ПАМ’ЯТКА. ЗАГРОЗА МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ. БОЙОВІ ДІЇ.

ПАМ’ЯТКА

ЩОДО ПЕРШОЧЕРГОВИХ ДІЙ У РАЗІ ЗАГРОЗИ

МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ,

БОЙОВИХ ДІЙ ТА ВЧИНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ

 1. Заходи попереджувального характеру.
 • здійснити комплексне обстеження стану надійності охорони приміщення, посилити пропускний режим по допуску персоналу і відвідувачів, проводити ретельну перевірку внесеної ручної поклажі;
 • вжити додаткових заходів щодо інженерно-технічної оснащеності приміщення, додатково встановити модернізовані системи сигналізації і відеоспостереження в зонах підвищеного ризику;
 • оснастити телефони об'єкта, зазначені в офіційних довідниках, автоматичними визначниками номера і звукозаписною апаратурою;
 • організувати проведення систематичних обходів і оглядів приміщення і прилеглої до нього території з метою своєчасного виявлення підозрілих предметів і запобігання закладки вибухових пристроїв, а також установки сторонніх осіб, що виявляють підвищений інтерес до приміщення;
 • регулярно проводити перевірки підсобних приміщень і територій, не допускати перекриття шляхів евакуації людей і транспорту;
 • організувати практичні тренування по діях при виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру;
 • провести інструктивні заняття про порядок дій при прийомі телефонних повідомлень з погрозами терористичного характеру і правилах поводження з письмовими анонімними матеріалами.
 1. Виявлення підозрілого предмета.

Не починайте самостійно ніяких дій із знахідками або підозрілими предметами, які можуть опинитися вибуховими пристроями - це може призвести до їх вибуху, численних жертв і руйнувань.

Пам'ятайте: зовнішній вигляд предмета може ховати його справжнє призначення. В якості камуфляжу (маскування) для вибухового пристрою використовують звичайні побутові предмети: сумки, пакети, згортки, коробки, іграшки тощо.

Послідовність дій при виявленні підозрілого предмета:

 • точно визначите місце перебування підозрілого предмета;
 • опитуванням заявника й очевидців установите час виявлення предмета;
 • зафіксуйте установчі дані осіб, що знайшли предмет, і забезпечте їхню присутність до моменту прибуття оперативно-слідчої групи правоохоронних органів;
 • дайте вказівку не наближатися, не торкати, не розкривати, не переміщати знахідку, не заливати її рідиною, не засипати піском і фунтом, не користуватися радіо - і електроапаратурою, переговорними пристроями;
 • організуйте евакуацію персоналу, використовуючи маршрути, віддалені від місця

перебування підозрілого предмета;

 • дайте вказівку співробітникам охорони оточити місце розташування предмета

знаходитися на безпечній відстані від нього;

-    при необхідності  організуйте відключення побутових і виробничих комунікацій

газу,

води й електрики;

 • повідомите про подію правоохоронні органи, викличте машини швидкої допомоги і

аварійних служб;

 • не знижуючи рівень охорони, забезпечте можливість безперешкодного проходу або проїзду до предмета співробітників і транспорту оперативно-слідчої групи;
 • надайте можливість фахівцям оперативно-слідчої групи опитати заявника та інших

осіб, що підходили до підозрілого предмета.

 1. Надходження погрози по телефону.

Телефон є засобом зв'язку і його дуже часто використовують як злочинці (для

передачі повідомлень про закладені бомби, захоплення людей і пред'явлення політичних або інших вимог) так і «телефонні хулігани», які висловлюють мнимі погрози.   

Приймаючи анонімне телефонне повідомлення про можливе здійснення актів тероризму необхідно пам’ятати, що вони несуть важливу криміналістичну інформацію, тому в розмові з анонімом необхідно запам'ятати і зафіксувати якнайбільше даних.

 • зафіксувати дату, час і тривалість анонімного повідомлення;
 • місце установки телефону, на який надійшло повідомлення, його номер, приналежність конкретній особі;
 • при  одержанні  анонімного  повідомлення  спробувати  «зав'язати  розмову»  з анонімом і з'ясувати конкретну інформацію про його особу, професію, місце перебування і, якщо можливо, схилити до добровільного відмовлення від задуманої акції; також необхідно, якщо це можливо, під час розмови одержати відповіді на наступні питання:

•куди, кому, за яким номером телефону дзвонить ця людина?

•які конкретні вимоги він (вона) висуває?

•висуває вимоги він (вона) особисто, виступає в ролі посередника або представляє якусь групу осіб, організацію?

•на яких умовах він (вона) або вони згодні відмовитися від задуманого?

•     як і коли з ним (з нею) можна зв'язатися?                                                                    

 • кого Ви можете або повинні сповістити про цей дзвінок?
 • під час розмови вжити заходів щодо запису фонограми анонімного повідомлення, визначення номера телефону анонімного абонента шляхом використання технічних можливостей даного телефонного апарата;

- по закінченню розмови з анонімом негайно повідомити про те, що трапилося, керівникові для прийняття ними негайних заходів до попередженню і локалізації

можливих тяжких наслідків;

 • по пам'яті скласти докладний опис висловлених погроз або повідомлення про передбачувані акти тероризму, а також висунутих ультиматумах та інших вимогах;
 • усі дані про зміст погроз або вимог, викладених анонімним абонентом, характеристику його голосу, мови, манері викладу погроз і вимог повідомити керівникові

служби безпеки (служби охорони) підприємства;                                                                    

 • для уникнення поширення чуток і паніки обговорювати отриману від аноніма інформацію з іншими особами не рекомендується;
 • при надходженні погрози на телефонний апарат з автоматичним визначником номера і звукозаписним пристроєм, відразу після завершення розмови з анонімом потрібно витягнути касету (диск) з аудіозаписом і вжити заходів щодо її збереження. Негайно встановіть на місце нову касету (диск) для запису можливого наступного дзвінка зловмисника.
 • випадку отримання повідомлень терористичного змісту через Internet:

негайно повідомити про те, що трапилося, особі, відповідальній за безпеку,

виконувати ніяких робіт на комп'ютері, куди надійшло повідомлення з загрозами.

не вилучати повідомлення і не змінювати конфігурацію програм;

забезпечити  безперешкодний  доступ  співробітникам  правоохоронних  органів  до

комп'ютера, куди надійшло повідомлення.

4. Зовнішній огляд листів і бандеролей на можливу наявність у середині відправлення вибухового пристрою або отруйних речовин.

Кустарний (саморобний) спосіб виготовлення упакування поштового відправлення:

нестандартна коробка, пакет або конверт, непрофесійний спосіб заклеювання використання різних побутових або електроізоляційних стрічок, додаткового спеціального клею.

незвичайно важка вага й нерівномірне заповнення внутрішньої порожнини поштового відправлення;

 • наявність           великої          кількості       поштових     марок,

незвичайні        написи           типу "особисто",    "конфіденційно", "розкрити        тут"    тощо;     виконання    адреси відправника  й  одержувача  друкованими  літерами  або  шляхом  наклеювання літер, вирізаних із типографського тексту;

відсутність зворотної адреси відправника або розбіжність із фактичним місцем

відправлення за штемпелем поштового відправлення;

наявність у  середині  поштового  відправлення  металевих  предметів,  джерел

струму, які можуть виявитися елементами конструкції вибухового пристрою;

наявність у середині поштових відправлень сипучих речовин, які виявляються

при просвічуванні об'єкта;

масляні або інші плями на поверхні, що вказують на знаходження у середині

речовин із відповідними властивостями; незвичайний запах, що виходить від поштового відправлення;

розриви  упакування  й    дивні   за   своїм  призначенням предмети (фольга,

електричні комутаційні вироби тощо), які виступають із місць розриву, а також наявність у розривах часток, що нагадують порох або іншу вибухову речовину; незвичайно тверде або громіздке упакування поштового відправлення; наполегливе бажання посильного (кур'єра) вручити передачу, посилку, лист особисто в руки конкретному адресату.

випадках виявлення підозрілого пакета, бандеролі або листа необхідно:

 • ізолювати  предмет  (опечатати  в  чистий  целофановий  пакет  або  герметичне упакування);
 • доповісти про підозрілу знахідку керівництву (або охороні - в нічний час);
 • покинути приміщення самому і вивести інших присутніх звідти, де знаходиться підозрілий предмет;
 • зняти засоби індивідуального захисту й опечатати їх у целофановому пакеті;
 • у випадку виявлення невідомої сипучої речовини в листі - промити руки й обличчя проточною водою, а потім вимити їх з милом, після чого обов'язково звернутися до лікаря.

Примітка: необхідна надзвичайна обережність при поводженні з поштовими відправленнями, підозрілими на наявність вибухових або отруйних речовин. Огляд підозрілих поштових відправлень необхідно проводити з застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання (маски) й рук (гум ових рукавичок). Предмет не можна кидати, згинати, трясти й піддавати іншим механічним діям!

 1. Надходження погрози в письмовій формі

Погрози в письмовій формі можуть надходити до Вас (як до керівника штабу) як поштою, так і в різного роду анонімних матеріалах (записках, написах, інформації на дискеті тощо).

 • випадку отримання такого документа ставтеся до нього максимально обережно. Намагайтеся не залишати на ньому відбитків своїх пальців. Не мніть документ, не робіть на ньому позначок. По можливості приберіть його в чистий поліетиленовий пакет, що закривається щільно, і помістіть в окрему жорстку папку. Якщо документ надійшов у конверті, його розкриття виконуйте тільки з лівого або правого боку, акуратно відрізаючи краї ножицями. Зберігайте все: сам документ із текстом, будь-які укладення, конверт й упакування, нічого не викидайте. Не розширюйте коло осіб, знайомих зі змістом документа. Анонімні матеріали направляються в правоохоронні органи з супровідним листом, у якому вказуються конкретні ознаки анонімних матеріалів (вигляд, кількість, яким способом і на чому виконаний, із яких слів починається і якими закінчується текст тощо), а також обставини, пов'язані з їхнім поширенням, виявленням чи отриманням.

Анонімні матеріали не повинні зшиватися, склеюватися, на них не дозволяється робити написи, підкреслювати або обводити окремі місця в тексті, писати резолюції й вказівки, також забороняється їх м'яти і згинати. При виконанні резолюцій і інших написів на

 • супровідних  документах не повинно залишатися давлених слідів на анонімних матеріалах.

                     Усе це допоможе правоохоронним органам при проведенні подальших  криміналістичних досліджень.

 1. Вибух.
 • випадку  вибуху  необхідно  негайно  організувати  і  забезпечити  виконання

наступних основних заходів:

- за списком екстреного оповіщення викликати на пожежних, швидку допомогу, рятувальників, комунальні служби (газ, електрика, тепло);

- за списком екстреного оповіщення повідомити про подію керівництво та правоохоронні органи;

- організувати евакуацію осіб з вогнища вибуху, зруйнованих аб о ушкоджених вибухом приміщень;

- до прибуття служби швидкої допомоги надати постраждалим першу медичну допомогу;

-   відключити  подачу  електроенергії,  газу,  води,  тепла  в  ушкоджені  вибухом

приміщення; - оточити місце вибуху і забезпечити його ізоляцію до прибуття компетентних органів;

- при виникненні пожежі вжити заходів щодо його гасіння власними силами і наявними протипожежними засобами.

 1. Захоплення заручників.

При захопленні людей у заручники необхідно:

 • негайно повідомити про надзвичайну подію правоохоронні органи і керівництво;
 • по можливості блокувати місце події, використовуючи технічні засоби охорони;
 • підвищити пильність охоронців на всіх постах. Перевести систему відеоспостереження в режим запису;
 • не вступаючи в переговори з терористами, по можливості виконувати їхні вимоги, якщо це не зв'язано з заподіянням шкоди життя і здоров'ю людей;
 • забезпечити  евакуацію  персоналу,  які  знаходяться  поза  місцем  захоплення

заручників;

 • припинити доступ на об'єкт людей і проїзд автотранспорту;
 • вжити заходів до безперешкодного проходу і проїзду співробітників правоохоронних органів;
 • після прибуття спецпідрозділів правоохоронних органів надати їм необхідну інформацію: схеми приміщення, поповерхові плани, схеми розташування систем, відеоспостереження, вентиляції, електропостачання та ін.;
 • надалі діяти відповідно до розпоряджень керівника антитерористичної операції.
 1. Одержання сигналу про евакуацію.

Якщо ви знаходитесь на своєму робочому місці, послідовно виконайте наступні дії:

 • без поспіху, істерик і паніки зберіть службові документи в сейф або в шухляди

столу, що закриваються на ключ;

 • візьміть з собою особисті речі, документи, гроші, цінності;
 • закрийте вікна, вимкніть оргтехніку, електроприлади, освітлення;
 • візьміть з собою і при необхідності використовуйте індивідуальні засоби захисту (протигаз, респіратор);
 • закрийте двері на ключ, ключ залишіть у замку;
 • залишіть приміщення, рухайтеся маршрутами, які позначені в схемах евакуації;
 • повертайтеся в покинуте приміщення тільки після дозволу відповідальних осіб.
Подобається