План роботи шкільної бібліотеки

Аналіз роботи шкільної бібліотеки за 2014/2015 навчальний рік

 

Протягом 2014/2015 навчального року шкільна бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи. Згідно з „Положенням про бібліотеку навчального закладу” книжковий фонд художньої літератури бібліотеки у 2014/2015 навчальному році зріс на 79 примірників. З них 23 примірники подаровано  школі.

Фонд підручників у 2014/2015 навчальному році зріс на 121 примірник.

До бібліотеки школи записано 110 читачів: 93 учні і 17 співробітників школи.

Було видано 1359 підручників на 2014/2015 н.р. Художньої літератури протягом навчального року видано 2233 примірників.

Проведено цикл бесід  про роль бібліотеки і культуру читання (за окремим планом).

Електронна картотека підручників постійно поповнювалася в міру надходження нових підручників.

Протягом року комп’ютер, встановлений у бібліотеці використовувався для підготовки учнями рефератів.

В бібліотеці оформлений ігровий куточок для розвитку інтелектуальних здібностей учнів.

У лютому 2015 року проведений районний семінар шкільних бібліотекарів "Розширення інформаційних функцій шкільної бібліотеки"

Протягом року бібліотека брала участь у всіх загальношкільних заходах:

а) тиждень, присвячений  Т.Г.Шевченку:

а) книжкові виставки;

б) участь у різноманітних конкурсах.

в) екскурсії 1-5 класів до бібліотеки;

Протягом року проводились екскурсії 1-5-х класів до бібліотеки.

Було оформлено книжкові виставки до знаменних дат року, проведено заплановані заходи.

Згідно з планом роботи шкільної бібліотеки на 2014/2015 навчальний рік були проведені такі заходи:

 

І.  Інформаційно-бібліографічна робота (за окремим планом)

 

-         Оновлені тематичні полиці:

«Увага!Увага!Правила маленького пішохода або школа виживання»

«Молодь обирає здоров’я»

«На допомогу вчителю» та ін..

 - Вивішувались інформаційні вісники:

«Нові надходження»

«Радимо прочитати»

 

ІІ. Масові заходи:

 

-         Книжкові виставки (наприклад, «Україна – незалежна», «День Державного прапора»,  «День пам’яті жертв голодомору», «1 Грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом»)

-         Бібліотека брала участь у предметних тижнях і олімпіадах.

     -  Допомога протягом року класним керівникам у проведенні бесід з питань      техніки безпеки, охороні здоров’я і життя дітей.

-         Свято врожаю – добір віршів для оформлення виставки.

-         Цикл заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови, спільно з учителями української мови та літератури.

-         «Учителю вклонімося до землі». Допомога в урочистих заходах з нагоди Дня вчителя.

 

-         Виставка стінних газет, малюнків, присвячених трагедії на ЧАЕС.

-         Допомога у підготовці семінарів.

-         Свято День матері. Добір віршів, пісень про матір.

-         Протягом усього навчального року надавалась допомога педагогічному колективу в доборі методичної та художньої літератури для проведення уроків та різноманітних заходів.

-         Постійно поповнювався новими надходженнями електронна картотека підручників.

-         На педагогічних радах учителі отримували інформацію про нові надходження до бібліотеки підручників та художньої літератури.

-         Ведуться всі форми обліку фонду бібліотеки.

-         Проведено інвентаризацію фонду підручників.

-         Своєчасно ведеться обробка, видача нових підручників, а також списання старих підручників.

-         Проведена акція «Подаруй бібліотеці книгу». Учнями школи  подаровано 11 примірників ,зібрано 56 кг. макулатури і придбано 4 примірники.

-         У приміщенні бібліотеки постійно проводиться робота по підтримці естетичного вигляду.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

      І. Основні показники роботи бібліотеки

                   за 2014- 2015  навчальний рік

 

 

№ з/п

Основні напрямки роботи

Кількісні показники

1.      

Усього користувачів

110

2.      

Із них: учнів-читачів

93

3.      

вчителів та інших працівників

17

4.      

Середня відвідуваність

6

5.      

Кількість книжкових виставок

14

6.      

Довідково-бібліографічна робота:

17

 

      - довідки адресні

1

 

      - довідки тематичні

14

 

- довідки фактографічні

 

7.

Книжковий фонд :

4264

 

художня література

2299

 

фонд підручників

1965

8.

Книговидача

2233

9.

Обертаність

0.5

10.

Читаність

20

11.

Кількість відвідувань

643

12.

Надходження фонду :

 

 

художня література

79

 

підручники

121

13.

Вибуло художньої літератури

-

14.

Списання за 2014/2015 навчальний рік (підручники)

224

15.

Штат працівників

1

16.

Площа бібліотеки

51.34

17.

Наявність комп'ютерної техніки:

комп'ютер

 

1

 

 

 

 

ІІ. Основні задачі та напрямки роботи шкільної бібліотеки

Задачі шкільної бібліотеки

1.     У новому навчальному році бібліотека працюватиме над науково-методичною темою: «Творчий підхід до виховання у дітей інтересу до читання».

2.     Основні завдання: Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

3.     Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є підвищення інформаційної, виховної, пізнавальної, культурологічної та навчальної функцій.

4.      Регламентування роботи відповідно до державних документів про  бібліотечну справу в Україні.

5.     Ведення довідково-бібліографічного апарату, регламентованої бібліотечної документації та діловодства  українською мовою.

6.     Орієнтування в роботі з фондом на примноження, збереження і максимальне використання саме української літератури.

7.     Створення умов для відкритості фондів і оперативного повідомлення читачів про зміст наявного фонду та нових надходжень.

8.     Ведення масової та індивідуальної роботи з популяризації української книги.

9.     Виховання в учнів культури читання, бережливого відношення  до книги, прищеплення навичок самостійного роботи з книгою, потреби в читанні, уміння користуватися бібліотекою.

10.       Сприяти підвищенню майстерності вчителя шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

11.       Допомога педагогічному колективу  в роботі з обдарованими дітьми.

12.       Забезпечення вчителів матеріалами щодо організації правового, національного, трудового та естетичного виховання учнів.

13.       Надання допомоги вчителям у науково-методичній роботі, у вивченні досягнень педагогіки й психології, нових педагогічних технологій та їх застосування на практиці.

14.       Інформування шкільних методичних об’єднань про нові надходження підручників та методичної літератури.

15.       Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії культури українського народу і вихованню за допомогою цієї  літератури поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

16.       Пропаганда здорового способу життя.

17.       Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю.

18.       Проведення індивідуальної роботи з читачами як підґрунтя інформаційної культури школярів.

19.       Покращення диференційованого обслуговування користувачів бібліотеки; організація книжкового фонду з урахуванням змін інтересів читачів.

20.       Здійснення комп’ютерної каталогізації підручників.

Напрямки діяльності бібліотеки

1.     Робота з учнями.

2.     Уроки культури читання.

3.     Бібліографічні огляди.

4.     Інформаційні ті інші огляди літератури.

5.     Доповіді про навички роботи з книгою.

6.     Предметні тижні.

7.     Підтримка загальношкільних заходів.

 

III Діяльність шкільної бібліотеки, яка сприяє гуманітаризації навчально-виховного процесу і духовного становлення учня

1. Формування і задоволення читацьких потреб, індивідуальна робота з читачами

з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1.      

Організація екскурсій для учнів 1-х та 5-х класів, знайомство з фондом.

вересень

бібліотекар, кл.керівники

 

2.      

Звірити читацькі формуляри зі списками учнів по класах та списком працюючих педагогів.

вересень

бібліотекар

 

3.      

Під час перереєстрації читачів виявити їхні інтереси до певних тем, інформаційні потреби, провести бесіду про правила користування бібліотекою.

вересень

бібліотекар

 

4.      

Проаналізувати попит на літературу програмних творів.

І семестр

бібліотекар

 

5.      

Інвентаризація фонду підручників на 10.06.2015

червень

бібліотекар

 

6.      

Проведення рекомендаційних бесід з учнями під час видачі літератури.

протягом року

бібліотекар

 

7.      

Проведення бесід про прочитану книгу.

протягом року

бібліотекар

 

8.      

Проведення консультацій з вибору літератури біля книжкових полиць

протягом року

бібліотекар

 

9.      

Правила спілкування з книгою. Гігієна читання

протягом року

бібліотекар

 

10.            

Взаємодія шкільної бібліотеки з педпрацівниками:

1. Інформаційне забезпечення  вчителів новинками літератури, що надійшли до бібліотеки;

а) інформація про надходження нових підручників,програмної літератури, літератури з позакласного читання, методичної літератури.

протягом року

бібліотекар

 

 

 

 

 

11.            

Спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників:

- перспективне замовлення підручників спільно з методистом;

- організація видачі та прийому підручників;

- робота з ліквідації заборгованості підручників;

- проведення бесід з учнями, батьками щодо збереження підручників

 

 

 

 

протягом року

 

травень,

серпень

травень-червень

протягом року

 

 

 

 

 

бібліотекар

методист

 

бібліотекар

 

бібліотекар

 

кл.керівники

 

12.            

Проведення разом з учителями масових заходів щодо популяризації книги та читання

протягом року

бібліотекар

вчителі

 

13.            

Проведення разом з учителями занять щодо популяризації бібліотечно-бібліографічних знань (окремий план)

протягом року

бібліотекар

вчителі

 

 

 

14.            

Організація книжкових виставок, оглядів літератури, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу.

протягом року

бібліотекар

вчителі

 

15.            

Надання читачам кваліфікованої допомоги в доборі літератури про історію України, історію рідного краю

протягом року

бібліотекар

вчителі

 

 

 

 

2. Інформаційно-бібліографічна робота

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

 

1.                 

                   1 клас

Тема 1. Перше відвідування бібліотеки. Подорож бібліотекою. Знайомство з «книжковим домом». Поняття «читач», «бібліотека», «бібліотекар».

Тема 2. «Мандрівка книжковим містом».Основні правила користування бібліотекою. Як самому записатися до бібліотеки. Як самому вибрати книгу.

 

жовтень

 

 

 

 

 

січень

 

бібліотекар

 

 

 

 

 

бібліотекар

 

 

 

 

 

 

               2 клас                                 Тема 1.Види  і типи дитячих книг Основні правила і вміння  поводження з книгою. Ознайомлення з правилами спілкування й поводження з книгою.

Тема 2.Основні елементи книг. Структура книги. Хто і як створює книги.

 

Жовтень

 

 

 

 

 

лютий

 

Бібліотекар

 

 

 

 

 

Бібліотекар

 

 

 

 

 

           3 клас

Тема 1.Щоб книги довше жили. Навчання вмінню обгорнути книгу, простішому ремонту книг. Тема 2.Бібліотека – книжчин дім.

 

листопад

 

 

березень

 

 

бібліотекар

 

              4 клас

Тема 1. Знайомство з бібліотекою. Роль і значення бібліотеки. Поняття «абонемент», «читальний зал». Розміщення книг на полицях, самостійний вибір книг.

Тема 2. Які книги допомагають нам вчитися.

 

грудень

 

 

 

 

 

квітень

 

бібліотекар

 

               5 клас

Тема 1.Щоденник читача.

Тема 2. Історія створення книги.

 

вересень

січень

 

бібліотекар

 

              6 клас

Тема 1. Відгук про книгу.

Тема 2. Вибір книги у бібліотеці.

 

жовтень

лютий

 

бібліотекар

 

             7 клас

Тема 1. Книги, які знають все. Твої перші енциклопедії, словники, довідники. Уявлення про словник, довідник,

 

Листопад

 

 

 

 

бібліотекар

 

 

енциклопедію. Структура довідникової літератури: алфавітне розташування матеріалу, алфавітні покажчики, предметні покажчики.

Тема 2. Виникнення книгодрукування в Україні.

 

 

 

 

 

березень

 

 

               8 клас

Тема 1. Писемні пам′ятки України. Роль книги в житті суспільства і формуванні визначних людей.

Тема 2. Довідковий апарат книги. Як побудована книга. Анотація, передмова, післямова, зміст, словник. Використання знань про структуру книги під час вибору книг,роботи з нею.

 

Грудень

 

 

 

квітень

 

 

бібліотекар

 

 

                 9 клас

Тема 1. Історія виникнення та види каталогів.

Тема 2. Титульна сторінка книги і каталожна картка. Шифр. Основні підрозділи. Розташування карток у каталозі і книг на полиці.

 

Вересень

 

січень

 

бібліотекар

 

 

 

 

 

 

              10 клас

Тема 1.Методи самостійної роботи з книгою. Інформаційний пошук літератури для реферату. Структура реферату і грамотне оформлення.

Тема 2. Необхідність та практичність картотек. Довідкова література. Пошук літератури за допомогою систематичного каталогу.

 

Жовтень

 

 

 

 

Лютий

 

 

бібліотекар

 

 

 

 

 

 

 

                11 клас

Тема 1. Бібліографія. Анотація. Використання знань про структуру книги під час вибору книги, роботи з нею.

Тема 2. Комп′ютерне забезпечення. Бібліотеки

майбутнього.

 

Листопад

 

 

 

березень

 

бібліотекар

 

2.

Вивішувати інформаційні вісники: « Нові надходження літератури».

Протягом року

бібліотекар

 

3.

Оновити тематичні полиці:

«На допомогу вчителю»

«Стежками рідного краю»

Протягом року

бібліотекар

 

 

 

 

 

3. Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів   спільно з педагогічним колективом

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1.      

Продовжити надання допомоги  вчителям-предметникам у роботі з обдарованими дітьми (добір літератури, підручників, довідкового матеріалу).

Протягом року

Бібліотекар

 

2.      

До дня проголошення незалежності України:

книжкова виставка „Україна – незалежна держава ”

Серпень-вересень

Бібліотекар

 

3.      

Тематична поличка "До нового навчального року"

27.08.15- 31.08.2015

Бібліотекар

 

4.      

Тематична поличка до Першого уроку «Україна - єдина нація»

27.08.2015

Бібліотекар

 

 

5.      

День знань

01.09.2015

Бібліотекар

класні керівники

 

6.      

Участь в екологічних акціях. Підбір матеріалів.

ІІ тиждень

Бібліотекар

Учитель біології

 

 

 

7.      

Місячник «Увага! Діти на дорозі»

Тематична поличка «Увага! Правила маленького пішохода! Та школа виживання»

Протягом місяця

Бібліотекар

Класні керівники

 

8.      

Міжнародний день писемності. Бесіди «Якого кольору слова».

08.09.2015

 

Бібліотекар

Учителі української мови та літератури

 

9.      

Тиждень фізкультури і спорту

Огляд літератури "Секрети здоров´я"

ІІ тиждень

Бібліотекар

 

10.            

125 років від  дня народження А. Крісті (1890-1976), англійської письменниці

15.09.2015

Бібліотекар

Учитель зарубіжної літератури

 

11.            

Міжнародний день миру

 

 

21.09.2015

Бібліотекар

Педагог-організатор

 

12.            

Свято врожаю "Осінь щедра, осінь мила на порозі в нас стоїть".

ІІІ тиждень

Бібліотекар

Педагог - організатор

 

 

 

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

13.            

170 років від дня народження І.К.Карпенка-Карого (1845-1907), українського драматурга

Перегляд презентації

29.09.2015

Бібліотекар

Учителі української мови та літератури

 

 

 

14.            

Всеукраїнський день бібліотек.

Екскурсії, бесіди в бібліотеці про користь читання, про історію створення бібліотек.

Інсценізація казки "Коза-дереза".

30.09.2015

 

Бібліотекар

Класні керівники

 

15.            

 Міжнародний місяць шкільних бібліотек ( за окремим планом)

 

Протягом жовтня

Бібліотекар

Класні керівники

 

16.            

День людей похилого віку

"Поспішайте робити добро"

01.10.2015

Бібліотекар

Педагог - організатор

 

 

 

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

17.            

Допомога в підготовці заходів до святкування Дня працівників освіти.

02.10.2015

Бібліотекар

 

18.            

День українського козацтва

День захисника України

14.10.2015

Бібліотекар

Кл. керівники

 

 

19.            

80 років від дня народження Б.І.Олійника (1935), українського поета

22.10.2015

Бібліотекар

Учитель укр.. літератури

 

20.            

Тиждень здоров´я "Молодь обирає здоровий спосіб життя"

 

ІІІ тиждень

Бібліотекар

Кл. керівники

 

21.            

95 років від дня народження Дж.Родарі (1920-1980), італійського письменника

23.10.2015

Бібліотекар

Учитель світової  літератури

 

22.            

Тиждень пам′яті, присвячений Дню визволення України від фашистських загарбників(згідно з планом школи).

28.10.2015

Бібліотекар

Кл. керівники

 

23.            

День української писемності та мови ( згідно з планом роботи школи).

09.11.2015

 

Бібліотекар

Учителі укр.. мови

 

 

 

 

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

 

Відмітки про виконання

24.            

160 років від дня народження Д.І.Яворницького (1855-1940), українського історика

06.11.2015

Бібліотекар

Вчитель історії

 

25.            

165 років від дня народження Р.Л.Стівенсона (1850-1894), англійського письменника

13.11.2015

Бібліотекар

Учителі світової літератури

 

26.            

Міжнародний день толерантності «Ввічливість-шлях до взаєморозуміння»

16.11.2015

Бібліотекар

Класні керівники

 

27.            

День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні.

«Чорні крила над Україною» (згідно з планом школи)

28.11.2015

Бібліотекар

Класні керівники

 

28.            

Міжнародний День прав дитини

"Діти:їхні права і обов´язки"

ІV тиждень

Бібліотекар

Кл. керівники

 

29.            

180 років від дня народження М.Твена (1835-1910), американського письменника

30.11.2015

Бібліотекар

Вчитель світової літератури

 

30.            

Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Бесіди. Книжкова виставка.

01.12.2015

Бібліотекар

Учителі біології

 

 

 

31.            

День прав людини «Подорож у Країну Прав».

10.12.2015

Бібліотекар

Кл. керівники

 

32.            

175 років від дня народження М.П.Старицького(1840-1904),українського письменника

14.12.2015

Бібліотекар

Вчитель укр..літератури

 

33.            

Усний журнал. Українські обрядові свята зимового циклу

 

14.12.2015

 

 

Бібліотекар

Педагог-організатор

 

34.            

120 років від дня народження Г.Г.Верьовки(1895-1964), українського композитора

25.12.2015

Бібліотекар

Вчитель музики

 

 

35.            

Підготовка до новорічних ранків

Підбір матеріалу.

 

28.12-29.12.2015

Бібліотекар

Педагог-організатор

 

36.            

150 років від дня народження Дж.Р.Кіплінга(1865-1936), англійського казкаря

30.12.2015

Бібліотекар

 

37.            

200 років від дня народження О.О.Шухевича (1816-1870), українського письменника

04.01.2016

Бібліотекар

Учителі української літератури

 

38.            

Рейди-перевірки по збереженню підручників.

І тиждень

Бібліотекар

 

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

39.            

Інтегрований місячник здоров′я .

«Здорова людина – здорове суспільство». Дні спорту. Допомога класним керівникам у проведенні бесід з питань техніки безпеки, охорони здоров’я і життя дітей.

Протягом місяця

 

 

 

 

 

Бібліотекар

 

 

 

 

 

 

 

40.            

День Соборності та Свободи України.

 

22.01.2016

Бібліотекар

Учитель  історії

 

41.            

125 років від дня народження П.Г.Тичини (1891-1967), українського поета

27.01.2016

Бібліотекар

Учитель укр... літератури

 

42.            

190 років від дня народження М.Є.Салтикова-Щедріна(1826-1889), російського письменника

27.01.2016

Бібліотекар

Учитель світової літератури

 

43.            

День пам’яті героїв Крут.

 

29.01.2016

Бібліотекар

Учитель історії

 

44.            

Фольклорний фестиваль "Зимові свята"

 

ІV тиждень

 

 

 

Бібліотекар

Кл. керівники

 

45.            

Конкурс книголюбів «Найкращий читач  року»

 

10.02.2016

 

 

Бібліотекар

 

 

46.            

День Святого Валентина «Мелодія двох сердець»

 

ІІ тиждень

Бібліотекар

Педагог-організатор

 

47.            

110 років від дня народження А.Л.Барто(1906-1981),російської письменниці

17.02.2016

Бібліотекар Учитель світової літератури

 

48.            

Міжнародний День рідної мови

«Рідне слово моє, не мовчи!»

 

 

21.02.2016

Бібліотекар

Учителі української мови та літератури

 

49.            

145 років від дня народження Л.Українки(1871-1913), української поетеси

25.02.2016

Бібліотекар

Вчитель укр.. літератури

 

50.            

Допомога в доборі матеріалів до Міжнародного жіночого дня.

«Вшануймо наших матерів».

01.03.2016 – 04.03.2016

Бібліотекар

Педагог-організатор

 

51.            

Тиждень, присвячений Т.Г.Шевченку, згідно з річним планом школи (окремий план)

07.03-11.03.2016

Бібліотекар

Учителі української мови та літератури

 

 

Бібліотекар

Учителі української мови та літератури

 

 

52.            

Всесвітній день поезії.

«Поетична вітальня».

21.03.2016

 

53.            

Всесвітній день водних ресурсів

 

 

22.03.2016

Бібліотекар

Учитель географії

 

54.            

135 років від дня народження М.Підгірянки (1881-1963), української поетеси

 

 

 

29.03.2016

Бібліотекар

Учителі української мови та літератури

 

55.            

Місячник природоохоронної роботи.

Протягом місяця

Бібліотекар

Учитель біології

 

56.            

Участь у природоохоронних  акціях.

 

І та ІІ тижні

 

 

Бібліотекар

Класні керівники

 

57.            

Всеукраїнський тиждень дитячого читання.

Заходи спільно з сільською бібліотекою.

28.03.2016 – 01.04.2016

Бібліотекар

 

 

 

 

58.            

День сміху.

01.04.2016

 

Бібліотекар

Педагог-організатор

 

59.            

 Міжнародний день дитячої книжки. Огляд дитячої літератури, виставки, бесіди про дитячу літературу.

01.04.2016

Бібліотекар

Учителі початкових класів

 

60.            

Всесвітній День здоров´я

07.04.2016

Бібліотекар

Учитель світової літератури

 

61.            

Міжнародний день польоту людини в космос.

Книжкова виставка: «Вони були першими».

12.04.2016

Бібліотекар

 

 

62.            

Вечір зустрічі з випускниками.

ІІІ тиждень

Бібліотекар

Педагог-організатор

 

63.            

День цивільного захисту.

ІІІ тиждень

Бібліотека

Учитель Захисту Вітчизни

 

 

 

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

64.            

Тиждень фізкультури і здоров′я

ІІІ тиждень

Бібліотекар

Учитель фізичної культури

 

65.            

200 років від дня народження Ш.Бронте (1816-1855), англійської письменниці

21.04.2016

Бібліотекар

Учитель світової літератури

 

66.            

День Чорнобильської трагедії.

Заходи згідно з річним планом школи.

26.04.2016

Бібліотекар

 

 

67.            

День пам´яті та примирення.

День Перемоги.

Заходи згідно з річним планом роботи школи. 

02.05.2016-09.05.2016

Бібліотекар

Класні керівники

 

 

68.            

День матері в Україні.

Заходи згідно з річним планом роботи школи. 

ІІ тиждень

 

 

Бібліотекар

Кл. керівники          

 

69.            

Проведення рейду «Живи,книго!»

Робота книжкової лікарні.

ІІІ тиждень

Бібліотекар

Класні керівники

 

70.            

145 років від дня народження В.С.Стефаника(1871-1936), українського письменника

14.05.2016

Бібліотекар

Учитель укр..літератури

 

71.            

125 років від дня народження М.О.Булгакова(1891-1940),російського письменника

15.05.2016

Бібліотекар

Учитель світової літератури

 

72.            

Свято Останнього дзвоника.

31.05.2016.

Бібліотекар

Педагог-організатор

 

 

 

4. Бібліотека - педагогам

 


№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1.                 

Доповідь на педагогічній раді про стан бібліотечного фонду на новий навчальний рік.

серпень

бібліотекар

 

2.                 

Добір та огляд літератури для проведення першого уроку.

серпень

бібліотекар

 

3.                 

Провести огляд нових надходжень до бібліотеки.

серпень

бібліотекар

 

4.                 

Спільно з класними керівниками провести бесіди на батьківських зборах про відповідальність за збереження книг, підручників.

протягом року

вересень-квітень

бібліотекар

кл. керівники

 

5.                 

Провести огляд літератури для класних керівників (теми для класних годин).

протягом року

бібліотекар

 

6.                 

Разом із учителями української та зарубіжної літератури скласти списки програмових творів по класах, виходячи з вимог програм та наявності книг у бібліотеці.

вересень-жовтень

бібліотекар

 

7.                 

Поповнювати матеріалами поличку для вчителів

Протягом року

Бібліотекар

 


№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

8.                 

 Надавати допомогу в підготовці масових заходів.

протягом року

бібліотекар

 

9.                 

Зробити аналіз читання дітей початкових класів та його результати довести до відома класних керівників.

протягом року

2-4 класи

бібліотекар

 

 

 

 

5. Робота з батьками

 


№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1.                 

Інформувати батьків про читання книг учнями, розповідати про вимоги до користування підручниками, про культуру читання.

протягом року

бібліотекар

 

2.                 

Поновлювати поличку для батьків «Мамам та татам про виховання»

протягом року

бібліотекар

 

3.                 

У міру надходження інформувати про нові надходження підручників.

протягом року

бібліотекар

 

 

 

6. Організація книжкових фондів, каталогів

 


№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1.                 

Обробка, облік, розміщення нових надходжень.

протягом року

бібліотекар

 

2.                 

Підготовка актів на списання загубленої літератури, застарілої.

протягом року

бібліотекар

 

3.                 

Провести інвентаризацію фондів художньої літератури та підручників.

Травень-червень

бібліотекар

 

4.                 

Робота з фондом шкільних підручників.

а) Привезення і обробка нових підручників, вивчення фонду підручників на предмет придатності їх для використання в поточному навчальному році;

б) Вивчання стану забезпечення учнів підручниками;

в) Підготовка актів на списання загублених за минулий рік підручників

протягом року

бібліотекар

 

5.                 

Ведення всіх форм обліку фонду підручників.

протягом року

бібліотекар

 

 

 


№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

6.                 

Оформлення  передплати на періодичні видання на 2015-2016 роки

2 рази на рік

бібліотекар

 

7.                 

Здійснення обліку (сумарного та індивідуального), технічної обробки, каталогізації, розміщення всіх видів видань, що надійшли до бібліотеки

протягом року

бібліотекар

 

8.                 

Систематичне здійснення розстановки літератури за таблицями ББК

протягом року

бібліотекар

 

 

 

з/п

 

                    Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

9.                 

Організація видачі підручників (збір, обмін).

травень

червень

вересень

бібліотекар

 

10.            

Редагувати алфавітний каталог.

протягом року

бібліотекар

 

11.            

Звірити облікові документи (сумарні книги на художню літературу та підручники) в бухгалтерії району.

Грудень-січень

бібліотекар

 

 

 

 

7. Робота з фондом підручників


№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1.                 

Проаналізувати забезпеченість учнів підручниками, на підставі чого дати замовлення на їхнє отримання.

серпень

вересень

бібліотекар

 

2.                 

Виступ-інформація на серпневій нараді про стан забезпечення підручниками учнів школи.

серпень

бібліотекар

 

3.                 

Провести видачу підручників через класних керівників.

Серпень вересень

бібліотекар

 

4.                 

Провести по класах бесіди про бережливе ставлення до навчальної книги

жовтень

листопад

бібліотекар

 

5.                 

Вести картотеку облікових карток фонду шкільних підручників .

протягом року

бібліотекар

 

6.                 

Занесення фонду підручників до електронної картотеки

протягом року

бібліотекар

 

7.                 

Організувати збір підручників у кінці року.

травень

червень

бібліотекар

 

 

 


№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

8.                 

Підготувати інформацію про підручники, що не повернули учні 9,11-х класів.

Травень

червень

бібліотекар

 

9.                 

Вести своєчасну обробку та облік нових надходжень підручників.

протягом року

бібліотекар

 

10.            

Вилучити та списати застарілі підручники, оформити надходження нових підручників, отриманих  на заміну загубленим.

Травень-червень

бібліотекар

 

11.            

Обслуговування учнів згідно з режимом роботи бібліотеки

постійно

бібліотекар

 

12.            

Огляд читацьких формулярів з метою виявлення боржників (результати повідомляти класним керівникам)

щомісяця

бібліотекар

 

 

 

 

 


№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

13.            

Добір списків літератури на літо за творами, що будуть вивчатися в наступному році.

травень

бібліотекар

 

 

 

14.            

Підбиття підсумків руху фонду. Діагностика забезпеченості учнів школи підручниками і навчальними посібниками на 2015-2016 навчальний рік.

вересень

бібліотекар

 

15.            

Складання бібліографічної моделі комплектування фонду навчальної літератури:

а) робота з каталогами, тематичними планами видавництва, переліками підручників і навчальних посібників, рекомендованих

Міністерством освіти і науки України, регіональним комплектом підручників.

б) складання спільно з учителями - предметниками замовлення на підручники з урахуванням їх вимог

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар

 

 

16.            

Складання звітних документів.

Протягом року

бібліотекар

 

17.            

Приймання та видача підручників.

травень-червень,

серпень-вересень

бібліотекар

 

18.            

Інформування вчителів та учнів про нові надходження підручників і навчальних посібників.

вересень

бібліотекар

 

19.            

Проведення роботи із збереження навчального фонду (рейди по класах із підбиттям підсумків).

двічі на рік

бібліотекар

 

           

 

 

20.            

Робота із резервним фондом підручників:

-         ведення обліку;

-         розміщення на збереження;

-         складання даних для електронної картотеки

     -  передача до інших шкіл.

вересень-жовтень

бібліотекар

 

21.            

Своєчасна обробка та реєстрація в електронному каталозі літератури, що надходить.

у міру надходження

бібліотекар

 

 

 

№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

22.            

Забезпечення вільного доступу у бібліотечному інформаційному центрі:

-         до художнього фонду (для учнів 1-4 класів);

-         до фонду підручників (на вимогу);

-         до персонального комп’ютера.

постійно

бібліотекар

 

23.            

Видача видань читачам.

постійно

бібліотекар

 

24.            

Дотримання правильного розставляння на стелажах.

постійно

бібліотекар

 

25.            

Ведення роботи по збереженню фонду.

постійно

бібліотекар

 

26.            

Створення і підтримка комфортних умов для роботи читачів.

постійно

бібліотекар

 

27.            

Робота по дрібному ремонту художніх видань, методичної літератури і підручників із залученням активу бібліотеки та учнів на уроках трудового навчання в початкових класах.

постійно

бібліотекар

 

28.            

Періодичне списання фонду з урахуванням ветхості і

морального зносу.

Травень-червень

бібліотекар

 

Оформити звіт за минулий рік про виконану роботу та ознайомити читачів із цим звітом.

червень

бібліотекар

 

29.            

Провести акцію «Подаруй книгу бібліотеці».

квітень

бібліотекар

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Робота бібліотеки, спрямована на допомогу громадським та     творчим об’єднанням школярів


№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1.                 

Визначити заходи бібліотеки, спрямовані на допомогу гурткам,  які працюють у школі

протягом року

бібліотекар

 

2.                 

Створити актив бібліотеки

вересень

бібліотекар

 

3.                 

Роботу бібліотечного активу та ради бібліотеки спрямувати на оволодіння навичками технічної обробки книг, розміщення літератури.

протягом року

 

бібліотекар

 

 

4.                 

Допомога педагогу-організатору у проведенні  масових заходів.

протягом року

бібліотекар

 

5.                 

Допомога вчителям у роботі з обдарованими дітьми(підбір літератури для рефератів,олімпіад, МАНівських робіт).

протягом року

бібліотекар

 

6.                 

Працювати у тісному контакті з сільською бібліотекою.

протягом року

бібліотекар

 

 

9. Підвищення кваліфікації

 


№ з/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1.

Приймати участь у семінарах, педагогічних радах, методичних об′єднаннях.

протягом року

бібліотекар

 

2.

Проходити курси підвищення кваліфікації.

1 раз на 5 років

бібліотекар

 

3.

Вивчати досвід роботи шкільних бібліотек України.

протягом року

бібліотекар

 

4.

Займатися самоосвітою.

 

протягом року

бібліотекар

 

5.

Оформити підписку на фаховий журнал «Шкільний бібліотекар»

листопад

червень

бібліотекар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шкільний бібліотекар                               В.Ю.Олексіна            

Подобається