Інноваційна система патріотичного виховання в умовах української національної школи

   

     У роботі представлено досвід сільського навчального закладу по створенню інноваційного освітнього середовища з патріотичного виховання в умовах української національної школи. Матеріал викладено у формі опису роботи школи за різними напрямками, що скеровані на формування майбутнього патріота України. Особлива увага приділяється застосуванню технології дієвості як пріоритету при виборі форм і методів роботи по патріотичному вихованню. Робота призначена для широкого використання у виховній та позакласній роботі.

 

Подобається