Патріотичне виховання на уроках географії


Ковальова Л.В.

Миролюбівський НВК

Покровської районної ради

Донецької області

Актуальність національно-патріотичного вихованняв процесі вивчення шкільного курсу географії

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь. Шкільна географія відіграє значну роль у вихованні патріотизму підростаючого поколінь. Патріотичне виховання – виховання засобами шкільної географії людини-громадянина, людини-патріота, основними рисами якої є національна самосвідомість, почуття любові до своєї Батьківщини, шанобливе ставлення до народних традицій, звичаїв, обрядів, як ланки, що визначає духовну єдність поколінь, почуття громадянської й соціальної відповідальності, бажання поліпшити умови життя в рідній місцевості [ 1 ] .

З цього року в 6-9-х класахгеографіявивчатиметься за оновленоюнавчальноюпрограмою, затвердженою наказом МОН Українивід 07.06. 2017 № 804. У програмізнайшливідображеннянаскрізні для шкільноїгеографіїзмістовілінії, зазначені в Державному стандартібазової і повноїзагальноїсередньоїосвіти та наскрізні теми, передбаченіКонцепцієюНовоїукраїнськоїшколи.

Географія має потужний гуманітарний потенціал, який можно використовувати в патріотичному вихованні учнів. Він полягає у:

-       висвітленні географічних фундаментальних наук;

-       використанні методів навчання, які сприяють формуванню в учнів громадянських позицій, людських якостей, критично-аналітичного та технічного мислення [ 3 ].

З власного досвіду я можу виділити такі методи і форми організації патріотично-національного вихованняна уроках географії:

 

Учні 6-7-х класів досліджують компоненти природи, віднаходять взаємозв’язки між ними на прикладах природних комплексів різних масштабів. Учні проводять значну роботу по вивченню природи своєї місцевості. Наприклад учням 6-7 класівпропоную такі міні-проекти : «Подорож по малій батьківщині», «Найкрасивіші місця України», «Пам'ятники природи мого краю», « Мандрівка Дніпром до Світового океану», « Круїз на козацькому човні».При цьому учасники проектів створюють творчі доробки у вигляді плакатів (які розміщують на інформаційній дошці у центрі села), бюлетенів (учні розповсюджують серед населення села ), макетів, виставок; проводять творчі звіти у вигляді ділових ігор (конференції, круглі столи, акції). З ініціативи учнів, кожен рік у селі, проходить  акція «Без верби і калини немає України», на території села та школи учні висаджують сажанці верби і калини, так зусиллями школярів у селі вже росте близько 18 калинових кущів та 46 верб. Учні 7  класудослідили стан джерела  на території села ( це джерело є правої притокою річки Казенний Торець , виявили основні причини забруднення, презентували результати роботи та плани по відновленню джерела на зустрічі з представниками сільської ради.

Мої учні 8-9-х класів, проводять різнопланові дослідження, часто вибирають власні теми для організації проектної діяльності, що окреслені вимогами навчальних програм або є актуальними на даний час. Серед створених та презентованих проектів уваги заслуговують розроблені туристичні маршрути по Україні, рідному селі; бізнес-плани по відродженню інфраструктури села; аналітичні проекти по динаміці зміни кількості населення села та учнів школи. Кращі проекти передані до місцевої сільської ради.

Патріотичні почуття  до рідного краю  виховую  на уроках - екскурсіях, в туристських  походах. Так, для ознайомлення з природою рідного краю проводжу для учнів  8 класу екскурсії : «Гірські породи околицьнашого села», «Пам'ятникиприродимого краю», «Портрет моєїрічки», «Чим знамените те місце, де я живу» , «Луг - природнеспівтовариство» .  На екскурсіях учні розширюють свій світогляд, закріплюють і поглиблюють знання, здобуті на уроках географії, формують високі моральні якості громадянина України.

Також ефективною формою організації національно -  патріотичного виховання є інтегровані уроки. Інтегровані уроки проводжу разом з вчителями біології ,історії, правознавства. Наприклад:

 

Використовуючи такі методи і форми організації патріотично-національного виховання на уроках географіїя побачила, що мої учні почали більше уваги приділяти проблемам природокористування, розвитку рідного села, замислюватися над майбутнім нашої Батьківщини.

Таким чином, громадянське виховання у сучасному виховному процесішколи має надзвичайно важливе значення. Сьогодні як ніколи важливо спрямовувати дітей навибір громадянсько-національних ідеалів та ціннісних орієнтацій уїхньому житті. Всебічне виховання підростаючої особистості в наш час немає сенсу без громадянського компонента. Навчальний курс шкільної географії враховує сучасні тенденції розвиткуосвіти. Його змістовні компоненти природознавчого і народознавчогонапрямків містять у собі великий потенціал для реалізації громадянськоговиховання школярів[2 ].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв’ю /В.П.Андрущенко.- К.: Знання України, 2008. — 819 с

2. Вербицька П.В. Виховання громадянина і патріота України як суспільно-педагогічний виклик / П.В. Вербицька // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 3. – С. 58-63

3.Черкашина Т.С. Національно-патріотичне виховання школярів: цілі та завдання / Т.С. Черкашина // Історія та правознавство. Позакласна робота. – 2015 . – № 8. – С. 13-16.

 

Подобається