Організація виховання позитивного відношення до праці дитини вдома.

    Раннє залучення дітей до праці сприяє успішній соціалізації. Необхідність працювати сприймається при цьому дитининою як неодмінний атрибут життя. І навпаки, якщо батьки відгороджують дитину від праці по дому, від допомоги, то дитина вважає, що працювати не обов’язково.

   Трудове виховання пов’язане з моральним вихованням, естетичним, розумовим, фізичним розвитком. Відсутнусть вправ на узгодження дій рук і очей затримує фізичний розвиток дитини, негативно відбивається на розумовому розвиткові,

Завдання трудового виховання:

1. Виховання позитивного ставлення до праці, бажання працювати.

2. Формування трудових умінь та навичок.

3. Виховання поваги до праці дорослих.

4. Виховання морально-вольових якостей особистості.

Засоби трудового виховання:

1. Власне трудова діяльність.

2. Ознайомлення з працею дорослих.

3. Художні засоби.

Види праці дітей:

1. Самообслуговування – вдягання, прийом їжі, санітарно-гігієнічне обслуговування. Набувши навичок самообслуговування дитина стає більш незалежною від дорослих, більш захищеною і впевненою у собі.

2. Господарчо-побутова діяленість – прибирання приміщення, миття посуду, прання тощо.

3. Праця по догляду за тваринами і рослинами.

4. Ручна і художня праця – виготовлення саморобних іграшок, аплікація, вишивання, шиття, ліплення тощо.

Умови успішного трудового виховання:

1. Створення позитивної емоційної атмосфери переживання дитиною успіху, задоволення від досягнутого результату, схвалення праці, зусиль дитини дорослими, що призводить до того, що праця у дитини асоціюється з приємними емоціями. Заохочення повинно відповідати вкладеним дитиною трудовим зусиллям.

2. Участь дорослого уроботі з дитиною повинна бути помірною.

3. Поки у дитини не сформується стійке позитивне ставлення до праці, робота виконується більш ефективно у присутності дорослого.

4. Необхідно враховувати навантаження, тривалість, обсяг, складність роботи в залежності від віку дитини та сформованості її трудових навичок. Неодмінною умовою успіху у трудовому вихованні дитини є педагогічний такт батьків, вихователя, який прявляється у процесі навчання і демонстрації дитині того, що саме і як потрібно робити, у непомітній допомозі дитини саме у тій мірі, у якій вона цього потребує, у терпінні, наполегливості.

5. По моржливості не відмовлтися від допомоги дитини.

6. Необхідно систематично залучати дитину до праці. Дитина повинна мати постійні трудові обов’язки по дому і нести відповідальність за їх виконання.

7. Не карати працею.

8. Важливо, що дитина розуміла необхідність своєї праці як особисто для себе, так і для інших.

9. Необхідно забезпечити дитину відповідними знаряддями праці.

Формування позитивного ставлення до праці починається з раннього віку. Для дитини раннього віку (1-3 роки) характерний інтерес до оточуючого, бажання діяти з предметами, висока пізнавальна активність. Все це можна і необхідно використовувати у трудовому вихованні, поступово переводячи дитину від виконання простих завдань разом із дорослими до більш складних доручень, які діти виконують самостійно.

Усвідомлення мети діяльності. Діти 3-4 років не можуть самостійно визначати мету діяльності. На цьому етапі дорослий ставить мету і допомагає її реалізувати. Діти 5-7 років вже здатні самостійно поставити мету і усвідомити відділені цілі ідіяльності.

Планування діяльності. Діти 2-4 рокув взагалі не планують свою діяльність. Старші діти планують лише процес виконання, але не визначають та не планують знаряддя діяльності, результат. Дорослий повинен вчити дітей планувати трудову діяльність.

Ставлення дітей до результатів праці. Для дітей 2-4 рокув важливий як матеріальний, так і моральний результат, тобто позитина оцінка дорослого, його схвалення. У 5-7 років стає значущим матеріальний результат, виникає почуття гордості, задоволення від результату праці.

   Звичка до праці виробляється поступово: показ – пояснення – дії разом з дорослим – поступове зменшення обсягу допомоги та участі дорослого – самостійне виконання. З 4-5 рокув у дітей повинні бути постійні обов’язки по дому.

 

Подобається