»

Гра

Березень

Вихователь

 

11.

«Казковий єралаш»

Лялькова вистава

Квітень

Вихователь

 

12.

Виставка малюнків «Моя улюблена казка»

Лялькова вистава за власним сценарієм

Травень

Вихователь

 

13. Результати проекту.

           Досягнені результати:

Казка, це той чинник, який вчить, як треба жити(сприяє розвитку дитини її майбутнього життя.

Виховання через казку доводить:

- добро переважає над злом;

- розум перемагає силу;

- не смійся над слабшим;

- щоб не було біди, дотримуйся правил безпечної поведінки;

- тільки гуртом можна досягти перемоги;

- правда перемагає кривду;

- праця як основний засіб досягнення мети.

           Сформували:

* Активну мотивацію щодо читання казок;

* уміння визначити особливості казки;

* уміння розрізняти казку народну і літературну;

* уміння визначити головну ідею казки для формування моральних якостей;

* уміння перенести казку на реальну подію з життя.

 

 

Подобається