План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2016 – 2017 н.р.

 

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти Новомосковської районної державної адміністрації

Губиниська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1

 

 

 

План

роботи методичного обєднання

вчителів початкових класів

на 2016 – 2017 н.р.

 

 

                Керівник МО ПК:

                Тараненко Наталя Григорівна

 

 

 

 

Обласний науково-методичний проект «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

ІІ етап

Тема району: «Формування соціально компетентної особистості засобами інноваційних технологій навчання та виховання»

Тема РМО:«Методичні засади фор-муваннясоціальної компетентності в учнів початкової школи»

 

Тема МОПК: «Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для формування соціальної компетентної особистості молодшого школяра в умовах стандартизації початкової освіти»

 

Засідання №1

(вересень)

 

Тема: Особливості організації навчально-виховного процесу в початковій школі. Визначення пріоритетних напрямів діяльності школи на сучасному етапі в умовах реалізації Державних стандартів освіти та основних положень Концепції національно-патріотичного виховання

 

з/п

Основні питання для розгляду

Форми роботи

Відповідальний

1.

Аналіз роботи МОПК за 2015-2016 н.р. Особливості вивчення базових дисциплін в загальноосвітніх навчальних  закладах у  2016/2017 н.р. Затвердження плану ШМО

Теоретичне обґрунтування

Кер. МР

Конюхова Н.О.

Кер. МО ПК

 Тараненко Н.Г.

2.

Організація навчально – виховного процесу в

 1-4 – х класах загальноосвітніх навчальних закладах за новим Держстандартом  та оновленими програмами 2016 року, що регламентують функціонування початкової школи в навчальному році. Обговорення змін, що відбулися у  науково-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу.

Вивчення інструктивно-методичних

рекомендацій

Тараненко Н.Г.,

члени МО

3.

 1.Моніторинг професійної компетентності членів ШМО та  класних керівників

2. Моніторинг фізичного розвитку учнів: розподіл за групами здоров’я

Діагностичні карти

 

 

 

Класні керівники 1-4 класів

4.

Аналіз системи виховної роботи у створенні виховного середовища для формування соціальної особистості молодшого школяра. Особливості організації НВП у 1 - 4 класах у 2016-2017 н.р.

Методичні рекомендації

ЗВР  Охмат Н.В.

класні керівники,

куратори

5.

 Перевірка та погодження  календарно-тематичних планів роботи вчителів початкових класів на І семестр  2016-2017 н.р.

Практикум

Кер. МО ПК

Тараненко Н.Г.

6.

Науково-методичне забезпечення НВП у початковій школі

Рекомендації

МО початкових класів

7.

Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів

Обмін думками

Тараненко Н.Г.,

члени МО

8.

Плани вступного інструктажу, організація безкоштовного харчування

Інструктажі 

МО початкових класів

9.

Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вимоги до ведення класних журналів у 1-4 класах.

Презентація, практикум

МО початкових класів

10.

Методичні поради молодому вчителю

 

Скринька порад

Члени МО

 

 

Завдання членам МО на наступне засідання, робота між засіданнями :

 

 • опрацювання Пояснювальних записок до програми (2012 р.) для учнів 1  - 4 класів зі змінами 2016 року, вимог та навичок на кінець навчального року;
 • вивчення Методичних рекомендацій початкової загальної освіти та основних змін у  програмах;
 • опрацювання Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.
 • вивчення мотиваційної шкали безбального оцінювання навчальних досягнень учнів 2-4 класів з предметів, вказаних у Методичному листі;
 • підготовка матеріалів, олімпійських уроків, ігор та розваг для проведення олімпійського тижня;
 • підбір матеріалів для проведення математичної олімпіади та конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика в 3-4 класах;
 • узгодження напрямків наступності дошкільного і початкового шкільного рівнів;
 • вивчення дітей дошкільного дитячого закладу «Івасик - Телесик». Створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на розвиток самооцінки, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреб, пізнавальних, психічних процесів дошкільників та молодших школярів тощо; (Тараненко Н.Г.)
 • спостереження за адаптацією першокласників до школи; (Жадан І.В.)
 • Моніторинг  вивчення соціалізованості особистості учня «Рівень соціальної адаптації до життя» (співвідношення адаптації та індивідуалізації) (жовтень)
 • Підготувати усний журнал для учнів та батьків 1–4 класів «Велич народного подвигу» до Дня партизанської слави та визволення Губинихи від німецьких загарбників. Тараненко Н.Г. (22.09.2016р.)
 • підготовка і проведення шкільного свята квітів «З Україною в серці»
 • спланувати роботу декади початкової школи. Класні керівники  (жовтень)

Засідання №2

(листопад)

Тема: Технологія створення розвивального соціалізуючого освітнього середовища для здійснення дослідницької діяльності педагогів та учнів як чинник успішної соціалізації учнів: обмін передовими педагогічними ідеями, розвиток творчої співпраці

з/п

Основні питання для розгляду

Форми роботи

Відповідальний

1.

 Аналіз виконання рекомендацій попереднього засідання та роботи між засіданнями

Обмін думками

Тараненко Н.Г. класоводи

2.

Психолого-педагогічні умови соціалізації дітей молодшого шкільного віку

 

Динамічна група

Керівник МОПК, члени МО

3.

Створення розвивального соціалізуючого  освітнього середовища для розвитку дослідницьких здібностей молодшого школяра

 

Круглий стіл

Керівник МР, класовод 4 класу

4.

Розвиток цілісного мислення молодших школярів у НВР з використанням ідей гуманної педагогіки та національного виховання С. Русової

Майстер-клас

Попелло І.О,

 

5.

Формування в учнів цілісної картини світу через проведення інтегрованих та бінарних інтегрованих уроків

Майстер-клас

Стратій Н.В.

7.

Перевірка стану зошитів з української мови та математики

Огляд, виставка

Класоводи

8.

Ознайомлення з новою методичною, науко-вою та загальнопедагогічною літературою

Експрес-огляд ви-дань, педагогічної преси

Члени МО, бібліотекар

Лялька Т.М.

9.

Проблеми адаптації  в нових  умовах навчання учнів 1 класів в ході реалізації Програм вивчення рівня адаптації в умовах оновленого Держстандарту початкової освіти

Інформація

Жадан І.В.

 

 

 

 

 

 

 

Завдання на наступне засідання, робота між засіданнями :

 

 • інформація  про підготовку учнів 2-4 класів до Всеукраїнських ігор та Міжнародних інтерактивних конкурсів;
 • Самодіагностика сформованості загальнолюдських якостей школярів Самооціночна методика «Карта сформованості загальнолюдських якостей»
 •  підведення  підсумків перевірки стану зошитів;
 • відвідування та обговорення відкритих уроків та виховних заходів, проведених під час декади, згідно плану ШМО;
 • підготувати виступ для педагогічної вітальні «Школа радості В.Сухомлинського у роздумах сучасних педагогів» до 95- річниці з  дня народження В.О.Сухомлинського «Пізнавальний інтерес у педагогічних системах В.Сухомлинського та О.Захаренка» . Тараненко Н.Г. (грудень)
 • обговорити та скласти план проведення тижня початкової школи з прав дитини;
 • підготувати ТС «Психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації учнів». Стратій Н.В. ( грудень )
 • Моніторинг стану забезпеченості підручниками (Лялька Т.М.)
 •  Провести діагностику соціальної компетентності та ціннісних орієнтацій  учнів Методика «Ціннісні орієнтації» М.Рокич (листопад)
 • виготовлення  дидактичного  матеріалу  для  роботи  з   обдарованими  дітьми.
 • Діагностика батьків «Формування життєвих цінностей у вихованні дітей»
 • Моніторинг якості мовної, математичної  освіти
 • Моніторинг навченості учнів з базових дисциплін за І семестр (грудень)
 • Продовжити роботу по адаптації першокласників до навчання на 2 етапі з поглибленим вивченням особистості: діагностика рівня особистісної адаптації учня та шкільної мотивації; вивчення індивідуально-типологічних рис особистості (характер, темперамент); вивчення інтелектуальної сфери школярів.

 

Засідання №3

(січень)

 

Тема:   Результативність діяльності моніторингової служби школи щодо здійснення моніторингових досліджень НВП

 

з/п

Основні питання для розгляду

Форми роботи

Відповідальний

1.

Аналіз виконання рекомендацій попереднього засідання та роботи між засіданнями

Обмін думками

Тараненко Н.Г.

члени МО

2.

2.1 Про підсумки моніторингових досліджень НВП  у І семестрі 2016/2017 н.р.

2.2.Результативність моніторингових досліджень з питань соціалізації особистості

2.3. Результативність моніторингових досліджень якості навченості з базових дисциплін за 1 семестр 2016/2017н.р.

2.4. Результативність моніторингових досліджень з проблеми національно-патріотичного виховання школярів.

2.5. Результативність моніторингових досліджень учня - читача

Круглий стіл

Класні керівники

Тараненко Н.Г.

3.

Про  шляхи  підвищення  орфографічної  грамотності  молодших школярів.

Експрес-інформація

Тараненко Н.Г.

4.

Перевірка та погодження  календарно-тематичних планів роботи вчителів початкових класів на ІІ семестр  2016-2017 н.р.

Практикум

Керівник МО Тараненко Н.Г.

5.

Дидактична гра як метод навчання для активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

Обмін досвідом

Добірка інтерактивних ігор

Жадан І.В.

6.

Про моніторингове обстеження першокласни-ків щодо адаптації до навчання та наслідки й узагальнені результати діагностики на 2-му етапі. Про здійснення психологічного супроводу дитини в адаптаційний період та корекційно-розвивальної роботи з учнями, що мають труднощі в адаптації.

Інформація

Жадан І.В.

7.

 Про вивчення контингенту учнів 4 класу (майбутнього п’ятого): соціометричне дослідження колективу; діагностика мотивації до навчання; первинне профільне діагностування та вивчення рівня сформованості пізнавальних процесів

Інформація

Тараненко Н.Г.

 

 

 

 

 

 

Завдання на наступне засідання, робота між засіданнями :

 

 • Моніторинг рівня вихованості учнів початкової школи. Тараненко Н.Г.
 • Моніторинг роботи з обдарованими дітьми (добірки інтерактивних вправ, анкетування, дослідження рівня обдарованості за різними методиками, вивчення нахилів у позаурочний час)
 • підведення  підсумків перевірки стану підручників;
 • відвідування виховних заходів, спрямованих на розвиток культури спілкування та толерантних відносин між дітьми – класоводи;
 • перевірка ведення шкільної документації;
 • Діагностика обліку зайнятості дітей позашкільною освітою.
 • підготувати Діагностику прояву творчого ставлення в позакласних та позашкільних справах
 •  заслухати класовода Тараненко Н.Г. про стан підготовки учнів 4-ого класу до Державної підсумкової атестації.
 • Підготувати виступ для  методичних навчань  учителів з питань освіти для сталого розвитку «Освіта для сталого розвитку –в життя» на тему «Запровадження «наскрізного навчання» як складова в контексті освіти для сталого розвитку  за матеріалами Висоцької О.Є.» Попелло І.О. (лютий)
 • Підготувати інформбуклет «Моральне виховання в творчому доробку Софії Русової» Жадан І.В. (березень)
 •  провести опитування молодших школярів  «Мій читацький портрет»        
 • Моніторинг рівня розвитку класних колективів та  комунікативних якостей особистості
 • Моніторинг рівня вихованості учнів школи. Діагностика обліку зайнятості дітей позашкільною освітою
 • Проведення батьківського лекторію «Психологія співпраці: як будувати взаємини з молодшим школярем» з питань адаптації учнів 1  класу, труднощів адаптаційного періоду, шляхів їх усунення .
 • Організувати діючий консультативний пункт для батьків з даного питання.

 (Жадан І.В.)

 • Проводити  корекційно-розвивальну роботу з учнями, які мають проблеми в адаптації  (заняття на підвищення самооцінки учнів, на самопізнання, тренінг спілкування) (класні керівники).

 

Засідання №4

(березень)

Тема     Ціннісне ставлення до процесу навчання і виховання в процесі реалізації Державного стандарту   початкової освіти та Концепції національно – патріотичного виховання

 

з/п

Основні питання для розгляду

Форми роботи

Відповідальний

1.

Аналіз виконання рекомендацій попереднього засідання та роботи між засіданнями

Обмін думками

Класоводи

 

2.

Формування моральних цінностей інноваційної особистості школяра, її громадянської компетентності  як важлива складова соціалізації особистості в умовах реалізації Концепції національно –патріотичного виховання

Теоретичний блок

Попелло І.О.

4.

Стимулювання творчої діяльності учнів

Методичні посиденьки

Члени МО

5.

 Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів в системі інтегрованого навчання

 

Досвід роботи

Попелло І.О.

 

6.

Система повторення як засіб підвищення якості загальноосвітніх умінь та навичок

Актуальний мікрофон

Члени МО

7.

 «Проблеми адаптації учнів 1 класу та майбутніх п’ятикласників  в умовах стандартизації та оптимізації освіти»

Методичні дебати

Члени МО

8.

Розвиток соціальної компетентності молодшого школяра в навчальному середовищі через розвиток творчих здібностей та природних задатків.

Досвід роботи

Тараненко Н.Г.

 

 

 

 

Завдання на наступне засідання, робота між засіданнями :

 

 • круглий стіл (квітень) «Популяризація ППД вчителів через Інтернет – сайт школи як шлях до особитісного саморозвитку та самореалізації учителя» -  звіт кожного класовода;
 • добір  матеріалів для підсумкових  контрольних робіт з математики, української мови та перевірки техніки читання в початкових класах за ІІ семестр (класоводи 1 - 4 класів);
 • система завдань з математики, української мови, читання для підготовки учнів до державної підсумкової атестації в 4 класі; (Тараненко Н.Г.)
 • підбір матеріалів  для наповнення змісту виховних заходів щодо  розвитку творчих здібностей вихованців для роботи на шкільному оздоровчому майданчику «Веселка»; (класоводи 1 – 4 класів)
 • Діагностика розвитку соціальної ідентичності Тест Куна-Макпартленда «Хто я»; класні керівники (квітень)
 • Дослідження  ефективності НВП в школі, результативності процесу розвитку особистості дитини, формування класного колективу, міри задоволеності учасників навчально-виховного процесу шкільним життям.
 • Надавати консультативно-методичну допомогу у проведенні діагностичних досліджень та корекційно-розвивальної роботи з учнями, які мають проблеми в адаптації
 •   Діагностика батьків «Виховання життєстійкості  та толерантності дитини» (анкетування); класні керівники (березень)
 • Моніторинг якості  навченості учнів з базових дисциплін за  2016/2017 н.р.

Засідання №5

(травень)

Тема:  Про перевід учнів 1-4 класів. Проведення ДПА в  4 класі. Організація та планування літнього відпочинку учнів – початківців. Про підсумки впровадження оновленого Державного стандарту початкової школи.

 

з/п

Основні питання для розгляду

Форми роботи

Відповідальний

1.

Аналіз виконання рекомендацій попереднього засідання та роботи між засіданнями

Інформація

Тараненко Н.Г.

2.

Підсумки роботи МОПК на ІІ етапі над науково- методичною проблемою МО

Звіт, презентація

Керівник МО

3.

Складання перспективного плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017 – 2018 н.р.

Панорама

ідей

Класоводи, кер. МОПК

Тараненко Н.Г.

4.

Планування заходів для оздоровчого майданчика

Круглий стіл

Класоводи

5.

Складання графіка роботи вчителів на шкільному оздоровчому майданчику.

Інформація

Класоводи,

ЗВР Охмат Н.В.

6.

Складання діаграм експертизи навчальних досягнень учнів

Дослідження

 Класоводи

7.

 Можливості використання персонального комп’ютера вчителем початкової школи
 

Брейн – ринг,

обмін досвідом

Класоводи

 

8.

 Наступність початкової та основної школи

Обмін думками

Тараненко Н.Г.

9.

Про переведення учнів 1-4 класів, проведення  ДПА в 4 класі та підсумки впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти в 4 класі.

 

Обмін досвідом

Тараненко Н.Г.

10.

Повторна діагностика на 3-му підсумковому етапі: діагностика самооцінки, мотивації, статусу в колективі, рівень адаптованості, тривожності учнів 1 та 4 класів.

Інформація

Жадан І.В.

Тараненко Н.Г.

11.

Рівень адаптації та шляхи подолання утруднень адаптаційного періоду учнів 1 класу

Повідомлення

Жадан І.В.

Рішення засідання:

 • зробити  порівняльний аналіз успішності учнів початкових класів за три роки, розглянути  діаграми експертизи навчальних досягнень учнів;
 • провести опитування молодших школярів про їх зайнятість на літніх канікулах;
 • провести підписку на фахову періодику, оновити науково – методичну базу початкових класів;
 • підготувати документацію ППК, яка відображає актуальний розвиток дитини, динаміку її рівня адаптації та навчальних досягнень
 • удосконалення перспективного плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017/2018 н.р.
 • Моніторинг оцінки діяльності навчального закладу батьківською громадськістю

 

 

 

Подобається