Календарно-тематичне планування уроків математики в 4 класі


Календарно-тематичне планування

Математика

4 клас

І семестр – 63 години (4 години на тиждень)

№ з/п

Тема  уроку

№ вправи

Дата

Приміт-ки

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ.

ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ

В МЕЖАХ 1000

(18 годин)

- знає назви чисел в межах 1000, місце числа в натуральному ряді;

- визначає розрядний склад числа;

- замінює число сумою розрядних доданків;

- порівнює  числа в межах 1000;

- виконує дії додавання і віднімання трицифрових чисел на основі нумерації;

- володіє навичками усного додавання й віднімання, множення й ділення в межах 1000

- встановлює залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів при сталому іншому;

- застосовує алгоритм письмового додавання і віднімання;

- застосовує алгоритм ділення з остачею;

- перевіряє правильність виконання ділення з остачею;

- застосовує алгоритм письмового множення двоцифрового та трицифрового числа на одноцифрове;

- застосовує алгоритм письмового ділення на одноцифрове число;

- передбачає  кількість цифр у добутку, частці до початку виконання обчислень;

- коментує свої дії під час виконання обчислень;

- перевіряє правильність виконання множення і ділення;

- застосовує правила множення і ділення чисел на розрядні одиниці;

- застосовує в обчисленнях алгоритм письмового множення і ділення на кругле число;

- застосовує в обчисленнях алгоритм письмового множення на двоцифрове число;

- застосовує в обчисленнях алгоритм письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове;

- передбачає  кількість цифр у добутку, частці до початку виконання обчислень;

- коментує свої дії під час виконання обчислень;

- перевіряє правильність виконання  арифметичних дій множення і ділення;

- виконує письмове ділення з остачею;

- знає назви перших двох класів та розрядів, які входять до них;

- розуміє тисячу як одиницю лічби;

- лічить тисячами;

- визначає склад числа за розрядами і за класами.

1.

Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення і ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного і на зменшення числа в кілька разів.

С. 3-4, № 1-8, д/з № 9, 10.

 

 

2.

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів.

с. 4-6, № 11-19, д/з № 20, 21.

 

 

3.

Додавання і віднімання трицифрових чисел. Складання й обчислення виразів. Складання й розв’язування задач за короткими записами.

с. 6-7, № 22-29, д/з № 30, 31.

 

 

4.

 Множення і ділення з числами 1 і 0. Множення і ділення суми на число та ділення числа на добуток. Розв’язування задачі двома способами.

с. 7-8, № 32-39, д/з № 40, 41.

 

 

5.

Письмове множення на одноцифрове число. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків

с. 8-10, № 42-49, д/з № 50, 51.

 

 

6.

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці.

с. 10-11, № 52-59,

д/з № 60-61.

 

 

7.

Знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження частини числа.

с. 12-13, № 62-68,

д/з № 69, 70.

 

 

8.

Знаходження числа за його частиною. Перевірка письмового ділення множенням. Розв’язування задач.

с. 13-14,

№ 71-79,

д/з № 80, 81.

 

 

9.

Множення і ділення на 10 і на 100. Задачі, що містять знаходження частини числа або числа за його частиною.

с. 14-15,

№ 82-89,

д/з № 90, 91.

 

 

10.

Множення числа на добуток. Письмове множення на двоцифрове число виду 24х40. Складання і розв’язування задач.

с. 15-16,

№ 92-99,

д/з № 100, 101.

 

 

11.

Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями. Розв’язування задач складанням виразу.

с. 16-18,

№ 102-109, д/з № 110, 111.

 

 

12.

Письмове множення на двоцифрове число. Ділення з остачею. Розв’язування задач.

с. 18-19,

№ 112-117, д/з № 118, 119.

 

 

13.

Ділення числа на добуток. Письмове ділення на двоцифрове число виду 540:20. Розв’язування рівнянь і задач.

с. 19-20,

№ 120-127, д/з № 128, 129.

 

 

14.

Письмове ділення на двоцифрове число. Складені задачі з різницевим і кратним порівнянням чисел.

с. 20-21,

№ 130-136, д/з № 137, 138.

 

 

15.

Ділення на одноцифрове і двоцифрове число. Складені задачі, що містять знаходження частини числа. Самостійна робота.

с. 21-22, № 139-143, д/з № 144,145.

 

 

16.

Письмове ділення на одноцифрове число з остачею. Розв’язування рівнянь і задач. Побудова кола. Вивчення письмового множення і ділення в межах 1000».

с. 22-23, № 146-152, д/з № 153, 154.

 

 

17.

Контрольна робота № 1.

 

 

 

18.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань за темою «Повторення матеріалу 3-го класу.

Вибірково:

с. 24, №1-8, д/з    –

 

 

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

( 17 годин)

- читає і записує багатоцифрові числа цифрами;

- встановлює послідовність чисел в межах мільйона;

- розуміє, що значення цифри залежить від її позиції (місця) у записі багатоцифрового  числа;

- утворює багатоцифрові числа;

- класифікує числа на чотирицифрові, п’ятицифрові, шестицифрові;

- визначає кількість одиниць кожного розряду та класу;

- порівнює багатоцифрові числа;

- записує багатоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків;

- визначає загальну кількість одиниць певного розряду та класу в числі.

19.

Утворення, читання і запис чотирицифрових чисел в межах 2000. Лічба тисячами до 10000. Розв’язування задач на знаходження відстані

с. 27-28,

№ 167-173, д/з № 174, 175.

 

 

20.

Утворення і читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки.

с. 28-30, № 176-182, д/з № 183, 184

 

 

21.

Читання і запис чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних доданків. Розв’язування задач двома способами.

с. 30-31, № 185-191, д/з № 192, 193.

 

 

22.

Визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числах. Круг і коло. Побудова кола. Задачі з буквеними даними.

с. 31-33,

№ 194-203, д/з № 204, 205.

 

 

23.

П’ятицифрові числа. Читання і записування п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Нерівності. Складання і розв’язування задачі.

с. 33-35, № 206-214, д/з № 215, 216.

 

 

24.

Читання і записування п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Утворення числа 20000. Лічба десятками тисяч до 100000. Письмове віднімання трицифрових чисел. Обчислення периметра трикутника.

с. 35-36, № 217-223, д/з № 224, 225.

 

 

25.

Читання і записування п’ятицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Письмове додавання і віднімання трьох компонентів.

с. 36-38, № 226-233, д/з № 234, 235.

 

 

26.

Порівняння багатоцифрових чисел. Перетворення іменованих чисел. Розв’язування задач.

с. 38-36, № 236-243, д/з № 244, 245.

 

 

27.

Шестицифрові числа. Нумерація шестицифрових чисел у межах 200000. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Розв’язування задач.

с. 39-40,

№ 246-255, д/з № 254, 256.

 

 

28.

Читання і записування шестицифрових чисел у межах 200 000. Лічба сотнями тисяч. Мільйон. Перетворення іменованих чисел.

с. 40-42,

№ 257-264, д/з № 265, 266.

 

 

29.

Нумерація шестицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Визначення числа тисяч у числі. Порівняння багатоцифрових чисел.

с. 42-43,

№ 267-272, д/з № 273, 274.

 

 

30.

Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиця розрядів і класів. Обернені задачі

с. 43-45,

№ 275-280, д/з № 281, 282.

 

 

31.

Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100, 1000. Розв’язування складених задач.

с. 45-46, № 283-291, д/з № 292, 293.

 

 

32.

Читання і записування багатоцифрових чисел. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення

с. 46-48,

№ 294-302, д/з № 303, 304.

 

 

33.

Десяткова система числення. Розв’язування рівнянь. Задачі на три дії

с. 48-51,

№ 305-312, д/з № 313, 314.

 

 

34.

Контрольна робота №2.

 

 

 

35.

Аналіз контрольної роботи.

№312, №279

 

 

ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

(4 години)

36.

Одиниці вимірювання довжини. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Визначення відстаней на карті.

с. 51-53,

№ 315-324, д/з № 325, 326.

 

 

37.

Одиниці вимірювання маси. Заміна одних одиниць вимірювання маси іншими. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення.

с. ,53-54

№ 327-335, д/з № 336, 337.

 

 

38.

Заміна одних одиниць вимірювання довжини і маси іншими. Розв’язування задач на дві дії та складання обернених задач.

с. 54-55,

№ 338-347, д/з № 348, 349.

 

 

39.

Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць вимірювання часу. Табель – календар. Визначення тривалості події за календарем. Розв’язування задач на обчислення тривалості події

с. 58-60,

№ 362-371, д/з № 372, 373.

 

 

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

(15 годин)

- застосовує знання нумерації багатоцифрових чисел для виконання арифметичних дій додавання і віднімання числа 1 та додавання і віднімання на основі розрядного складу числа;

- виконує усне додавання й віднімання круглих чисел;

- виконує множення і ділення круглих  чисел на одноцифрове число;

- виконує ділення круглих чисел на круглі;

- коментує свої дії під час виконання обчислень;

- володіє навичками письмового додавання й віднімання багатоцифрових чисел;

- коментує свої дії під час виконання обчислень;

- перевіряє правильність виконання арифметичних дій.

40.

Дія додавання. Закони додавання. Табличне й позатабличне, усне і письмове додавання. Задачі, які розв’язуються додаванням

с.№ 374 – 381.

 

 

41.

Дія віднімання. Властивості дії віднімання та їх використання для обчислень.

с. № 382 – 389.

 

 

42.

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь і задач.

с. № 390 – 396.

 

 

43.

Перевірка віднімання додаванням. Складені задачі на знаходження невідомого доданка

с. № 397 – 404.

 

 

44.

Перевірка додавання відніманням. Розв’язування рівнянь. Розширені задачі на знаходження третього доданка.

с. № 405 – 411.

 

 

45.

Знаходження різниці, якщо зменшуване містить кілька нулів. Додавання декількох доданків. Задачі на обчислення периметра трикутника.

с. № 412 – 420.

 

 

46.

Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня. Задачі з буквеними даними.

с. № 421 – 430.

 

 

47.

Контрольна робота №3.

 

 

 

48.

Аналіз контрольної роботи.

№409, №386

 

 

49.

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини і маси. Задачі на зведення до одиниці.

с. № 431 – 438.

 

 

50.

Круглі числа. Складання виразів за задачами з буквеними даними. Периметр прямокутної ділянки.

с. № 439 – 447.

 

 

51.

Дії з іменованими числами. Розв’ язування задач на визначення тривалості подій.

с. № 448 – 462.

 

 

52.

Дії з іменованими числами. Розв’ язування задач на визначення часу. Розв’ язування рівнянь.

с. № 463 – 472.

 

 

53.

Застосування способу округлення при додаванні й відніманні. Розв’язування задач  на дві дії, що містять знаходження невідомого множника. Побудова кола, поділ його на частини.

с.

№ 473 – 481.

 

 

54.

Співвідношення між величинами. Діаграма. Побудова лінійної або стовпчастої діаграми. Розв’язування задач.

с.

№ 482 – 489.

 

 

ШВИДКІСТЬ. ЧАС. ВІДСТАНЬ.

(6 годин)

- розуміє швидкість рухомого тіла як шлях, пройдений ним за одиницю часу;

- знає , якими одиницями вимірюється швидкість та  їх скорочене позначення одиниць швидкості (  та ін.);

- знає формули для знаходження швидкості руху тіла, шляху та часу;

- знаходить  швидкість,  час, шлях при розв’язуванні практично - зорієнтованих задач.

55.

Поняття про швидкість. Одиниці швидкості. Задачі на знаходження швидкості руху.

с.

№ 490 – 499.

 

 

56.

Задачі на визначення відстані за швидкістю і часом. Залежність швидкості від зміни часу при сталій відстані. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.

с.

№ 500 - 509

 

 

57.

Задачі на визначення часу за відомими відстанню і швидкістю. Дії з іменованими числами

с. № 510 – 519.

 

 

58.

Геометричні тіла і плоскі фігури та їх назви. Прості і складені задачі на знаходження швидкості, часу, відстані. Дії з іменованими числами.

с. № 520 – 530.

 

 

59.

Контрольна  робота № 4.

 

 

 

60.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань за темою.

№507, №517.

 

 

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

(3 години)

- застосовує алгоритм письмового множення багатоцифрового числа на одноцифрове;

- застосовує алгоритм письмового ділення багатоцифрового числа на одноцифрове;

- виконує письмове ділення з остачею на одноцифрове число, перевіряє правильність його виконання;

- передбачає  кількість цифр у добутку, частці до початку виконання обчислень;

- коментує свої дії під час виконання обчислень;

- володіє навичками письмового множення і ділення на одноцифрове число;

- виконує ділення з остачею.

61.

Дія множення. Закони множення та їх застосування. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв’язування задач на рух.

с. № 531 – 549.

 

 

62.

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку кількох нулів у першому множнику. Розв’язування задач з двома буквеними даними

с. № 550 – 557.

 

 

63.

Множення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Множення одноцифрових чисел на багатоцифрові. Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Задачі на спільну роботу.

с. № 558 – 575.

 

 

 

Подобається