ПОРТФОЛІО


Освіта:

Одеський державний екологічний університет; Комунальний вищий навчальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г. Шевченка", напрям підготовки «Початкова освіта» 27.06.2019р; додаткова кваліфікація Дефектолог. Вихователь дітей з порушенням психофізичного розвитку, асистент педагога з інклюзивної освіти.

Досвід роботи:

Професійна діяльність  здійснюється у різних напрямках. Є відповідальною особою Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) та тьютором дистанційних курсів підвищення кваліфікації вчителів. У своїй діяльності відповідаю за збір, оброблення, внесення/редагування, ведення обліку та зберігання персональних даних співробітників академії; вношу інформацію щодо структурної систематизації даних, які містяться в ЄДЕБО, відповідно до державних та/або галузевих класифікаторів, і підтримую її актуальність. Здійснюю заходи з захисту даних, що містяться в ЄДЕБО, виконую інші функції щодо забезпечення функціонування ЄДЕБО.

Напрямки професійного розвитку:

Постійно підвищую свій фаховий рівень.

У 2014 році пройшла курси підвищення кваліфікації за категорією «Завідувачі (методисти) методичних кабінетів закладів післядипломної педагогічної освіти без виділення профілю, видане Державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту освіти»), пройшла навчання та отримала сертифікат Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» про успішне завершення курсу ТЬЮТОРІВ дистанційної освіти та використання сервісів ІКТ порталу «Освіта Одещини» 01.11.2016р; у 2019 році – курси підвищення кваліфікації за категорією «Методисти структурних підрозділів закладів ППО без виділення профілю», видане Центральним інститутом післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

У 2018 році була учасником українсько-австрійського проєкту «Інклюзивна освіта». У 2019 році взяла участь у Міжнародних конференціях: «Перспективи розвитку регіональної стратегії інклюзивного навчання»; «Что значит аутизм как медицинский диагноз и чем он не является. Включение и воспитательные модели для детей с особыми потребностями»; семінарі «Інклюзія як засіб розвитку школи»; тренінгах: «Альтернативна та додаткова комунікація», «Поведінкова терапія нетипової поведінки у дітей», «Функціональні цілі в сенсорній інтеграції, практичне застосування у повсякденному житті елементів сенсорної інтеграції», «Моторний розвиток дітей, позиціонування без болю дітей з порушенням моторного розвитку, з метою включення дитини в соціальне життя. Розширення можливостей спілкування дитини за допомогою засобів альтернативної та додаткової комунікації».

У 2020 році була учасником ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку» (14.05.2020 рік).

 

 

Подобається