Основні орієнтири школи


Державна національна програма “Освіта: Україна ХХІ століття” визначила стратегію розвитку освіти в Україні, пріоритетні напрямки та шляхи ,,... створення системи навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного  потенціалу як найвищої цінності нації”.

         Втілюючи її в роботу загальноосвітньої школи № 56 за основу були взяті гуманістичні ідеї та орієнтири на людину і загальнолюдські цінності, на громадянську позицію, яка ґрунтується  на повазі до особистості дитини, турботі про її розвиток. Такий підхід передбачив визнання  кожного вихованця  як унікальної індивідуальності з відповідним до нього ставленням.

 

Специфіку школи як соціальної системи визначає склад колективу, до якого входять дорослі й діти та вплив оточуючого середовища, тобто місце розташування школи. Школа розташована у мікрорайоні, де населення за віком переважно середнього та старшого віку, молодь складає десь 26 %, що впливає на кількість першокласників по набору. Знаходиться школа поодалік від культурних та розважальних центрів. На території мікрорайону - молодіжний клуб «Ровесник», який відвідує невелика частина учнів школи, в основному дівчата, які надають перевагу заняттям танцями. Пенсіонери, ветерани війни, ветерани праці складають значну частину мешканців мікрорайону, тому виховна робота школи у своїх напрямках передбачає роботу з цим контингентом.

           У школі створені всі належні умови, щоб  попри різноманітні проблеми, які поставило перед освітою непросте сьогодення, педагоги могли успішно розв’язувати завдання, які стоять перед освітою.

          Так, для забезпечення повноцінного навчального процесу в школі працює 37 кабінетів та класних кімнат, актова зала, 2 спортивні зали, спортивний майданчик, майданчики дорожнього руху та пожежної безпеки, методичний кабінет, комбінована майстерня  та кабінет обслуговуючої праці, комп’ютерний клас, танцювальна зала. Працює шкільна їдальня, медичний кабінет, бібліотека. Постійно поновлюється створена у 2000 році «Мала картинна галерея».

 

Подобається